THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI SAI LỆCH THÔNG TIN CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐTBD

17/11/2021 | 11:20

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

THÔNG BÁO KHẨN

Về việc đăng tải sai lệch thông tin chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng

của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 9/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Nhà trường hiện đang triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, văn bản hướng dẫn đảm bảo tính pháp lý của Bộ Nội vụ và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, hiện nay Nhà trường phát hiện có một số tổ chức và cá nhân đã lợi dụng danh nghĩa của Nhà trường để chiêu sinh, quảng cáo với các thông tin sai sự thật về thời gian đào tạo, hình thức đào tạo và thu học phí quá cao so với mức quy định của Nhà trường. Nguy hiểm hơn, các thông tin sai lệch này được đăng tải tràn lan trên các trang tuyển sinh cá nhân, trang mạng xã hội và thu hút số lượng người theo dõi lớn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của Nhà trường.

Vậy, Nhà trường thông báo tới tất cả các đối tượng học viên nâng cao cảnh giác, cẩn trọng với các nguồn thông tin không chính thống, bởi những lớp học sai quy định là hành vi vi phạm pháp luật và văn bằng, chứng chỉ được cấp sẽ không có giá trị pháp lý. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những vấn đề này.

Mọi thông tin về vấn đề tuyển sinh vui lòng liên hệ:

Hotline: (024). 3792. 1489     –     0355. 389. 866

Website: www.smot.bvhttdl.gov.vn

Email: smot.gov.vn@gmail.com

                                                                                                                         Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                      Nguyễn Quang Hùng

Bài viết liên quan

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Viên chức Trường Cán bộ Quản lý VHTTDL năm 2024

Xem thêm

Mẫu đơn xin cấp lại bằng Trung cấp chính trị

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL ban hành mẫu đơn xin cấp lại bằng Trung cấp chính trị.

Xem thêm

Thông báo tổ chức lớp BD công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội năm 2024

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo tổ chức lớp BD công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội năm 2024.

Xem thêm

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận các lớp bồi dưỡng

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL ban hành mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận hoàn thành các khóa học bồi dưỡng tại Trường.

Xem thêm

THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024.

Xem thêm