Quán triệt Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL về giải pháp nhằm tăng tốc về đích toàn diện các mục tiêu năm 2023

02/11/2023 | 15:24

Sáng 2/11, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/BCSĐ ngày 17/10/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL về giải pháp thực hiện nhằm tăng tốc về đích một cách toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, sau khi Bộ VHTTDL thực hiện sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023, đồng thời, xác định vị trí của năm 2024 là năm hết sức quan trọng, có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tập trung nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc của cả nhiệm kỳ, Ban Cán sự đảng đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 35-NQ/BCSĐ ngày 17/10/2023 của Ban Cán sự Đảng giải pháp thực hiện nhằm tăng tốc về đích một cách toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Nghị quyết nhằm đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành trên các lĩnh vực VHTTDL và nội vụ trong 9 tháng đầu năm 2023 nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả 06 nhóm nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Đồng thời, nghiêm túc làm rõ những hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ. Các nhiệm vụ, giải pháp cần đưa ra 2 nội dung: Giải pháp triển khai, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; Giải pháp trọng tâm, có tính chất đột phá nhằm tăng tốc và về đích một các toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Về những kết quả đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng cho biết, Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL đã bám sát và chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành ngành văn hóa, thể thao và du lịch đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra, đóng góp thiết thực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông quán triệt Nghị quyết

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2023, Bộ VHTTDL đã chủ động xây dựng Kế hoạch, phối hợp “từ sớm”, “từ xa” với địa phương trong công tác quản lý nhà nước, tổ chức các sự kiện lớn của ngành theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, có điểm nhấn và tạo sức lan tỏa lớn, kiên định mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa cơ sở thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, thể thao và du lịch diễn ra sôi động trong cả nước, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thể thao Việt Nam đã đạt được những dấu ấn quan trọng trên đấu trường quốc tế, lần đầu tiên giành được vị trí thứ Nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games tổ chức tại nước bạn. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Châu Á – ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc đã đạt chỉ tiêu trên mốc trung bình đề ra.

Du lịch Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 có sự tăng tốc: Khách du lịch quốc tế đã vượt 10% so với kế hoạch cả năm 2023; Khách du lịch nội địa đạt tương đương 83,4% kế hoạch năm 2023.

Nghiêm túc nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế và bất cập trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng nhấn mạnh về các giải pháp nhằm tăng tốc về đích một cách toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Theo đó, Thứ trưởng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, năng động, sáng tạo và đảm bảo sự đoàn kết, ổn định nội bộ của đơn vị nhằm tạo động lực, nỗ lực tăng tốc về đích một cách toàn diện các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Về giải pháp trọng tâm, có tính chất đột phá nhằm tăng tốc và về đích một các toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các cấp ủy đảng góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tăng cường công tác hoàn thiện thể chế và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đã đăng ký theo Kế hoạch năm 2023 của các đơn vị; báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực để chỉ đạo xử lý, không để xảy ra tình trạng nợ đọng.

Khẩn trương phối hợp làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm hoàn thành việc thẩm định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Quốc hội theo đúng tiến độ.

Khẩn trương tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong Quý IV năm 2023, tạo cơ sở để Bộ VHTTDL triển khai và hoạch định chính sách về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham mưu nội dung trình Lãnh đạo Bộ để báo cáo Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp lớn ngành du lịch nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đồng thời tiếp thu các đề xuất, giải pháp đẩy nhanh phục hồi phát triển du lịch hiệu quả; tạo động lực cho việc tăng tốc và về đích hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong 03 tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Tập trung việc quản lý, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả các nguồn lực của Bộ VHTTDL. Quyết liệt, khẩn trương đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch năm 2023.

Ông Lê Hồng Phong – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính trình bày và lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL về thực hiện Nghị quyết

Đồng thời, tập trung rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ ngày 21/6/2021 của Ban Cán sự Đảng về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”. Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo kết quả về việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Đề nghị các tập thể lãnh đạo, cấp ủy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết nhằm tăng tốc và về đích một các toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023. Đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết” – Thứ trưởng yêu cầu.

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh; Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt; Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Nguyễn Phương Hòa. Đồng thời, lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL về thực hiện Nghị quyết./.

Theo Bvhttdl

https://bvhttdl.gov.vn/quan-triet-nghi-quyet-cua-ban-can-su-dang-bo-vhttdl-ve-giai-phap-nham-tang-toc-ve-dich-toan-dien-cac-muc-tieu-nam-2023-20231102124647342.htm

Bài viết liên quan

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chiều ngày 28/6/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Hội nghị Giao ban sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí

Chiều 25/6, tại tỉnh Ninh Bình, Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí (NC,XB, BC) thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL đã tổ chức Giao ban các tổ chức Đảng trong Khối sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Xem thêm

Công đoàn Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phát động thi đua thực hiện Văn hóa công sở 

Thiết thực tổ chức hoạt động hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Trường (1977-2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Công đoàn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát động phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở tới tất cả các tổ công đoàn trong toàn Trường.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Đảng ủy Bộ VHTTDL khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng 22/4, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú năm 2024. Dự khai giảng lớp học có ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL cùng hơn 100 học viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Xem thêm