Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023

09/11/2023 | 10:44

Ngày 8/11/2023, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên dạy trực tuyến tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” do Th.S Nguyễn Ngọc Tú – Khoa Lý luận cơ bản và quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học gồm 07 thành viên do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng, làm Chủ tịch Hội đồng, TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng, Phản biện 1, TS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng, Phản biện 2, ThS. Phạm Thu Hà – Ủy viên, ThS. Ngô Xuân Phương – Ủy viên, ThS. Lê Thị Thanh Huyền – Ủy viên, ThS. Trần Thị Thanh Tâm – Ủy viên, thư ký. Cùng dự buổi nghiệm thu có các thành viên nghiên cứu, cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Ngọc Tú – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên dạy trực tuyến tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” về sự cần thiết, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, những vấn đề chung, thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trực tuyến của Nhà trường trên cơ sở đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, nhóm nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trực tuyến của tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

ThS. Nguyễn Ngọc Tú – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã cố gắng hoàn thiện đề tài đúng tiến độ, bám sát thuyết minh đã được phê duyệt. Đề tài đảm bảo tính khoa học, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn trong việc trong công tác tổng kết đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên Nhà trường hàng năm để đề xuất khen thưởng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng cũng đưa ra các nhận xét, góp ý khoa học, thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài, cụ thể như: Làm rõ hơn tính cấp thiết của đề tài, lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài, làm rõ đánh giá chất lượng giảng viên giảng dạy trực tuyến của Nhà trường từ năm 2020 đến nay, có kèm theo bảng tổng hợp giảng viên giảng dạy trực tuyến, chuyên đề giảng dạy, các lớp giảng dạy. Bổ sung so sánh giữa giảng dạy trực tuyến và trực tiếp và các đánh giá của học viên. Bổ sung thêm căn cứ xây dựng Bộ tiêu chí “Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường”

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có tính ứng dụng vào thực tiễn công tác đánh giá chất lượng giảng viên. Đề tài đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài để ra Quyết định nghiệm thu.

Th.Hà

 

Bài viết liên quan

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm

Tổ chức nghiệm thu các Sáng kiến kinh nghiệm năm 2023

Ngày 8/11/2023, Hội đồng nghiệm thu sáng kiến Trường Cán bộ quản lý VHTTDL đã tổ chức nghiệm thu các sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2023.

Xem thêm

Tổ chức Hội đồng “Tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023

Sáng nay, ngày 17/10/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng “Tự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Nguyễn Thanh Thủy làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm