Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí thuộc Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Giao ban các tổ chức Đảng tổng kết công tác Đảng năm 2023

15/12/2023 | 10:46

Sáng ngày 14/12/2023, tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã diễn ra Hội nghị Giao ban các tổ chức Đảng của Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí (Khối NC, XB, BC) thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh buổi Giao ban

Tham dự Hội nghị có đại diện cấp ủy của 10 đơn vị thuộc Khối NC, XB, BC.

Tại Hội nghị Giao ban, đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí đã trình bày bản Dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024. Năm 2023, trong bối cảnh khách quan có nhiều khó khăn, thách thức cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung và các đơn vị nói riêng; Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối NC, XB, BC đã lãnh đạo, động viên, khuyến khích đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng bộ nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác,  triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng. 10 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Khối đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng theo chương trình kế hoạch đề ra. Nhìn chung, tư tưởng đảng viên, viên chức trong Khối NC, XB, BC ổn định, không có những biểu hiện phát sinh tư tưởng làm ảnh hưởng đến tình hình nội bộ. Luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, góp phần tích cực vào quá trình triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí

trình bày bản Dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024

Cấp ủy thuộc Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ cấp trên. Đổi mới phương pháp, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của đảng viên, viên chức. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết số 21- NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới… Mỗi đảng viên, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, tổng kết, đánh giá, tôn vinh những điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

Bên cạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tổng kết công tác đảng Khối còn chỉ ra những hạn chế như một số Chi bộ, Đảng bộ, nội dung, chất lượng sinh hoạt còn chưa phong phú, vẫn còn đảng viên chưa mạnh dạn nêu ý kiến đóng góp với Đảng bộ, Chi bộ, đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị mình. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số còn hạn chế. Hoạt động kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

  Đại diện cấp Ủy các tổ chức đảng thuộc Khối trình bày ý kiến tham luận tại hội nghị Giao ban

Đ/c Nguyễn Thanh Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả công tác của Nhà trường trong năm 2023

Tại Hội nghị, đại diện cấp ủy các tổ chức đảng thuộc Khối đã thảo luận, góp ý cho bản Dự thảo báo cáo của Khối. Đồng thời cũng nêu một số kiến nghị, đề nghị Đảng uỷ Bộ VHTTDL tiếp tục tăng cường tổ chức các lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về nghiệp vụ công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát cho các cấp uỷ viên cơ sở, uỷ ban kiểm tra Đảng với  nội dung sát thực tế hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở; quan tâm tới công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cụ thể, thường xuyên để Đảng ủy các đơn vị trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ thường xuyên tham dự sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức đảng trực thuộc để nắm bắt tình hình, góp ý, hướng dẫn về tổ chức sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cơ sở đảng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế về công tác đảng vụ, về tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở.

Đ/c Nguyễn Tuấn Linh – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL biểu dương các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các Đoàn thể quần chúng trong năm 2023 trong điều kiện khó khăn về bối cảnh khách quan nền kinh tế thế giới suy giảm. Với những kiến nghị của Khối đã đề xuất, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các tổ chức đảng thuộc Khối tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tăng cường công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kê khai tài sản…; Tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quý, lấy các nội dung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để trao đổi trong các chuyên đề; Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ theo định kỳ; Làm tốt công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát trong các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. Phát huy các kết quả đạt được năm 2023, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trong Khối tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm kết thúc Hội nghị

Thu Hà

Bài viết liên quan

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Công đoàn Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phát động thi đua thực hiện Văn hóa công sở 

Thiết thực tổ chức hoạt động hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Trường (1977-2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Công đoàn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát động phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở tới tất cả các tổ công đoàn trong toàn Trường.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương lớp DN32

Chiều ngày 16/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp DN32 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5 năm 2024

Chiều ngày 14/05/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp H2, A12; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A2, L3; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp TN3, A4, H16 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm