Khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên – Tinh hoa hội tụ”

01/12/2023 | 10:05

Tối 29/11, tại Quảng trường 16/3, Thành phố Kon Tum (Kon Tum), Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023, với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên – Tinh hoa hội tụ”.

   

                                                               Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dự buổi lễ

Tham dự Ngày hội có Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm phát triển toàn diện và bền vững vùng Tây Nguyên. Từ khi đổi mới đến nay, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về vấn đề này. Ngày 6/10/2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 23 về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó xác định “Xây dựng nền văn hóa Tây Nguyên tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thống nhất trong đa dạng, tôn trọng các giá trị văn hóa khác biệt giữa các dân tộc, coi đây là động lực, nền tảng cho phát triển và hội nhập quốc tế của vùng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ

Quán triệt thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, với sự hỗ trợ tích cực của các ban, bộ, ngành Trung ương, đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã tích cực triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp bảo tồn, phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đến nay, Tây Nguyên là nơi còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể vô cùng đặc sắc, phong phú, vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị thẩm mỹ độc đáo như nhà rông, nhà dài, đàn đá, các lễ hội và kho tàng văn học dân gian với những bản trường ca, truyện cổ, truyện ngụ ngôn, làn điệu dân ca đậm đà bản sắc, trong đó có Trường ca Đam San huyền thoại của đồng bào Ê Đê, các lễ hội gắn với “Không gian văn hóa Cồng chiêng” đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030, Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất sẽ thực sự trở thành điểm hội tụ, lan tỏa, là dịp để đồng bào các dân tộc Tây Nguyên giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh con người, vẻ đẹp hùng vĩ và văn hóa dân tộc đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên huyền thoại đến bạn bè trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội đón nhận đầu tư, thu hút phát triển du lịch vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng.

Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Kon Tum, Đảng bộ, chính quyền các địa phương, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyện trong việc tổ chức Ngày hội hôm nay cũng như những đóng góp thiết thực nhằm phát huy cao độ các giá trị văn hóa góp phần phát triển bền vững Tây Nguyên.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại ngày hội

Bộ trưởng mong muốn các đồng chí, đồng bào tiếp tục quan tâm thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp, các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, các di sản thế giới, di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong phát triển văn hóa truyền thống; tạo mọi điều kiện nâng cao mức thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Mong rằng Tây Nguyên mãi đẹp trong tâm trí đồng bào các dân tộc Việt Nam và cộng đồng quốc tế như nhà thơ Nông Quốc Chấn đã viết: “Tôi biết buôn anh cũng có rừng/ Có nương màu mỡ, có đàn Tơ rung/ Có voi chở lúa đi ngang núi/ Có những người con thật anh hùng…”

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Kon Tum là tỉnh ở khu vực Bắc Tây Nguyên với nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái; có vị trí đặc biệt trong khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam.

Bày tỏ niềm vui và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, với tiềm năng, thế mạnh, cùng với những giá trị lan tỏa từ Ngày hội hôm nay, Kon Tum nói riêng, Tây Nguyên nói chung sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang khẳng định: Trải qua các thời kỳ lịch sử, đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã tặng cờ lưu niệm và hoa cho đại diện đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh.

“Việc tổ chức luân phiên Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên là một sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc được giao lưu, trao đổi văn hóa, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần xây dựng bản làng, quê hương vùng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nói và nhấn mạnh.

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng bày tỏ sự trung thành và niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và xin hứa sẽ luôn kiên định, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp bước truyền thống các thế hệ cha anh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng ổn định, phát triển nhanh và bền vững”.

Tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã tặng cờ lưu niệm và hoa cho đại diện đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum; đại diện các đơn vị tham gia Ngày hội: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đoàn nghi lễ Công an Nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động – Bộ công an.

Các tiết mục nghệ thuật tại ngày hội

Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 tại Kon Tum diễn ra từ ngày 29/11 đến hết ngày 1/12. Trong khuôn khổ Ngày hội các hoạt động như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; Trưng bày ảnh nghệ thuật về sắc màu văn hóa đặc sắc các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên đồng hành cùng sự phát triển của đất nước; Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”; Hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc; Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Đây là dịp để cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên được đắm mình trong dòng sông văn hóa cội nguồn, để cùng khoe sắc với đại gia đình các dân tộc Việt Nam, là thông điệp trực quan vận động bà con các dân tộc trong và ngoài tỉnh về giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các dân tộc của các tỉnh Tây Nguyên gặp gỡ, giao lưu văn hoá, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy, quảng bá không gian văn hóa – lễ hội của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

BH

Bài viết liên quan

Xúc động chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 6/5, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) với chủ đề “Điện Biên Phủ – Mốc vàng lịch sử” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Điện Biên tổ chức.

Xem thêm

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI: Nêu cao tinh thần tự hào về văn hóa dân tộc Chăm trong nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc

Chiều ngày 21/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, năm 2024 tại tỉnh Ninh Thuận.

Xem thêm

Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024

Sáng 24/2, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội.

Xem thêm

Chuỗi hoạt động đặc sắc trong “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Từ ngày 1 – 29/2/2024, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.

Xem thêm

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ

Tối 23/11, tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ VHTTDL phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023.

Xem thêm