Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023

10/04/2023 | 16:33

Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 874/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác gia đình đối với sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây dựng văn hóa gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Thông qua các hoạt động nhằm tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình, dân tộc bên cạnh việc tiếp nhận có chọn lọc các giá trị nhân văn, tiến bộ trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ảnh minh họa – Nguồn: https://uminh.camau.gov.vn

Theo đó, nội dung Kế hoạch bao gồm: Tổ chức treo băng rôn, pa-nô, áp phích tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023, số lượng dự kiến: 01 pano lớn, 25 cái phướn dọc, 2 cái băng rôn, thời gian thực hiện tháng 6/2023.

Tổ chức tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) trên Báo Điện tử Tổ quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Xây dựng phóng sự tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với nội dung tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thể loại: Phim Phóng sự, dự kiến số lượng 02 phóng sự, thời lượng phim phóng sự: Từ 5-7 phút, đăng tải trên chuyên mục “Văn hóa” của Báo điện tử Tổ Quốc, thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023.

Xây dựng, sản xuất chương trình talkshow tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với nội dung lan tỏa, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc tốt đẹp về tình yêu thương, sự hiếu thuận, hòa hợp, tôn trọng, cần cù, sáng tạo, hướng con người đến những giá trị của chân, thiện, mỹ. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể loại: Talkshow, dự kiến số lượng 03 talkshow, thời lượng chương trình: Từ 7-10 phút, đăng tải trên chuyên mục “Văn hóa” của Báo điện tử Tổ Quốc, thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023.

Thực hiện tuyên truyền trên báo chí  với nội dung tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới, từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Các chân trang báo đăng bài, tin tuyên truyền có dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”. Thể loại: Tin, bài và tranh, ảnh minh họa, dự kiến số lượng 12 tin, 25 bài, 43 ảnh minh họa, 05 phóng sự ảnh chuyên sâu, 03 bài Emagazine sự kiện hay nhân vật chuyên sâu…đăng tải trên chuyên mục “Văn hóa” của Báo điện tử Tổ Quốc, thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023.

Đồng thời Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu nội dung tuyên truyền được xây dựng đảm bảo kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu các giá trị văn minh, tiến bộ, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển gia đình Việt Nam trong tình hình mới. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo Bvhttdl

https://bvhttdl.gov.vn/ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-ngay-gia-dinh-viet-nam-28-6-nam-2023-20230407153703817.htm

Bài viết liên quan

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 1126/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Giáo dục con trẻ từ lời hát ru

“Tôi rất thích hát ru con, ru cháu; những lời ru của bà, của mẹ, của chị, kể cả của ông, của cha như dòng sữa mát lành nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giúp củng cố sợi dây liên kết vững bền giữa các thế hệ. Qua lời ru, đứa trẻ cảm nhận được sự quan tâm, bao bọc, chở che, nhờ đó nó sẽ lớn lên với một tâm hồn cao đẹp, hành vi văn hóa, ứng xử nhân văn… Tôi rất buồn là hiện nay, nhiều người mẹ trẻ lại không biết ru con, nhiều người không chịu mua những cuốn sách hay cho con mình đọc…”.

Xem thêm

Gia đình là một thành tố bảo đảm cho sự gắn kết xã hội và phát triển bền vững của đất nước

Năm 2022, lĩnh vực Gia đình có rất nhiều điểm sáng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo lĩnh vực này sẽ có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, tạo ra nhiều “tế bào của xã hội” lành mạnh trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Xem thêm

Nâng cao “quyền năng” kinh tế cho phụ nữ DTTS

Hơn 2.600 phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số (DTTS) trong 1.550 hộ gia đình sống ở vùng sâu vùng xa thuộc 9 xã của huyện Tam Đường (Lai Châu) và Quang Bình (Hà Giang) được hưởng lợi từ dự án Nâng quyền kinh tế của phụ nữ DTTS tại Việt Nam (AWEEV). Dự án không chỉ giúp cải thiện kinh tế cho người dân mà còn nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình, xã hội.

Xem thêm

Truyền thông góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Truyền thông vẫn được coi là giải pháp tập trung để chấm dứt tình trạng lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và mất cân bằng giới tính khi sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, công tác truyền thông cần đa dạng hình thức, mở rộng đối tượng và ứng dụng công nghệ để đạt hiệu quả.

Xem thêm