Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL

03/01/2024 | 8:58

Chiều 2/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lần này bao gồm các nội dung: Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Bộ; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Bộ; Báo cáo các hoạt động của Ban Thường vụ Quý 4/2023; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ năm 2023; Báo cáo BCH kết quả đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023; Xin ý kiến BCH Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy Bộ; Xin ý kiến BCH Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Bộ; Xin ý kiến BCH dự thảo Kế hoạch tổng kết xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2021 – 2025) trong Đảng bộ Bộ VHTTDL.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự đảng với tinh thần “Quyết liệt, hiệu quả, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm”; căn cứ chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Bộ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng đã có nhiều cố gắng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023 và đạt được kết quả nổi bật.

Năm 2023 Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện việc học tập, tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt là nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; tổ chức tốt 05 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tổ chức 03 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đến các cấp ủy trực thuộc đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Bộ Khối, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá bằng việc xây dựng chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành kế hoạch công tác năm 2023 của Bộ trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nề nếp, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; việc sơ kết tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định; Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nề nếp, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động hơn.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan đơn vị.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ban Thường vụ Cục TDTT, Ban Thường vụ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã chuẩn y kết nạp 65 quần chúng ưu tú vào đảng; xét chuyển đảng chính thức 54 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng đi đối với 149 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng đến 24 đảng viên; cấp 135 giấy chứng nhận cho quần chúng ưu tú; cấp 56 giấy chứng nhận cho lớp đảng viên mới.

Trong năm qua, Đảng ủy Bộ đã mở 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn hướng dẫn phần mềm để gửi, nhận và xử lý văn bản của Đảng Voffce cho đại diện cấp ủy của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Bộ VHTTDL đã chỉ đạo các cá nhân, tập thể thuộc Bộ tham gia viết bài dự thi về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với tổng số 72 bài, có 01 cá nhân đạt giải nhì thể loại báo; 01 giải khuyết khích cho nhóm tác giả; 01 giải trình bày sáng tạo, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã được Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng bằng khen có thành tích trong việc thực hiện tuyên truyền, quán triệt bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Năm 2023, Đảng ủy Bộ đã phổ biến, quán triệt các Văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đến các cấp ủy đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tổng số 31 văn bản với 132 nội dung.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh ghi nhận những ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn một số hạn chế trong năm 2023, đó là công tác xây dựng Đảng ở một số tổ chức Đảng, đặc biệt là Khối doanh nghiệp, có một số cấp ủy trong Khối Doanh nghiệp còn chậm xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Việc tuyên tuyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng có đơn vị còn chậm, việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Khóa XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng chưa đều…

Tại Hội nghị, các đồng chí ủy viên BCH đã có nhiều ý kiến phát biểu góp ý vào các dự thảo báo cáo tổng kết cũng như các kiến nghị, đề xuất hoạt động về công tác đảng trong năm tới.

Năm 2023, Đảng bộ Bộ VHTTDL có 56 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2019-2023.

Các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết của BCH tại Hội nghị cũng đã đã nhận được sự đồng thuận rất cao của BCH.

BH

Bài viết liên quan

Công đoàn Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phát động thi đua thực hiện Văn hóa công sở 

Thiết thực tổ chức hoạt động hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Trường (1977-2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Công đoàn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát động phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở tới tất cả các tổ công đoàn trong toàn Trường.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Đảng ủy Bộ VHTTDL khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng 22/4, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú năm 2024. Dự khai giảng lớp học có ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL cùng hơn 100 học viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Xem thêm

Trao quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

Ngày 17/4/2024, Ban chấp hành Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Trao Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xem thêm

Công đoàn Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tham gia ngày hội Hiến máu tình nguyện “Trao gửi yêu thương”

Hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện’’, sáng ngày mùng 10/4/2024 tại Cục Thể dục Thể thao, Công đoàn Khối Tham mưu quản lý nhà nước (KTMQLNN) thuộc Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức […]

Xem thêm