Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028: Góp phần hoàn thành nhiệm vụ “chấn hưng văn hóa”

14/08/2023 | 9:01

Hôm nay 14.8, Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Tính tới thời điểm này, tổ chức Công đoàn Bộ đã không ngừng lớn mạnh với 67 công đoàn trực thuộc và 5.100 đoàn viên…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu đến cổ vũ các đoàn viên công đoàn Bộ VHTTDL tại Giải thể thao năm 2022

Có thể khẳng định, những năm qua, đặc biệt từ nhiệm kỳ 2017-2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL và Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam, sự phối hợp chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn Bộ VHTTDL đã triển khai tốt nhiệm vụ với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho các đoàn viên, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ VHTTDL thực sự là lực lượng nòng cốt của Bộ VHTTDL trong sự nghiệp Chấn hưng văn hóa trong tình hình mới với phương châm: Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến.

Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến

Đại hội Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2017-2023 đã bầu 25 đồng chí vào BCH. Đây là những người có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao, được thử thách trong thực tiễn, nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời điểm đầu nhiệm kỳ, Công đoàn Bộ VHTTDL phải đối diện với không ít những khó khăn như: Đại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, đặc biệt là ảnh hưởng tới công tác phát triển ngành VHTTDL; trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW về tinh giản biên chế; có nhiều chủ trương đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính; sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 01.2023/NĐ-CP ngày 16.1.2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL, một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL được sáp nhập, chuyển cấp, thay đổi cơ cấu tổ chức, làm ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tư, nguyện vọng của một số cán bộ, đoàn viên…

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao số tiền quyền góp của cán bộ, công chức viên chức, người lao động Bộ VHTTDL ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ qua đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn. Dưới sự chỉ đạo sát sao của BCH Công đoàn Bộ, BCH Công đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, phản ánh trung thực và kiến nghị những vấn đề chưa phù hợp từ thực tiễn đến lãnh đạo đơn vị để kịp thời xử lý, điều chỉnh; đã có sự phối hợp giữa chính quyền với công đoàn tạo sự đồng thuận và đạt hiệu quả cao, đồng thời thống nhất xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn”.

(Thứ trưởng Tạ Quang Đông)

Vượt qua khó khăn, thách thức, BCH Công đoàn Bộ VHTTDL đã đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cùng với nỗ lực quyết tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết và các mục tiêu đặt ra tại Đại hội lần thứ III, đó là: Tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành “Kỷ luật, kỷ cương trong lao động và thực thi công vụ”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL…

Công đoàn Bộ đã có nhiều cố gắng trong triển khai nhiệm vụ và đạt được thành tích nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: Tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, kiểm tra giám sát, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động vững mạnh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động công chức, viên chức, lao động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; công tác tài chính; công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn và hoạt động của UBKT Công đoàn Bộ; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; chăm lo cho đoàn viên, người lao động và công tác xã hội tình nghĩa, từ thiện…

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Bộ VHTTDL đã triển khai thắng lợi các nhiệm vụ đề ra với nhiều phong trào sôi nổi, nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo các đoàn viên tham gia như: Cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Cuộc thi Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát triển; các giải thể thao, liên hoan nghệ thuật quần chúng… đã mang lại không khí vui tươi, lành mạnh, gắn kết tình cảm giữa cán bộ, công chức viên chức, người lao động.

Công đoàn cũng Bộ thường xuyên tổ chức nghe chuyên gia tâm lý nói chuyện chuyên đề về Vai trò người phụ nữ với hạnh phúc gia đình trong xã hội hiện đại và Phụ nữ với văn hóa ứng xử; tổ chức Hội thi Phụ nữ duyên dáng, tài năng; Hội thi nấu ăn Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương và phát động Cuộc thi ảnh Nét đẹp phụ nữ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Những hoạt động trên đã được lan tỏa và để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc tốt đẹp đối với các đoàn viên tham gia hoạt động của Công đoàn Bộ.

Hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm

Nhiều hoạt động do Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức đã thu hút đoàn viên tham gia sôi nổi và đạt thành tích cao

Chia sẻ với Văn Hóa, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản khẳng định: “BCH Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2017-2023 luôn chú trọng hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm trong các hoạt động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tổ chức cho đoàn viên tham gia học tập, nhận thức đầy đủ, đúng đắn để thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức, phát động tốt các phong trào thi đua yêu nước, thi đua của ngành và của từng đơn vị”…

Đúng như lời chia sẻ của người đứng đầu tổ chức Công đoàn Bộ VHTTDL, trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Bộ đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà cán bộ, đoàn viên hay người thân bị đau ốm dài ngày; các cháu học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập; tổ chức Lễ báo công và trao thưởng cho các cháu con cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc, đoạt giải trong các kỳ thi cấp quận, thành phố, quốc gia, quốc tế tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12), tổ chức gặp mặt các đồng chí con liệt sĩ, bộ đội chuyển ngành, xuất ngũ; phối hợp với các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ đến thăm hỏi, tặng quà và biểu diễn tại các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh các tỉnh Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Giang; phối hợp với Hội Cựu chiến binh Bộ tổ chức các chuyến đi Về nguồn… Những nét đẹp trong văn hóa ứng xử không những tạo vị thế, uy tín riêng cho Công đoàn Bộ VHTTDL mà còn giúp cho các đoàn viên nhận thức rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với đơn vị, với cộng đồng xã hội.

Đánh giá về những kết quả và thành tích BCH Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2017-2023 đã làm được, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định: “Trong những năm qua, hoạt động công đoàn luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL quan tâm, chỉ đạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên học tập, lao động, cống hiến và phát triển mọi mặt; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển bền vững của ngành VHTTDL. Có thể nói, các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ qua đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn. Dưới sự chỉ đạo sát sao của BCH Công đoàn Bộ VHTTDL, BCH Công đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, phản ánh trung thực và kiến nghị những vấn đề chưa phù hợp từ thực tiễn đến lãnh đạo đơn vị để kịp thời xử lý, điều chỉnh; đã có sự phối hợp giữa chính quyền với công đoàn tạo sự đồng thuận và đạt hiệu quả cao, đồng thời thống nhất xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn”.

Song hành với những kết quả đạt được là những phần thưởng cao quý, những khen thưởng thành tích ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Công đoàn Bộ có nhiều năm nhận được Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đây là vinh dự lớn lao và hoàn toàn xứng đáng dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ nói chung, trong đó có vai trò quan trọng của BCH Công đoàn Bộ.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm

Bên lề Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ VHTTDL, đại diện một số đơn vị đã đánh giá cao những kết quả mà BCH Công đoàn nhiệm kỳ qua đạt được, cũng như những mong muốn, kỳ vọng trong nhiệm kỳ sắp tới…

*Công đoàn Bộ VHTTDL đã rất sáng tạo

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bộ VHTTDL đã hoạt động rất tích cực, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam; luôn triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch của Công đoàn viên chức Việt Nam, của cấp ủy cũng như nhiệm vụ chính của ngành VHTTDL. Do tính chất đặc thù, một số công đoàn cơ sở đã sáp nhập, chuyển cấp, thay đổi tổ chức nên việc triển khai Đại hội không đúng theo lịch trình kế hoạch của Công đoàn Viên chức Việt Nam; tuy nhiên, BCH Công đoàn Bộ VHTTDL đã khẩn trương đôn đốc các đơn vị tổ chức Đại hội bắt nhịp theo đúng thời gian quy định. Trong nhiệm kỳ tới, tôi tin tưởng và hy vọng Công đoàn Bộ sẽ tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của Bộ, ngành VHTTDL.

(Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam)

*Xây dựng các Khối Công đoàn trực thuộc vững mạnh từ cơ sở

Do hoạt động ở lĩnh vực đa ngành, để thuận lợi tổ chức, Công đoàn Bộ VHTTDL đã duy trì phân các đơn vị trực thuộc thành 5 khối công đoàn. Mô hình khối thực sự phát huy hiệu quả, là “cánh tay nối dài” của BCH Công đoàn Bộ. Các khối đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm phù hợp với đặc điểm, tình hình của các đơn vị. Công tác bình xét thi đua được triển khai theo hướng dẫn của Công đoàn Bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, khen đúng người, đúng thành tích, có tác dụng khích lệ phong trào thi đua. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh được các cấp công đoàn đánh giá cao, ghi nhận và tôn vinh bằng những phần thưởng xứng đáng. Thời gian tới, công đoàn cần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Chủ tịch công đoàn và các ủy viên trong Ban thường vụ, BCH để hoạt động của công đoàn Bộ đạt được nhiều kết quả cao hơn.

(Bà Vũ Ngọc Trinh, Trưởng khối Công đoàn Di sản và văn hóa cơ sở)

 *Phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và Đoàn Thanh niên

Trong thời gian vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ đã có nhiều hoạt động phối hợp với Công đoàn Bộ, cùng tạo nên một khối thống nhất, đoàn kết để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn do Đảng ủy, lãnh đạo Bộ giao phó. Có thể kể ra một vài hoạt động như: Phối hợp tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện; Mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20.10 và trao giải cuộc thi Nét đẹp Phụ nữ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện, quan tâm đến đời sống của công đoàn viên, người lao động… Đặc biệt gần đây nhất Đoàn Thanh niên Bộ đã phối hợp và tham gia cùng với Công đoàn Bộ vận động ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên… Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Công đoàn Bộ, cùng phát huy sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ VHTTDL.

(Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL Quản Văn Hải )

Theo Bvhttdl

 

https://bvhttdl.gov.vn/dai-hoi-cong-doan-bo-vhttdl-lan-thu-iv-nhiem-ky-2023-2028-gop-phan-hoan-thanh-nhiem-vu-chan-hung-van-hoa-20230813223410637.htm

Bài viết liên quan

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chiều ngày 28/6/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Hội nghị Giao ban sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí

Chiều 25/6, tại tỉnh Ninh Bình, Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí (NC,XB, BC) thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL đã tổ chức Giao ban các tổ chức Đảng trong Khối sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Xem thêm

Công đoàn Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phát động thi đua thực hiện Văn hóa công sở 

Thiết thực tổ chức hoạt động hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Trường (1977-2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Công đoàn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát động phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở tới tất cả các tổ công đoàn trong toàn Trường.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Đảng ủy Bộ VHTTDL khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng 22/4, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú năm 2024. Dự khai giảng lớp học có ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL cùng hơn 100 học viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Xem thêm