Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2995/QĐ-BVHTTDL Quyết định 2995/QĐ-BVHTTDL ngày 03/9/2013 về việc đổi tên Trường Bộ Văn hóa 03/09/2013

QD2995.pdf

3304/QĐ-HCQG Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương Học viện Hành chính Quốc gia 15/08/2022

6tai-lieu-cvc-11.8.2022-1.pdf

3309/QĐ-HCQG Tài liệu bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và tương đương Học viện Hành chính Quốc gia 17/08/2022

file_20220829_123226_5tlbd-chuyen-vien12-8-2022.pdf

1151/QĐ-BNV Tài liệu BD lãnh đạo quản lý cấp Phòng ban hành kèm theo Quyết định 1151/QĐ-BNV ngày 31/12/2019 Bộ Nội vụ 31/12/2019

TAI-LIEU-CAP-PHONG-2019.pdf

2641/QĐ-BNV Tài liệu bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 Bộ Nội vụ 14/12/2018

Chuyen-vien-chinh.pdf

2640/QĐ-BNV Tài liệu bồi dưỡng ngạch Chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 Bộ Nội vụ 14/12/2018

ChươngtrinhBDngachchuyenvien.pdf

614/HD-HVCTQG Hướng dẫn Số 614-HD/HVCTQG ngày 26/12/2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 26/12/2018

614-HVCTQG.pdf

557/HVCTQG-TCT Công văn số 557/HVCTQG-TCT về việc đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 21/05/2018

Giay-phep-dao-tao-3.jpg

101/2017/NĐ-CP Nghị định 101/2017/NĐ-CP về Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ 01/09/2017

101.2017.pdf

Contact Me on Zalo
0355 389 866