Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của của BCH Trung ương, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

13/07/2023 | 15:27

Chiều ngày 12/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Hội nghị được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến với đầu cầu TP Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy Nhà trường, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường, quần chúng và người lao động nhà trường tham dự.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nhà trường báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của của BCH Trung ương, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, Đảng bộ Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Cấp ủy và toàn thể đảng viên, quần chúng trong Nhà trường đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình đối với công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Công tác dân vận của Nhà trường đã bám sát mục tiêu Nghị quyết đề ra, có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận được đổi mới theo hướng dân chủ, phát huy vai trò, sức mạnh của mỗi đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Qua đó, Đảng bộ Nhà trường đã đạt được kết quả trên các phương diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Nhà trường, triển khai công tác xây dựng đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái, nâng cao nhận thức cho viên chức người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Nhà trường đã trao Giấy khen cho 1 tập thể và 01 đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43KL/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và về công tác dân vận.

Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen đạt thành tích xuất sắc

cho Chi bộ 2

Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen đạt thành tích xuất sắc

cho đảng viên Nguyễn Thanh Thủy 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy Nhà trường biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ Nhà trường trong năm qua đã thực hiện tốt công tác dân vận, từ đó tạo hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đưa phong trào thi đua “dân vận khéo” thành một trong những phong trào thi đua trong toàn Nhà trường. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các Chi bộ, Phòng, Khoa, Trung tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết, kết luận về tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo đúng tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đối với mỗi đảng viên và quần chúng trong nhà trường. Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, công tác dân vận và thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức và người lao động trong Nhà trường. Tăng cường thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, văn minh công sở, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thu Hà

Bài viết liên quan

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương lớp DN32

Chiều ngày 16/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp DN32 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5 năm 2024

Chiều ngày 14/05/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp H2, A12; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A2, L3; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp TN3, A4, H16 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 10/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp LV11 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Triển lãm “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức triển lãm tư liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”.

Xem thêm