13/08/2021 | 9:39

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo:

DANH SÁCH

Các lớp Bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức và quản lý

 Nhằm thuận tiện cho học viên trong việc tra cứu thông tin và liên hệ các lớp, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo danh sách các lớp Bồi dưỡng do Nhà trường tổ chức và quản lý, gồm:

  1. Các lớp Bồi dưỡng do Phòng Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức
TT

TÊN LỚP

LỚP BD ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1 Lớp A1 – Lớp A2 – Lớp A3 – Lớp A4 – Lớp A5 – Lớp A7 –  Lớp A8 — Lớp A9 — Lớp A10 — Lớp A11 – Lớp A12 – Lớp A13 – Lớp A14 – Lớp A15 – Lớp A16 – Lớp tại Thanh Hóa – Lớp tại Điện Biên – Lớp TH1 – Lớp L2 – Lớp L3 – Lớp L4 – Lớp L5 – Lớp L6 – Lớp L7 – Lớp L8 – Lớp tại Đà Nẵng – Lớp NS1 – Lớp LV 4  – Lớp TN1- Lớp L11 – Lớp tại An Giang (lớp 1, lớp 2) – Lớp A1, 2024 – Lớp tại Trường Cao đẳng Bình Thuận (lớp L11), – lớp CV.A3 – lớp CV.L1 – lớp CV.K1 – Lớp A7 – Lớp H1, H2 – Lớp L2-L3-K3- Lớp H2, A12, A14, Lớp L4, K4

LỚP BD ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1 Lớp A2 – Lớp L1 – Lớp L2 – Lớp L3 – Lớp L4  – Lớp TH1 – Lớp H4 – Lớp H5 – Lớp H6 – Lớp H7 – Lớp H8 – Lớp NS1 – Lớp LV2-CVC.A1-CVC.L1-Lớp L2 – Lớp A2, L3

LỚP BD ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1 Lớp tại Bắc Giang (lớp TL1); tại Điện Biên (lớp T1); tại Sơn La (lớp 1), Lớp L1 – Lớp L2 – Lớp L3 – Lớp L4 – Lớp L5 – Lớp L6 – Lớp L7 – Lớp H3 – Lớp H4 – Lớp H5 – Lớp H6 – Lớp H7 – Lớp H8 – Lớp H9 – Lớp tại Mộc Châu, Sơn La (lớp 2) –  Lớp TN1 – Lớp TN2 – Lớp tại Thái Bình – Lớp NS1 – Lớp DN5 – lớp tại Bà Rịa – Vũng Tàu – Lớp CP.A1 – Lớp CP.L1 – Lớp CP.TN1 – Lớp A2 – Lớp L2-Lớp L3- Lớp TN3, A4, H16- Lớp D1
CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1 Lớp BDKT QLNN về Thể dục thể thao
2 Lớp BDKT về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật
3 Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý lễ hội
4 Lớp Bồi dưỡng Công chức xã, Chức danh Văn hóa-Xã hội năm 2024 – Lớp 1

 

LIÊN HỆ: Hotline: 0989.059.087

Đ/c: Ngô Xuân Phương – Trưởng phòng Đào tạo, Bồi dưỡng

 

  1. Các lớp Bồi dưỡng do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ VHTTDL tổ chức

TT

TÊN LỚP

LỚP BD ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1 Lớp LV1 – Lớp LV2 – Lớp LV3 – Lớp DN1 – Lớp DN2 – Lớp DN3 – Lớp DN4 – Lớp DN5 – Lớp DN6 – Lớp DN7 – Lớp DN8 – Lớp DN9 – Lớp DN10 – Lớp DN11 – Lớp DN12 – Lớp VN1 – Lớp VN2 – Lớp VN3 – Lớp VN4 – Lớp VN5 – Lớp LTK1 – Lớp LTK2 – Lớp LTK3 – LTK4 – Lớp LV7- Lớp DN16 – Lớp DN17- Lớp DN18 – Lớp DN20 – Lớp DN21 – Lớp DN22 – Lớp DN23 – Lớp LV8 – Lớp VN6 – Lớp LTK5 – Lớp LV9 – Lớp DN24 – Lớp DN25 – Lớp DN26 – Lớp VN7 – Lớp LV10 – Lớp LTK6 – Lớp DN28-Lớp VN8-Lớp DN30-Lớp LV11 – DN32

LỚP BD ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1 Lớp DN1 – Lớp DN2 – Lớp DN3 – Lớp DN4 – Lớp DN5 – Lớp VN1 – Lớp VN2 – Lớp DN6 – Lớp LV5 – LV6 – DN6 – DN7 – LV7 – DN8 – LV8 – DN9-DN10-LV9

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1 Lớp DN1 – Lớp DN2 – Lớp DN3 – Lớp DN4 – Lớp DN5 – Lớp DN6 – Lớp DN7 – Lớp VN1 – Lớp VN2 – Lớp tại ĐH Mỏ địa chất – Lớp DN7- Lớp DN9, Lớp DN10 – Lớp DN12 – Lớp DN13 – Lớp DN14 – Lớp DN15-DN17

LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN MÔN YOGA

1 Lớp tại TP. Hồ Chí Minh – Lớp 1 – Lớp 2

LIÊN HỆ: Hotline: 0969.636.988

Đ/c: Lê Thị Thanh Huyền – Giám đốc Trung tâm BDNV và DV VHTTDL

 

Bài viết liên quan