Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

30/10/2013 | 17:37

Viện Đại học Mở Hà Nội là một trong những đơn vị liên kết của Nhà trường từ năm 2006. Trong 7 năm qua, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã phối hợp với Viện tổ chức các lớp đào tạo từ xa chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Điện tử viễn thông, Luật với gần 400 lượt sinh viên tốt nghiệp ra trường, trong đó tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt trên 90%.

         Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tới dự và chúc mừng những thành công của Viện trên chặng đường 20 năm hình thành và phát triển.

        Viện Đại học Mở Hà Nội là một trong những đơn vị liên kết của Nhà trường từ năm 2006. Trong 7 năm qua, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã phối hợp với Viện tổ chức các lớp đào tạo từ xa chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Điện tử viễn thông, Luật với gần 400 lượt sinh viên tốt nghiệp ra trường, trong đó tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt trên 90%.

 

Bài viết liên quan

Lễ bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V

Ngày 23/07/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V.

Xem thêm

Khai giảng lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn yoga năm 2022 tại thành phố hồ chí minh – lớp v

Ngày 11/6/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên GDLV1, CVV11, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng DNVN3

Ngày 05/05/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên GDLV1, CVV11, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng DNVN3 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 26/4/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành Phố Hồ Chí Minh – Lớp III

Ngày 16/04/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp III theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm