Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tuyển sinh
THÔNG BÁO: Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2014
Ngày đăng: 01/04/2014
Thực hiện Quyết định số 218/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014, Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2014.

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 78/TB-CBQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
      Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014

 

 

 

 

 

  THÔNG BÁO

Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
chương trình chuyên viên chính năm 2014
Kính gửi: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thực hiện Quyết định số 218/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014, Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2014, cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức: 06 tuần (chia thành 03 đợt học) cụ thể như sau:
Đợt học thứ 1: từ 06/5/2014 đến ngày 16/5/2014
Đợt học thứ 2: từ 02/6/2014 đến ngày 11/6/2014
Đợt học thứ 3: từ 04/8/2014 đến ngày 25/8/2014
- Khai giảng lớp học: 8h00 ngày 06 tháng 5 năm 2014.
- Bế giảng lớp học: (dự kiến) ngày 16/9/2014.
2. Địa điểm tổ chức lớp: Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch - Khu Văn hoá nghệ thuật Mai Dịch - Đường Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy - Hà Nội.
3. Đối tượng tham gia:
- Chuyên viên chính và tương đương chưa tham gia khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.
- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương có hệ số lương từ 3.33 trở lên.
4. Kinh phí:
-Kinh phí tổ chức lớp học trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp năm 2014.
- Kinh phí tài liệu học tập và học tập thực tế do cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học cấp.
Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch thông báo và đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xem xét nhu cầu và cử cán bộ tham gia khoá học đúng thành phần, đối tượng và thời gian quy định.
Đăng ký học viên tham dự khoá học gửi về Trường trước ngày 18/4/2014 theo địa chỉ: Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch - Khu Văn hoá nghệ thuật Mai Dịch - Đường Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy - Hà Nội. Điên thoại liên hệ: 04.37640103 - 0989.059087 - Fax: 04.37640394.
Mẫu đăng ký:
 
TT
Họ và tên
Năm sinh
Đơn vị
công tác
Mã ngạch/bậc lương
Điện thoại
liên hệ
Mã ngạch
Hệ số lương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trân trọng!
 
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XP60.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
 
Trần Minh Chính
 

 

Các tin khác
 
20/11
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch