Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ

03/10/2022 | 16:40

Chiều ngày 3/10/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê, làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên: TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS.Từ Thị Loan – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Phản biện 1); PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phản biện 2); Ths. Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Ủy viên); ThS. Trần Mạnh Hùng – PhóVụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Ủy viên); ThS. Nguyễn Văn Bàn – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre (Ủy viên); TS. Phạm Thị Như Quỳnh – Trường Cán bộ QLVHTTDL (Thư ký).

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tại Hội đồng, TS. Đinh Thị Cẩm Lê – Giảng viên Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, Chủ nhiệm đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, nội dung chính của đề tài, các sản phẩm kèm theo của đề tài. Sau 2 năm triển khai nghiên cứu nghiêm túc. Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã hoàn thành công trình NCKH cấp Bộ đúng tiến độ.

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng: Đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, kết quả nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn nhất định. Nhóm nghiên cứu đã đề cập được một số vấn đề lý luận cần thiết nhất về môi trường văn hóa và công tác xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới, về khung tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới. Đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng môi trường văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới với những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đánh giá được yếu tố tác động và những vấn đề đặt ra. Đề tài cũng đưa ra hệ thống giải pháp thiết thực có tính khả thi trong thực tiễn và đặc biệt đề tài đã đề xuất được Bộ tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới có giá trị tư vấn và tham khảo tốt cho Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần bổ sung hoàn thiện như: Phần tổng quan tình hình nghiên cứu nền viết gọn lại, làm rõ hơn tính cấp thiết của đề tài. Chương I, cần bổ sung thêm một số lý giải cho các khái niệm, có sự thống nhất liên thông giữa chương 1, chương 2. Làm rõ sự khác nhau giữa nông thôn và nông thôn mới. Chương 2, đánh giá kết

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét, góp ý cho đề tài

quả và nguyên nhân bám theo các nội dung xây dựng môi trường văn hóa ở chương 1. Chương 3, phương hướng xây dựng môi trường văn hóa bám sát chủ trương mới của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Phần giải pháp nên viết cô đọng hơn. Phần tiêu chí nên thống nhất theo chỉ tiêu %, làm rõ hơn các tiêu chí.

Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí 100% phiếu đạt yêu cầu, đề nghị Hội đồng thông qua đề tài NCKHCN cấp Bộ trên cơ sở có chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ.

Phát biểu kết luận tại Hội đồng, TS. Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục trình Bộ để nghiệm thu cấp Bộ.

Thu Hà

Bài viết liên quan

Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại Sơn La

Chiều ngày 30/11/2022, tại Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục EduGlobal tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 mở tại Sơn La theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng năm 2022

Chiều ngày 30/11/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương lớp DNVN 11; lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương lớp DNVN18 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

Chiều ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê – Giảng viên Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA XVIII NĂM 2021

Sáng ngày 24/11/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa XVIII năm 2021.

Xem thêm

Cụm thi đua số 10 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày 23/11/2022, Tại trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Cụm thi đua các trường Cán bộ của các Bộ, Ngành, Đoàn thể, Trung ương – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023”.

Xem thêm