Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tham dự Hội nghị tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

13/01/2022 | 9:22

Sáng ngày 12/1/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tham dự Hội nghị tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, Ban Giám hiệu các trường chính trị trực thuộc Trung ương, trường bộ ngành. Về phía Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, PGS,TS Lê Văn Lợi; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: hcma.vn

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên cả nước thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, là năm đầu tiên thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Năm 2021 cũng là năm đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai kế hoạch các nhiệm vụ công tác của Học viện và của các trường chính trị, trường bộ, ngành… Vượt lên trên những khó khăn, Học viện và các trường chính trị, trường bộ, ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị với chất lượng và hiệu quả cao.

Tại Hội nghị, ý kiến tham luận đến từ các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ ngành tập trung thảo luận về công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong xây dựng Đề án trường chính trị chuẩn. Các ý kiến tham luận cũng đề xuất nhiều kiến nghị đối với tỉnh uỷ, thành uỷ, Học viện và Trung ương để giúp các trường hoàn thành xây dựng trường chính trị chuẩn.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là việc chuyển đổi từ hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp sang hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến và công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu thực tế. Bên cạnh trình bày những kết quả đạt được trong năm, các ý kiến cũng tập trung phân tích, nhận định, chỉ rõ thành tựu, hạn chế và  đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới tập trung vào nội dung hoàn thiện thể chế liên quan công tác trường chính trị; tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.


 Hội nghị được kết nối trực tiếp tới 63 tỉnh thành. Ảnh: hcma.vn

Các ý kiến cũng tập trung thảo luận về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường; việc quy hoạch và cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; việc tổ chức cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế ngắn hạn, dài hạn. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng trường chính trị chuẩn, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương những kết quả đạt được của các trường chính trị trong năm 2021 trên các lĩnh vực công tác, trọng tâm là xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành Quy định về trường chính trị chuẩn; xây dựng chương trình, giáo trình; tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành lần thứ VII; tích cực thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tăng cường kết nối và quản lý hệ thống giữa Học viện và các trường chính trị, trường bộ ngành trên cả nước.

Trong đó, có thể khẳng định, Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn có ý nghĩa đột phá đối với công tác trường chính trị, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc xây dựng, phát triển trường chính trị theo hướng chuẩn hoá, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động của trường chính trị để hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. “Cùng với Quy định số 09-QĐi/TW, Quy định số 11-QĐ/TW một lần nữa cho thấy sự tăng cường tính hệ thống, quản lý nền nếp, bài bản, khoa học của công tác các trường chính trị dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng uỷ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh trong phát biểu kết luận.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong toàn hệ thống chính trị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trong năm 2022, các trường chính trị đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn, tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện các mặt công tác.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng

Lý luận Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: hcma.vn

Ghi nhận những thành tích và nỗ lực của các trường trong triển khai nghiên cứu khoa học, tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, các trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn, phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và đóng góp vào việc xây dựng hệ thống chính trị, hoạch định, xây dựng chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tham gia chủ động, tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với nhiều hình thức như: lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào bài giảng của giảng viên; vào nội dung các chương trình bồi dưỡng do trường xây dựng; tổ chức nghiên cứu đề tài, hội thảo khoa học về công tác này, v.v.. “Đặc biệt đề nghị tất cả các trường tham gia, huy động 100% cán bộ, viên chức tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với nhiều bài viết có chất lượng cao”, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu.

Đồng chí mong muốn các tỉnh uỷ, thành uỷ và các trường cần quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ: bám sát các tiêu chí, yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn để lựa chọn đúng cán bộ, nhất là quy hoạch đội ngũ lãnh đạo trường. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với những tiền đề nền tảng đã đạt được trong năm 2021, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, với sự đoàn kết, nhất trí, sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ, các trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2022, đóng góp vào thành công chung của cơ quan, ngành, địa phương mình, và cao hơn là vào sự phát triển vững chắc, giàu mạnh của đất nước.

 

TH

Bài viết liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

Chiều ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê – Giảng viên Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Hội nghị tổng kết khối thi đua các Trường Đại học, Học viện trực thuộc Bộ VHTTDL năm 2022

Ngày 23/11/2022, tại Tỉnh Lào Cai, Khối thi đua các trường Đại học, Học viện trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2022.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp Bộ  đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 22/11/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 45 năm Ngày truyền thống Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Sáng ngày 17/11, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch long trọng tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) và 45 năm Ngày truyền thống Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (1977 – 2022).

Xem thêm

Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường

Ngày 15/11/2022, Công đoàn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường.

Xem thêm