TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH – NHỮNG SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2019

13/02/2020 | 2:16

Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trên mọi bình diện. Tiếp tục khẳng định là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín trong hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, Ngành ở Trung ương.

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch trong tiến trình hơn 40 năm cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã và đang từng ngày phấn đấu vươn tới những mục tiêu cao hơn, xây dựng Trường trở thành một trọng điểm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học chất lượng cao của cả nước và trong khu vực, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để có thể vươn tới những mục tiêu ấy, cùng với việc triển khai nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, Nhà trường từng bước mở rộng các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Phối hợp, liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng uy tín như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện quản lý Giáo dục, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam…. triển khai tổ chức các khóa học về lý luận chính trị – hành chính; kiến thức quản lý nhà nước; kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; tin học, ngoại ngữ…. cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên nhiều lĩnh vực thuộc các Bộ, Ngành khác nhau.

Trường CBQL VHTTDL tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCCHC cho các học viên thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Năm 2019, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trên mọi bình diện. Tiếp tục khẳng định là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín trong hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, Ngành ở Trung ương. Một trong những thành tích nổi bật của năm 2019 đó là việc tập trung triển khai, thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây là yêu cầu rất bức thiết hiện nay đối với việc rà soát, kiện toàn về công tác cán bộ đáp ứng việc thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sáp nhập, tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tinh giảm biên chế… trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ VHTTDL cũng như các Bộ, Ngành và địa phương trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương

Cùng với các khóa học bồi dưỡng chuẩn hóa về ngạch và chức danh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, năm 2019 Nhà trường đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức thành công 5 lớp Bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương (trong đó có 04 lớp mở tại Hà Nội và 01 lớp mở tại thành phố Hồ Chí Minh) cho đội ngũ lãnh đạo quản lý và dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho các cơ quan tham mưu và các đơn vị thuộc Bộ. Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng được Lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát trong việc tổ chức, triển khai các khóa học nhằm đạt được mục tiêu 100% đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 đạt chuẩn theo yêu cầu đặt ra.

Nhà trường phối hợp với Tổng cục TDTT triển khai tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Thể dục thể hình và Fitness

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng Bộ giao, năm 2019 Nhà trường đã phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao triển khai tổ chức thành công các lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Thể dục Thể hình và Fitness; lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Yoga. Đây là một cách tiếp cận mới của Nhà trường với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của xã hội cũng như yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước đối với một số loại hình thể thao mới nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng theo chuẩn các tiêu chí cho đội ngũ hướng dẫn cũng như huấn luyện các loại hình này.

TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ khai giảng lớp BDKT quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Để kịp thời chuẩn hóa chức danh cho đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương (đối tượng 3), Nhà trường đã kịp thời Nhà trường đã phối hợp với Bộ Tham mưu, Bộ tư lệnh Thủ đô triển khai tổ chức thành công các khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 là lãnh đạo cấp phòng và tương đương đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL. Lớp học không chỉ cung cấp các kiến thức quan trọng nhằm triển khai toàn diện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên về nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà còn kịp thời đáp ứng yêu cầu về việc chuẩn hóa chức danh lãnh đạo, quản lý, hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ bổ sung hồ sơ cán bộ theo quy định tại các cơ quan công lập.

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu một bước phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Nhà trường. Liên tục trong 2 năm 2018 và 2019, Nhà trường được Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ VHTTDL lựa chọn là đơn vị triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Trong năm 2019, Nhà trường đã bảo vệ thành công đề tài NCKH cấp bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc” do TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng Nhà trường làm chủ nhiệm được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về sự nghiêm túc, khoa học và chất lượng. Sản phẩm đề tài sau khi chuyển giao sẽ được đưa vào ứng dụng trong những năm tới. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục được Vụ Khoa học công nghệ Bộ VHTTDL tin tưởng giao triển khai tổ chức 02 lớp Tập huấn công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019 cho gần 300 học viên. Tổ chức thực hiện thành công 07 lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về Tổ chức và quản lý lễ hội, Văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Xây dựng phong trào và tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở tại các tỉnh Phú Thọ, Nam Định, Bạc Liêu cho gần 500 học viên… Ngoài ra, nhiệm vụ Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch được Hội đồng thẩm định, nghiệm thu đánh giá cao về sự công phu, khoa học đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đặt ra.

Song song với những thành tựu mà công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý khoa học đạt được, các lĩnh vực hoạt động khác của Nhà trường cũng có bước tiến vượt bậc so với những năm trước như: Trang thông tin điện tử đạt số lượt người truy cập trong năm là hơn 4.100.000 lượt, vượt 670.000 lượt truy cập so với năm 2018. Công tác giảng dạy của các giảng viên cũng tăng đáng kể so với năm 2018. Tham gia giảng dạy hầu hết chuyên đề tại các lớp thuộc chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính, Chương trình bồi dưỡng kiến thức ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, Chương trình bồi dưỡng công chức văn hóa-xã hội xã, Chương trình chuyên sâu…

Những kết quả đạt được trong các hoạt động của Nhà trường năm 2019 là bước tạo đà mạnh mẽ để Nhà trường tiếp tục phấn đấu vươn tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai, đó là xây dựng Trường trở thành một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học chất lượng cao không chỉ đối với ngành VHTTDL mà còn là trên nhiều lĩnh vực và Bộ, Ngành khác nhau. Tin rằng, với sự đoàn kết thống nhất một lòng của tập thể Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động Nhà trường, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch sẽ ngày càng vững mạnh, phát triển không ngừng góp phần vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ, công chức, viên chức làm rạng rỡ trang sử vẻ vang của dân tộc và sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước nhà.

Trần Huyền Anh

Bài viết liên quan

Hội nghị tổng kết thi đua khối các trường đại học, học viện trực thuộc Bộ VHTTDL

Ngày 27.11, tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thi đua khối các trường đại học, học viện thuộc Bộ VHTTDL năm 2023.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2023

Chiều ngày 22/11/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – DN16, DN17; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – LV5; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – DN9, DN10 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Cụm thi đua các trường Cán bộ của các Bộ, ngành, đoàn thể, Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Ngày 21/11/2023, tại trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Cụm thi đua các trường Cán bộ của các Bộ, ngành, đoàn thể, Trung ương – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023”.

Xem thêm

Lễ mit tinh kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng nay, ngày 17/11/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch long trọng tổ chức Lễ mit tinh nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với sự có mặt của các đồng chí trong cấp Ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường.

Xem thêm

Tọa đàm về công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Trong hai ngày 15 và 16/11/2023, tại TP. Ninh Bình, Bộ VHTTDL tổ chức Tọa đàm về công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Xem thêm