Tọa đàm khoa học 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

01/11/2018 | 8:42

Ngày 1/11/2018, Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi Tọa đàm khoa học cho 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Khoa làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tham dự buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Quyền Hiệu trưởng Nhà trường; Chủ tịch Hội đồng Khoa học, các thành viên trong Hội đồng cùng chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu của 2 đề tài.

Trong chương trình Tọa đàm, Hội đồng khoa học đã nghe Th. S Hoàng Thị Lâm với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi cho Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên; chuyên viên chính; Tình hình, nhiệm vụ của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và Th. S Đồng Quang Thái với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi cho môn học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, môn học Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa thuộc Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” trình bày tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu bao gồm: Cơ sở lý luận thực tiễn triển khai đề tài; Thực trạng và kết quả thu được của đề tài là ngân hàng câu hỏi phục vụ việc thi, kiểm tra các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường cùng hệ thống các quy trình và cách thức sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi.

TS Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH Nhà trường phát biểu kết luận

Các thành viên của 2 đề tài đã được nghe những ý kiến góp ý hết sức thiết thực, thẳng thắn và cần thiết nhằm hoàn thiện nội dung của 2 đề tài để có thể đưa vào áp dụng thực tế khi nghiệm thu. Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng, đồng chí Nguyễn Quang Hùng chỉ ra một số nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện của từng đề tài. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ nhiệm đề tài đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để đề tài có thể tổ chức nghiệm thu đúng thời hạn đề ra.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 30/5 đến ngày 01/6/2022, tại tỉnh Kon Tum, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.

Xem thêm

Tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ  môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Sơn La năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An

Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức hoạt động khảo sát, điều tra nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát  nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng

Từ ngày 23 – 27/2/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin thực trạng, nhằm xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới hiện nay tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có ThS. Nguyễn Thanh Thủy chủ nhiệm đề tài và một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm