Tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2019

21/06/2019 | 14:45

Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2019 diễn ra từ 18 – 22/6/2019 nhằm trang bị những kiến thức cho học viên về tình hình chung của đất nước và của Bộ, Ngành trong thời kỳ Hội nhập quốc tế; thông qua đó giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về hội nhập […]

Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2019 diễn ra từ 18 – 22/6/2019 nhằm trang bị những kiến thức cho học viên về tình hình chung của đất nước và của Bộ, Ngành trong thời kỳ Hội nhập quốc tế; thông qua đó giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế hiện nay.

Các học viên tham gia lớp học. (Ảnh: Thu Hà)

Tham gia lớp học có 61 học viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.

Trong chương trình học tập, các học viên cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhiều nội dung chuyên đề về: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hướng tiếp cận của Việt Nam; Xây dựng nội dung, kế hoạch và tiến hành phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong nước giới thiệu, quảng bá, giao lưu về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch ở nước ngoài; Phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ giao lưu và hội nhập quốc tế; Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và những vấn đề đặt ra với công tác văn hóa, thể thao và du lịch trong thời kỳ hội nhập

    Thông qua nội dung các chuyên đề, học viên có nhận thức sâu sắc về Đường lối Hội nhập Quốc tế của Đảng và Nhà nước nước ta trong tình hình mới. Trong đó, khẳng định: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt khi nước ta ngày càng tham gia sâu tiến trình hội nhập quốc tế trên những tầm cao mới, càng đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phát huy tính chủ động, tích cực hơn trong hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm phát triển bền vững và hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế – xã hội; Hội nhập quốc tế cấp địa phương góp phần tạo dựng mối quan hệ của Việt Nam với các đối tác, đưa các mối quan hệ đó đi vào chiều sâu, thực chất, giúp triển khai chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của đất nước.

Kết thúc chương trình học tập, 61 học viên đủ điều kiện được Ban tổ chức trao chứng chỉ hoàn thành khóa học./.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng năm 2022

Chiều ngày 30/11/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương lớp DNVN 11; lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương lớp DNVN18 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA XVIII NĂM 2021

Sáng ngày 24/11/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa XVIII năm 2021.

Xem thêm

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 – lớp L3, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022

Ngày 11/11/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương năm 2022- lớp L3, Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 tại Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên A9, chuyên viên chính A2 năm 2022

Ngày 27/10/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên A9, chuyên viên chính A2 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng năm 2022, lớp L1

Ngày 30/9/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng L1 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm