Tổ chức Hội đồng “Tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023

18/10/2023 | 8:36

Sáng nay, ngày 17/10/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng “Tự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Nguyễn Thanh Thủy làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên: TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS.Nguyễn Toàn Thắng – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Phản biện 1); TS. Hoàng Minh Thái – Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL (Phản biện 2); TS. Hoàng Thị Bình – Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Ủy viên), ThS. Vi Thanh Hoài – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Ủy viên), CN. Trần Thị Kiều Tôn – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bế Tre (Ủy viên); ThS. Phạm Thu Hà – Trường Cán bộ QLVHTTDL (Thư ký).

TS. Nguyễn Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi Tự đánh giá kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ có TS. Nguyễn Thế Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ VHTTDL, các thành viên Hội đồng Khoa học, cán bộ chủ chốt các Phòng, Khoa, Trung tâm và giảng viên Nhà trường.

          Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, TS. Nguyễn Thanh Thủy – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, Đề tài nghiên cứu đã nêu ra Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới; Thực trạng tình hình đội ngũ và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới; Đề xuất các giải pháp và khung chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới.

TS. Nguyễn Thanh Thủy – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Về cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới, Đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung: quản lý nhà nước về văn hóa, tổ chức và quản lý về văn hóa cấp cơ sở…; tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới…

          Về thực trạng tình hình đội ngũ và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới, Đề tài tập trung vào các nội dung: Thực trạng tổ chức và chất lượng hoạt động văn hóa của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; Đánh giá ưu điểm và những hạn chế về chất lượng đội ngũ và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; Những vấn đề đặt ra…

          Trên cơ sở thực trạng tình hình đội ngũ và chất lượng hoạt động, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới, đề tài đã đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, và khung chương trình bồi dưỡng dành cho đội ngũ này (cán bộ cấp Sở, cấp Huyện và công chức VHXH cấp xã), nhằm thực hiện hiệu quả việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa cấp cơ sở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, công cuộc Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay.

          Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, trong đó nhóm nghiên cứu đã thể hiện được tính công phu, khoa học, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đã có một số ý kiến bổ sung, góp ý nhằm giúp Nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài.

          Đại diện đơn vị chủ quản, TS. Nguyễn Thế Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát biểu chỉ đạo tại Hội đồng tự đánh giá, đồng chí biểu dương đơn vị chủ trì và nhóm đề tài đã nghiêm túc triển khai thực hiện đúng tiến độ các nội dung nghiên cứu đề tài, sản phẩm đề tài đã được nhóm nghiên cứu hoàn thiện đầy đủ theo như thuyết minh đã được phê duyệt. Đồng thời, đồng chí cũng đưa ra một số ý kiến đóng góp thêm giúp nhóm để tài chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

TS. Nguyễn Thế Hùng – Vụ trưởng Vụ KHCN&MT phát biểu chỉ đạo

Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí 100% phiếu đạt yêu cầu, đề nghị Hội đồng thông qua đề tài NCKHCN cấp Bộ trên cơ sở có chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ.

Phát biểu kết luận tại Hội đồng, TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn ý phát biểu chỉ đạo của TS. Nguyễn Thế Hùng – Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ VHTTDL, đồng thời nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng chí đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu Đề tài. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đại diện đơn vị chủ quản để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu cấp Bộ.

Phuong Dung

 

Bài viết liên quan

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng và tương đương năm 2023 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 27/11/2023, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,  Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Sinh hoạt Liên chi bộ quý IV năm 2023

Chiều ngày 22/11/2023, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý IV/2023 với sự tham dự và chủ trì của Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Cụm thi đua các trường Cán bộ của các Bộ, ngành, đoàn thể, Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Ngày 21/11/2023, tại trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Cụm thi đua các trường Cán bộ của các Bộ, ngành, đoàn thể, Trung ương – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023”.

Xem thêm

Lễ mit tinh kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng nay, ngày 17/11/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch long trọng tổ chức Lễ mit tinh nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với sự có mặt của các đồng chí trong cấp Ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường.

Xem thêm

Tọa đàm về công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Trong hai ngày 15 và 16/11/2023, tại TP. Ninh Bình, Bộ VHTTDL tổ chức Tọa đàm về công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Xem thêm