Tổ chức các Lớp thí điểm bồi dưỡng chương trình, tài liệu chuyên sâu cho cán bộ, công chức văn hóa – xã hội xã

28/05/2018 | 10:59

Từ ngày 22/4 đến ngày 28/5/2018, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, tỉnh Bến Tre và tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 06 Lớp thí điểm bồi dưỡng cán bộ, công chức văn hóa – xã hội xã cho cán bộ công chức văn hóa – xã hội xã.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng 02 bộ Tài liệu, Nhà trường tổ chức bồi dưỡng 06 lớp thí điểm tại 03 miền Bắc, Trung, Nam  để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp từ cán bộ, công chức văn hóa – xã hội xã. Từ ngày 22/4 đến ngày 28/5/2018, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, tỉnh Bến Tre và tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 06 Lớp thí điểm bồi dưỡng cán bộ, công chức văn hóa – xã hội xã cho cán bộ công chức văn hóa – xã hội xã.

Trong quá trình học tập, học viên sẽ được các giảng viên, chuyên gia trực tiếp tham gia biên soạn giới thiệu tổng quan 02 bộ tài liệu, các kỹ năng tác nghiệp về công tác “Tổ chức và quản lý lễ hội”, “Văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” dành cho đội ngũ công chức văn hóa – xã hội xã. Lớp bồi dưỡng cũng dành nhiều thời gian trao đổi thông tin từ học viên về những khó khăn, vướng mắc và những mong muốn của họ về kiến thức, kỹ năng cần được đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới góp phần hoàn thiện bản thân, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp chung vào sự phát triển sự nghiệp văn hóa cơ sở trong thời gian tới.

Trên cơ sở các lớp thí điểm, Nhà trường tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện 02 bộ Tài liệu và bàn giao cho Bộ Nội vụ vào cuối tháng 6/2018 để làm tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức văn hóa – xã hội xã.

  

Tin: Thu Hà

Bài viết liên quan

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh – lớp B

Sáng ngày 06/1/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh – lớp B theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – lớp DNVN13

Sáng ngày 06/1/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương – lớp DNVN13 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên; Chuyên viên chính và tương đương năm 2022

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương DNVN20; Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương V9, DNVN10 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương GDLV8

Ngày 16/12/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương GDLV8 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên năm 2022 – lớp A tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 10/12/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ bế giảng Lớp BDKT quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm