Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện    /  Giới thiệu  /  Chức năng - Nhiệm vụ  /  Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch
Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch
Ngày đăng: 25/02/2019

 

Căn cứ Quyết định số 4016/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lại Cục Công tác phía Nam;

Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch có chức năng, nhiệm vụ sau:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt độngthường xuyên trực thuộc Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, có chức năng giúp Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch quản lý, khai thác cơ sở vật chất  tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện các hoạt động dịch vụ và sự kiện về văn hoá, thể thao và du lịch tại các cơ sở được giao.

2. Trung tâm có con dấu và mở tài khoản theo quy định, thực hiện chế độ hạch toán theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phê duyệt.

2. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương, kiến thức và kỹ năng theo vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

          3. Đào tạo, bồi dưỡng:

          a) Kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

          b) Kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành cho lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp vụ và tương đương;

          c) Kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh công chức xã theo chuyên môn nghiệp vụ và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền giao.

          4. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, tin học, công nghệ truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

          5. Liên kết với các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.

6. Điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và đề xuất phương pháp đào tạo, bồi dưỡng mới phù hợp với đặc thù của Ngành. 

          7. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước và quản lý chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

          8. Quản lý, cấp bằng, chứng chỉ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được giao hoặc ủy quyền cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

9. Tổ chức thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Liên kết, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ để tổ chức các Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

10. Quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật tại trụ sở số 35 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (hội trường, phòng học, phòng ở cho học viên, căn tin, bãi xe,…) và các cơ sở vật chất khác được Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch giao đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

11. Lập kế hoạch mua sắm và duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo vừa và nhỏ về nhà cửa, điện nước, thiết bị thuộc cơ sở được giao quản lý và tổ chức thực hiện theo sự phân cấp của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

12. Tổ chức, liên kết tổ chức các hoạt động dịch vụ  sự kiện về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịchtheo phân cấp của Bộ trưởng và theo quy định của pháp luật; phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ; cho thuê phương tiện, địa điểm, mặt bằng theo quy định của pháp luật. Liên kết với các tổ chức, cá nhân khác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Làm đầu mối liên hệ, giao dịch với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn quản lý, khai thác những cơ sở vật chất được giao

14. Quản lý nhân sự, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; quản lý, sử dụng con dấu, tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu, nộp khác theo quy định của cơ quan và của pháp luật.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cho Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

16. Đảm bảo và chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và cảnh quan môi trường trong phạm vi quản lý.

17. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

18. Tham gia thành viên các Hội đồng của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch theo quyết định của Hiệu trưởng.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch giao.

 

 

 

20/11
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch