Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện    /  Giới thiệu  /  Chức năng - Nhiệm vụ  /  Chức năng nhiệm vụ Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng
Chức năng nhiệm vụ phòng Đào tạo, Bồi dưỡng
Ngày đăng: 13/04/2015

Căn cứ Quyết định số 4016/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lại Cục Công tác phía Nam;

Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Điều 1. Chức năng

Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.                                                                                                                                        

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn  

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi d­ưỡng dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đ­ược phê duyệt.

2. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi d­ưỡng trong và ngoài nước cho cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch về:

a) Lý luận Chính trị; kiến thức pháp luật;

b) Kiến thức và kỹ năng quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; theo vị trí việc làm;

c) Kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành cho lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp vụ và tương đương;

d) Kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền giao hoặc theo yêu cầu liên kết đào tạo, bồi dưỡng;

e) Kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế.

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại (đề án Tùy viên văn hóa).

4. Làm đầu mối liên hệ, trao đổi và phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện của Bộ và các địa ph­ương tổ chức các lớp đào tạo, bồi d­ưỡng theo kế hoạch được Bộ phê duyệt.

5. Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, tổng kết nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đề xuất phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của Ngành.

6. Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, đề cương bài giảng và biên soạn tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng học viên theo kế hoạch được phê duyệt.

7. Thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.

8. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và tài sản được giao.

9. Đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường. Thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

20/11
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch