Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện / Bản tin "Quản lý VH,TT&DL"
ĐỊNH HƯỚNG VỀ BẢO TỔN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020
Ngày đăng: 07/10/2019
Văn hóa Việt Nam trên một bình diện nhất định cơ bản là văn hóa làng xã- văn hóa nông thôn. Vấn đề văn hóa làng xã người Kinh vùng đồng bằng và các Dân tộc thiểu số khu vực trung du, miền núi...được tiếp cận trên nhiều góc độ

 

1.Văn hóa nông thôn - các giá trị và rào cản, tác động

          Đến đầu thế kỷ XXI này, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam  trong lịch sử mang đặc điểm kinh tế, xã hi, văn hóa gắn với tiến trình dựng nước và giữ nước.

          Nói Nông thôn mới là nói đến những vấn đề kinh tế nông nghiệp, đến các vấn đề văn hóa, xã hội của những người nông dân đồng bằng, trung du, miền núi và vùng dân tộc đã và đang là đối tượng tác động trong chiến lược phát triển đất nước hiện nay 

          Văn hóa Việt Nam trên một bình diện nhất định cơ bản là văn hóa làng xã- văn hóa nông thôn. Vấn đề văn hóa làng xã người Kinh vùng đồng bằng và các Dân tộc thiểu số khu vực trung du, miền núi...được tiếp cận trên nhiều góc độ:

·        Xã hội nông thôn,

·        Kinh tế nông thôn,

·        Quan hệ nông thôn với đô thị và công nghiệp

          Văn hóa nông thôn là môt thành tố của văn hóa Việt Nam, là hệ quả của tư duy, lao động sáng tạo của cộng đồng các dân tộc đa số và thiểu trên lãnh thổ quốc gia tạo nên „cánh quan sinh thái nhân văn” - nơi cư trú, làm ăn, quan hệ xã hội, sinh hoạt văn hóa của người nông dân nơi thôn dã không như lối sống, làm ăn...của cư dân đô thị.

 

          Văn hóa nông thôn truyền thống và trong phát triển là hệ thống các biểu hiện của các giá trị trên các bình diện xã hội, văn hóa dân gian, kinh tế, và sinh thái...

          Việc nhận thức về nông thôn, văn hóa nông thôn qua các giai đoạn có những khác biệt tùy từng góc nhìn. Trong điều kiện phát triển đất nước theo hướng Công nghiệp hóa, Đô thị hóa, Hội nhập quốc tế... hiện nay, nông thôn được quan niệm là: “ Khu vực dân cư tập trung chủ yếu làm nghề nông; phân biệt với thành thị” hoặc „là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Uỷ ban nhân dân xã”. 

          Nông thôn, từ góc nhìn Văn hóa và Nhân học văn hóa cần quan tâm và hiểu văn hóa nông thôn trên các bình diện sau:

          Về mặt xã hội: Nông thôn là hệ quả của quá trình phát triển lịch sử, văn hóa của các tộc người và quốc gia, là một kiểu cộng đồng lãnh thổ xã hội nhất định, dân số không đông, mật độ dân số thấp, quy mô dân số nhỏ, lao động nông nghiệp đóng vai trò đáng kể, phân hóa nghề nghiệp ít… Xã hội nông thôn là di duệ của thiết chế công xã còn tồn tại đến nay, đến trước khi  chúng ta công nhiệp hóa, hiện đại hóa thành công.

          Nông thôn bao gồm các thiết chế xã hội truyền thống - tế bào xã hội như: làng, bản, buôn, phum sóc...; các thiết chế đó mang đậm dấu ấn của nền văn minh nông nghiệp châu Á, Đông Nam Á - trồng trọt là chính trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, gió mùa

          Các mối quan hệ gia đình, dòng họ, láng giềng, làng xã...đã đang và sẽ tồn tại, chi phối nông thôn hiện đại... Bên cạnh hệ thống pháp luật do các cơ quan Nhà nước các cấp điều hành, còn có hệ thống các chức sắc trong dòng tộc, già làng, thân tộc, tôn giáo… điều hành bằng quy ước, tục lệ được suy tôn theo hình thức lệ làng tồn tại cùng phép nước.

          Về mặt văn hóa: Nông thôn hàm chứa các giá trị văn hóa làng, bản với nếp sống của các dân tộc ở các địa vực cư trú khác nhau: ven biển, đồng bằng, trung du, miền núi...đa dạng về phong tục tập quán liên quan đến tín ngưỡng nói chung và tín ngưỡng nông nghiệp nói riêng; đến các mối quan hệ cộng đồng, đến đặc điểm của các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

          Các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhận định: nền văn minh lúa nước đẻ ra người bạn đồng hành là văn hóa xóm làng.

          Trong xây dựng nông thôn mới thì phải nhận biết “nông thôn cũ” như thế nào, trong đó CON NGƯỜI ở nông thôn - NÔNG DÂN - chủ thể của các giá trị văn hóa và chịu sự tác động của các chính sách “phát triển nông thôn mới” là nhân tố cơ bản, quyết định không thể bỏ qua.

          Văn hóa nông thôn truyền thống là văn hóa dân gian, thông qua lễ hội, nghệ thuật và văn học dân gian… chuyển tải những giá trị thẩm mỹ, đạo đức qua các thế hệ.

          Về mặt kinh tế:  Kinh tế nông nghiệp (trồng trọt là chính), các loại hình kinh tế, chăn nuôi, thủ công nghiệp là mang tính hỗ trợ trong bối cảnh của nền kinh tế tự cung tư cấp, buôn bán nhỏ theo hộ gia đình song trước đây chưa phát triển.

          Kinh tế nông nghiệp mang sắc thái vùng, miền, tộc người và chi phối những giá trị cơ cấu xã hội và giá trị văn hóa truyền thống; là thế mạnh của bản sắc văn hóa song cũng hàm chứa nhiều “trở lực” trên con đường phát triển.

          Về sinh thái: Sinh thái nông thôn mang nhiều yếu tố tự nhiên: nhà, vườn, ao, ruộng thường gắn liền với điều kiện địa lý sẵn có như: bờ tre, con kênh, sườn đồi, con suối, bãi bồi vv…

          Khi từ nền kinh tế chiếm đoạt chuyển sang kinh tế sản xuất, những người nông dân phải định cư để trồng trọt và chăn nuôi nên phải sống quy tụ tại các xóm, làng, bản....Hệ sinh thái nhân văn gắn bó và hài hòa với môi trường tự nhiên là một giá trị của nông thôn Việt Nam.

          Từ các vấn đề trên có thể hình dung một cách khái quát là: Văn hóa nông thôn là văn hóa của những người nông dân cư trú trong các làng xã, chuyên sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp sáng tạo ra trong quá trình sản xuất, quan hệ xã hội và đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất và tâm linh, Các giá trị đó mang sắc thái từng vùng miền, tộc người và quốc gia trong xã hội và nền kinh tế tiền công nghiệp; nó phản ánh những tập tục liên quan đến nếp sống, hệ sinh thái nhân văn do cộng đồng thôn, làng (bản, bon, palay, vil, phum sóc...), xã sáng tạo ra.

          Văn hóa nông thôn Viêt Nam được hình thành với sự phát triển của nền kinh tế lúa nước, nương rẫy và văn minh nông nghiệp có truyền thống lâu dài trong lịch sử. Văn hóa nông thôn góp phần cốt yếu tạo nên bản sắc văn hóa quốc gia và giá trị văn hóa và văn minh nông nghiệp Việt Nam.

          Văn hóa nông thôn nước ta có những giá trị tốt đẹp:

          Tinh thần đoàn kết cộng đồng trong lao động sản xuất, quan hệ xã hội và đấu tranh, thích ưng với điều kiện tự nhiên;

          Thể hiện trình độ phát triển cao về tri thức bản địa về các giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác; nông lịch với am tường về khí hậu, thời tiết khu vực nhiêt đới,gió mùa;

          Hình thành các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể dân gian phong phú, đa dạng, giàu có...tương thích với đơn vị cư trú (thôn, xóm, làng, xã..), môi trường tự nhiên từng vùng đáp ứng nhu cầu của chủ thể sáng tạo - những người nông dân.

          Hình thành các điểm cư trú, đơn vị xã hội hài hòa với điều kiện đất đai của các địa phương, các thiết chế xã hội trong quản lý (hương ước,luật tục...)góp phần phát triển cương vực lãnh thổ, củng cố sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của quốc gia trong quá trình dựng nước và giữ nước.

          Là tài nguyên quan trọng để góp phần phát triển kinh tế -xã hội. giữ gín bản sắc địa phương và quốc gia trong bối cảnh phát triển của toàn cấu hóa, kinh tế thị trường, công nghiệp hóa.

          Rào cản và tác động :

          Văn hóa nông thôn nước ta bên cạnh những gái trị cơ bản trên, trước ngưỡng cửa của quá trình phát triển và công nghiệp hóa đồng thời cũng bộc lộ những vấn đề rào cản cần lưu tâm:

          - Nếp sống làng xã, cộng đồng, tập tục xã hội mang tính ‘cố hữu”, chậm thích ứng với nếp sống của xã hội mới

          - Tập quán sản xuất chậm thích ứng, biến đổi trước nhu cầu phát triển của nền kinh tế mới liên quan đến đất đai, quy hoạch, kỹ thuật canh tác, ứng dụng khoa học và công nghệ...

          - Môi trường sinh thái nhân văn bị tác động, ô nhiễm...trước xu thế công nghiệp hóa, đô thị hóa.

          - Đô thị hóa nông thôn bộc lộ nhiều vấn đề về đầu tư, chính sách việc làm và phân bổ lại dân cư, phân bổ lao động.

          - Hội nhập kinh tế và văn hóa làm cho nông thôn đứng trước nhiều thách thức hơn là cơ hội; văn hóa và bản sắc văn hóa có nguy cơ đã và đang bị mai một.

          - Nguồn lực lao động thiếu đào tạo, thiếu trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển.

          - Môi trường sinh thái, hệ sinh thái xã hội và nhân văn bị xâm thực, tác động và hủy hoại...

          Trước khi nói đến phát triển nông thôn mới các nhà hoạch định và thực hiện chính sách; các nhà chuyên môn, quản lý...cần thấy được đặc điểm giá trị, cơ sở, lịch sử và lý luận, sự biến đổi của văn hóa nông thôn “cũ” trước khi tác động chính sách và thực hiện các nội dung chính sách phát triển “nông thôn mới”.

          Nói  “văn hóa nông thôn” tức là nói đến chủ thể văn hóa đó - người Nông dân với tư duy và lao động sáng tạo của họ gắn với ruộng đồng, nương rẫy với những đặc điểm xã hội, tập quán trong khung cảnh của nền kinh tế và văn minh nông nghiệp nước ta.

          2. Vấn đề đặt ta đối với hoạt động bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020

          Nông thôn mới là nông thôn, có sự khác biệt với thị tứ, thị trấn, thị xã, thành phố và khác với nông thôn truyền thống hiện nay. Đó là nông thôn đáp ứng 5 nội dung cơ bản:

1) Làng xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại

2) Sản xuất phải phát triển bền vững theo hướng kinh tế hàng hoá

3) Đời sống về vật chất và tinh thần của dân nông thôn ngày càng được nâng cao

4) Bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát triển

5) Xã hội nông thôn an ninh tốt, quản lý dân chủ.

          Đặc trưng cơ bản của Nông thôn mới thời kỳ Công nghiệp hóa, hiaanj đại hóa bao gồm:

          Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao

          Nông thôn phát triển theo quy hoạch, có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, môi trường sinh thái được bảo vệ

          Dân trí được nâng cao , bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy

          An ninh tốt, quản lý dân chủ

          Chất lượng hệ thống chính trị được nâng cao...

          Đi đôi với phát triển kinh tế thì xây dựng, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc...là tiêu chí không thể thiếu trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong trường hợp này cũng cần nhận thức rõ:

          - Văn hóa nông thôn là mục tiêu của quá trình xây dựng nông thôn mới.

          - Văn hóa nông thôn là động lực của quá trình xây dựng nông thôn mới.

          Các chính sách về phát triển kinh tế, hạ tầng, quy hoạch nông thôn, môi trường đều phải  hướng vào xây dựng các giá trị văn hóa nông thôn mới, vì con người, phục vụ chủ thể văn hóa là con người, phát huy vai trò của người nông dân trong xây dựng, hưởng thụ, duy trì và phát huy thành quả của nông thôn mới Việt Nam trong bối cảnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, Đô thị hóa, Toàn cầu hóa...

          3. Một số định hướng cơ bản về bảo tồn giá trị văn hóa, tryền thống tốt đẹp các dân tộc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau 2020

          3.1. Quan điểm

          - Bảo tồn giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau 2020 phải theo hướng phục vụ con người, vì con người nhưng không làm thay đổi hoàn toàn các giá trị truyền thống mà phải được kế thừa, phát huy một cách có cơ sở khoa học và bền vững.

          - Bảo tồn giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau 2020 cần được nhận thức về mục tiêu, nội dung và giải quyết hài hòa trong các quy hoạch, xây dựng nội dung các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội và tổ chức thực hiện xây dựng, phát triển nông thôn trong giai đoạn mới.

          - Bảo tồn giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau 2020 trên cơ sở tổng kết, đánh giá,  kế thừa bài học kinh nghiệm đã thực hiện trước năm 2020 và phải ra sự đột phá về chính sách, đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển của nông thôn nước ta giai đoạn mới.

          - Hình thành các chính sách cụ thể đầu tư vào các nhóm hộ, thành phần là chủ thể của nông thôn - NGƯỜI NÔNG DÂN, phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa của từng dân tộc, vùng miền.

          3.2. Mục tiêu

          Bảo tồn giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau 2020 nhằm nâng cao chất lượng, vị thế vai trò của văn hóa truyền thống trong tạo dựng những hệ giá trị phát triển của nông thôn mới, mhiện đại ở nước ta; góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, quốc gia nhưng không làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh tình hình mới ở trong nước và quốc tế.

          3.3. Nội dung

          - Thành lập Ban tự quản bảo tồn của cộng đồng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, chủ yếu  là ngành văn hóa địa phương và du lịch.

          - Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống thông qua  phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nhà sinh hoạt cộng đồng. Chú trọng xây dựng các nội dung hoạt động phù hợp với dân tộc, địa phương, vùng miền.

          - Xây dựng các nội dung hoạt động văn hóa tại thôn làng, buôn, bản theo hướng dựa trên nghiên cứu, sưu tầm, kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương (dân ca, dân vũ, dân nhạc; dạy ngôn ngữ; phục dựng và trưng bầy các công cụ, sản phẩm dệt, nhạc cụ...)

          - Duy trì các lễ hội và sinh hoạt cộng đồng truyền thống mang giá trị tích cực.

          - Đảm bảo tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường, không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các họat động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định.

          - Tạo dựng mô hình “du lịch cộng đồng” dựa trên sự phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống (âm thực, trạng phục, nghệ thuật, lễ hội...dân gian).

          -  Nghiên cứu, nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc.

          Tóm lại, quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới ở nước ta hiện nay là một sự nghiệp có tính thời đại trước xu thế phát triển tất yếu của quốc gia và thế giới.

          Nông thôn Việt Nam có đặc điểm văn hóa, lịch sử và truyền thống riêng, mang sắc thái từng vùng, khu vực và tộc người. Quá trình xây dựng nông thôn mới có nhiều mục tiêu, vấn đề, tiêu chí, nội dung đặt ra liên quan đến những nhu cầu trước mặt và lâu dài nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

PG.S .TS. LÊ NGỌC THẮNG

Các tin khác
DU XUÂN KON TUM - (14/01/2020)
Chuyên cung cấp, thiết kế, thi công cảnh quan sân vườn, chau composite, chậu composite, chậu cây kiểng, chau cay kieng, chậu cây cảnh, chau cay canh, cham soc san vuon, chăm sóc sân vườn, thiết kế cảnh quan, thiet ke canh quan, công ty cảnh quan, công ty thiết kế cảnh quan, cong ty canh quan, cong ty thiet ke canh quan, thi công sân vườn, thiet ke san vuon dep, thiết kế sân vườn đẹp, san vuon, thiết kế sân vườn, sân vườn đẹp, san vuon dep, thiet ke san vuon, sân vườn, vườn đẹp, vuon dep, tiểu cảnh sân vườn, thiet ke canh quan, thiết kế sân vườn biệt thự, sân vườn biệt thự, thiet ke san vuon biet thu, tieu canh san vuon, thi cong san vuon, thiet ke thi cong san vuon, thiết kế thi công sân vườn, san vuon biet thu, thiết kế hồ cá koi, hồ cá koi nhật bản, ho ca koi nhat ban, ho ca koi, hồ cá koi, ho ca koi dep, hồ cá koi đẹp, thiet ke ho ca koi, thi công hồ cá koi, thi cong ho ca koi, vuon treo, vườn treo, vườn treo tường, vườn trên tường, vườn thẳng đứng, vườn đứng, vuon thang dung, tường cây xanh, tường cây, trồng cây trên tường, vườn tường, vuon tuong, trong cay tren tuong, tường cây xanh, tuong cay xanh, thi công vườn đứng, thi cong vuon dung, thiết kế quán cafe sân vườn, thiet ke quan cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon dep uy tín, chất lượng, giá rẻ nhất tphcm.
Công ty làm bảng hiệu giá rẻ HCM. Xưởng lam bang hieu đẹp hcm. Công ty in standee giá rẻ hà nội hcm. Cong ty in viet nhat giá rẻ hcm. Công ty in việt nhật giá rẻ HCM Công ty in phú quốc giá rẻ HCM Công ty quảng cáo phú quốc giá rẻ HCM Công ty in hiflex giá rẻ HCM Bán thi công backdrop giá rẻ HCM Làm in backdrop giá rẻ HCM Cung cap cho thue backdrop giá rẻ HCM Xuong in backdrop giá rẻ HCM Xuong máy in hiflex giá rẻ HCM Xuong máy in pp giá rẻ HCM Xuong máy in decal giá rẻ HCM Xuong máy in bạt giá rẻ HCM Ban máy in kỹ thuật số giá rẻ HCM Cung Cap máy in khổ lớn giá rẻ HCM Xuong may in hiflex giá rẻ HCM Xuong may in pp giá rẻ HCM Xuong may in decal giá rẻ HCM Xuong may in bat giá rẻ HCM Xuong may in ky thuat so giá rẻ HCM Xuong may in kho lon giá rẻ HCM
Dịch vụ làm đẹp, spa lam dep chất lượng với ưu đãi thường xuyên
Bí quyết Chăm Sóc Da - Dưỡng Da hiệu quả tại nhà. Chia sẻ Cách cham soc da cải thiện làn da đơn giản từ các nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm.
Cách điều trị mụn triệt để, dieu tri mun tận gốc công nghệ Blue Light tại trexanhspa.vn, đặc trị các loại mụn không để lại sẹo và vết thâm
Triệt lông vĩnh viễn với New Elight OPT tại trexanhspa.vn. Dịch vụ triet long vinh vien hiệu quả 100%, không đau, tiết kiệm 50% chi phí, bảo hành trọn đời
Tắm trắng toàn thân theo chuẩn Hàn Quốc, tam trang toan than mang lại hiệu quả trắng da đến 90%, giải pháp tắm trắng da an toàn mà tiết kiệm
Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, khẩu trang 3m, thang dây thoát hiểm, khau trang 3m, thang day thoat hiem, mặt nạ chống độc, găng tay bảo hộ lao động, kinh bao ho lao dong, dây đai an toàn, gang tay bao ho, day dai an toan, găng tay bảo hộ, gang tay bao ho lao dong, mat na chong doc, kính bảo hộ lao động, quan ao cong nhan, khau trang hoat tinh, thiết bị phòng sạch, ủng bảo hộ lao động, nut tai chong on, day an toan, dây an toàn, khẩu trang hoạt tính, quần áo công nhân, đồng phục công nhân, ung bao ho lao dong, nút bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, dong phuc cong nhan, găng tay cao su, gang tay cao su, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, thiet bi phong sach, nón bảo hộ lao động, bịt tai chống ồn, non bao ho lao dong, nut bit tai chong on, mat na phong doc, mặt nạ phòng độc, giày bảo hộ lao động, bit tai chong on, giay bao ho, giày bảo hộ, giay bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, khau trang y te, ao bao ho lao dong, khẩu trang y tế, khau trang hoat tinh, máy sấy công nghiệp, may say cong nghiep, nut tai chong on, bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, bit tai chong on, tu say cong nghiep, máy sấy nông sản, may say nong san, tủ sấy công nghiệp, mặt nạ chống độc, mat na chong doc, dây đai an toàn, mat na phong doc, day an toan, mặt nạ phòng độc, day dai an toan, dây an toàn, giay bao ho, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, khau trang 3m, bao tay bao ho lao dong, gang tay bao ho lao dong, gang tay lao dong, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, tủ sấy thực phẩm, máy sấy rau quả, may say thuc pham, máy sấy cá khô, máy sấy cá khô, máy sấy trái cây, máy sấy trái cây, thiết bị sấy, sấy nông sản, tủ sấy công nghiệp, máy sấy hoa quả giá rẻ, điện trở công nghiệp, máy sấy khô hoa quả chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.
Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm,
Chuyên in ấn, thiết kế thi công quảng cáo, Cong ty in, dich vu in, in bang ron, in bang ron gia re, in decal, in decal gia re, in decal gia re hcm, in decal giay, in co phuon, treo bang ron gia re, treo bang ron, standee, in standee, in folder, in poster, in lich tet, in lich tet gia re, in bao thu, in bao thu gia re, in to roi, in to roi gia re, in to roi gia re hcm, in catalogue, in catalogue tphcm, in catalogue gia re, in ky thuat so, in ky thuat so gia re, in ky thuat so kho lon, lam bang hieu, thi cong bang hieu, lam ban hieu led, lam ban hieu alu, in card visit, in card visit hcm, in card visit gia re, in name card, in name card gia re, in danh thiep, in phieu thu, in phieu chi, in tem nhan, in tem nhan gia re, in tem nhan tphcm, ke standee, ke x, ke chu x, standee, in backdrop, in backdrop gia re, in hiflex, in hiflex gia re, in hiflex gia re hcm, in pp, in pp gia re, in pp gia re hcm, lam bang hieu, thi cong bang hieu, thi cong backdrop, in canvas, in vai silk, in brochure, in bao bi giay, in tui giay tại tphcm và các tỉnh lân cận.
thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.
Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.
balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.
Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau
Chuyen thi cong lap dat phong net, thanh ly phong net, bao tri phong net, cung cap linh kien phong net, ban ghe phong net, ghe phong net, ghe phong game, ban phong net, tu van lap dat phong net, lap dat phong net, chuyen lap dat phong net, lap dat phong net, thanh ly phong net uy tin gia re nhat tphcm
Chuyên thiết kế thi công hạ tầng xây dựng, chống thấm, sơn sửa nhà ở sửa cửa cuốn, sua cua cuon, sửa nhà, sua nha, sua nha gia re, sửa nhà giá rẻ, sua nha tron goi, sửa nhà trọn gói, sua chua nha, sửa chữa nhà, dich vu sua nha, sửa nhà cấp 4, sua nha cap 4, cải tạo nhà, cai tao nha, dịch vụ sửa chữa nhà, dich vu sua chua nha, sua nha chung cu, sửa nhà chung cư, sua chua nha tphcm, sửa chữa nhà tphcm, sua nha dep, sửa nhà đẹp, cải tạo nhà cũ, cai tao nha cu, sua chua nha dep, sửa chữa nhà trọn gói, sua chua nha gia re, sửa nhà chuyên nghiệp, sửa chữa nhà tphcm, dịch vụ sửa nhà tphcm, sua chua chung cu, sua nha gia re tphcm, dich vu sua chua nha tai tphcm, sua chua nha pho, sửa chữa nhà phố, sua chua nha hcm, dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói, sơn nhà, son nha, son nha dep, sơn nhà đẹp, dich vu son nha, dịch vụ sơn nhà, son tuong nha, dịch vụ sơn nhà giá rẻ, sơn sửa nhà, dịch vụ sơn nhà tphcm, làm mái tôn, thi công mái tôn, lam mai ton, chống thấm nhà xưởng, chong tham, chống thấm, chống thấm nhà, chong tham dot, chong tham nha ve sinh, chong tham nha, chong tham tuong, chong tham san thuong, chong dot mai ton, chống thấm nhà vệ sinh, chong tham dot, chống thấm tường, chong tham nha ve sinh, dịch vụ chống thấm, chống thấm trần nhà, dich vu chong tham, thi công chống thấm, cong ty chong tham uy tín giá rẻ chuyên nghiệp hcm.
thanh lý đồ cũ, thanh ly cong ty, thanh ly hang cu, thanh lý hàng cũ, thanh ly hang cu sai gon, thanh ly hang cu hcm, dich vu thanh ly, thanh ly may lanh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh, thanh lý máy lạnh, thanh ly tu lanh, thanh ly tu dong, thanh ly tu mat, thanh ly may giat, thanh ly dien lanh, thu mua laptop cu, thu mua laptop cu hcm, thu mua iphone, thu mua ipad, thanh ly laptop, thanh ly laptop cu, thanh ly iphone, thanh ly ipad, thanh ly loa, thanh lý loa, thanh lý loa máy tính, thanh lý màn hình máy tính, thanh ly may tinh ban, thanh lý máy tính bàn, thanh ly phong net, Thanh lý bàn ghế, thanh ly ban ghe, thanh ly ban ghe cu, thanh lý bàn ghế cũ, thanh lý bàn ghế cũ hcm, thanh ly ban ghe go, thanh lý bàn ghế gỗ cũ, thanh ly ban ghe nha hang, thanh lý bàn ghế nhà hàng, thanh ly ban ghe phong khach, thanh lý bàn ghế phòng khách, thanh lý bàn ghế sofa, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn làm việc, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý bộ bàn ghế phòng khách, thanh ly ghe giam doc, thanh lý ghế gỗ, thanh lý ghế quán nét, thanh ly ghe salon, thanh lý sofa, thanh lý ghế văn phòng hcm, thanh ly van phong, thanh lý văn phòng, thanh lý văn phòng hcm, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý đồ văn phòng, thanh lý tủ văn phòng, thanh lý thiết bị văn phòng, thanh ly do dung van phong, thanh lý đồ dùng văn phòng, thanh lý máy tính văn phòng, thanh ly noi that van phong, thanh lý nội thất, thanh ly noi that, thanh lý đồ dùng gia đình, thanh ly do noi that, thanh lý đồ nội thất, thanh lý đồ nội thất gia đình, thanh lý đồ bếp, thanh ly do dung gia dinh, thanh ly do go noi that, thanh lý khách sạn, thanh ly khach san, thanh ly nha hang, thanh lý nhà hàng, thanh lý nhà hàng quán ăn, thanh ly nha hang quan an, thanh lý đồ dùng nhà hàng, thanh ly do dung nha hang, thanh lý đồ dùng quán cafe, thanh ly do dung quan café, thanh lý đồ bán cafe, thanh ly do ban café, thanh lý phòng karaoke, thanh ly phong karaoke, thanh lý quán ăn, thanh ly quan an, thanh lý quán bar, thanh ly quan bar, thanh ly quan cafe, thanh lý quán cafe, thanh lý quán karaoke, thanh ly quan karaoke, thanh ly quay bar, thanh lý quầy bar, thanh ly quay bar café, thanh lý quầy bar cafe, thanh lý shop thời trang, thanh ly shop thoi trang, thanh ly cua hang, thanh lý cửa hàng, thanh lý cửa hàng điện thoại, thanh ly cua hang dien thoai, thanh ly cua hang quan ao, thanh lý cửa hàng quần áo, thanh ly tu ban hang, thanh lý tủ bán hàng, thanh lý tủ cũ, thanh ly tu cu, thanh lý tủ bếp cũ, thanh ly tu bep cu, thanh ly tu kinh, thanh lý tủ kính, thanh ly tu quan ao cu, thanh lý tủ quần áo cũ, thanh lý ô tô, thanh ly o to, thanh lý ô tô cũ, thanh ly o to cu, thanh lý xe máy cũ, thanh ly xe may cu, thanh ly hang ton kho, thanh lý hàng tồn kho, thanh lý nhà xưởng, thanh ly nha xuong, thanh lý máy móc xưởng gỗ, thanh ly may moc xuong go, thanh ly may nen khi, thanh lý máy nén khí, thanh ly xuong co khi, thanh lý xưởng cơ khí, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, bao tri may lanh, bảo trì máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, may lanh cu toshiba, may lanh cu panasonic, may lanh cu hitachi, may lanh cu lg, may lanh cu reetech, may lanh cu sharp, may lanh cu national, laptop cu sony vaio, laptop cu dell, laptop cu asus, laptop cu acer, laptop cu hp, laptop cu lenovo, laptop cu toshiba, macbook cu, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh cũ, sua may lanh quan 1, sửa máy lạnh quận 1, sua may lanh quan 2, sửa máy lạnh quận 2, sua may lanh quan 3, sửa máy lạnh quận 3, sua may lanh quan 4, sửa máy lạnh quận 4, sua may lanh quan 5, sửa máy lạnh quận 5, sua may lanh quan 6, sửa máy lạnh quận 6, sua may lanh quan 7, sửa máy lạnh quận 7, sua may lanh quan 8, sửa máy lạnh quận 8, sua may lanh quan 9, sửa máy lạnh quận 9, sua may lanh quan 10, sửa máy lạnh quận 10, sua may lanh quan 11, sửa máy lạnh quận 11, sua may lanh quan 12, sửa máy lạnh quận 12, sửa máy lạnh quận thủ đức, sua may lanh quan thu duc, sửa máy lạnh quận bình thạnh, sua may lanh quan binh thanh, sửa máy lạnh quận tân bình, sua may lanh quan tan binh, sửa máy lạnh quận tân phú, sua may lanh quan tan phu, sửa máy lạnh quận phú nhuận, sua may lanh quan phu nhuan, sửa máy lạnh quận bình tân, sua may lanh quan binh tan, sửa máy lạnh quận hóc môn, sua may lanh, sua chua may lanh, sửa máy lạnh, sửa chữa máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, bảo trì máy lạnh, bao tri may lanh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn, dich vu may lanh, dịch vụ máy lạnh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn
Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua laptop cu, thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
khẩu hiệu thi đua
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch