Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện / Giáo trình - Tài liệu ĐT,BD
Quản lý - khai thác giá trị văn hóa ở các vùng văn hóa phục vụ phát triển du lịch
Ngày đăng: 14/11/2014
Văn Hiến) - Những di sản văn hóa đặc trưng mà chúng ta khai thác sử dụng là vô cùng phong phú đa dạng. Khai thác, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, góp phần đắc lực cho phát triển.

Trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta, vị trí và vai trò của văn hóa trong phát triển ngày càng được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm. Hồ Chủ Tịch, lãnh tụ thiên tài của Việt Nam yêu cầu: “Phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và hấp thụ những cái mới của văn hóa tiến bộ thế giới để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam có tính dân tộc, khoa học và đại chúng”1. Đây là một quốc sách nhằm phát triển quốc gia. Trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội qua các kỳ Đại hội VII, Đại hội VIII. Đảng khẳng định: “Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”.

Những di sản văn hóa đặc trưng mà chúng ta khai thác sử dụng là vô cùng phong phú đa dạng. Khai thác, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, góp phần đắc lực cho phát triển. Nhưng chúng ta cũng cần có sự chọn lọc như Hồ Chủ Tịch đã chỉ ra: “Nói là khôi phục vốn cũ thì nên khôi phục cái gì tốt, còn cái gì không tốt thì loại dần ra”.

Theo các nhà văn hóa Việt Nam có thể chia ra 6 vùng văn hóa theo địa giới như sau:

1. Vùng văn hóa thứ 1: Vùng văn hóa Tây Bắc bao gồm 20 dân tộc cư trú như các dân tộc Thái, Mường bao gồm các tỉnh Lai Châu, Hoà Bình, miền núi Thanh Hóa và Bắc Nghệ An.

2.Vùng văn hóa thứ 2: Vùng Văn hóa Việt Bắc là khu vực bao gồm các tỉnh thuộc tả sông Hồng như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn với 2 dân tộc tiêu biểu là Tày, Nùng

3.Vùng văn hóa thứ 3: Vùng văn hóa Bắc Bộ thuộc đồng bằng sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã. Đây là vùng văn hóa Đông Sơn, là vùng văn hóa tiêu biểu của người Kinh góp phần phát triển các vùng văn hóa khác trong toàn quốc.

4.Vùng văn hóa thứ 4: Vùng văn hóa Trung Bộ, là toàn bộ khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận với vùng văn hóa của người Chăm tiêu biểu.

5.Vùng văn hóa thứ 5: Là vùng văn hóa Tây Nguyên được đánh dấu từ vùng núi cao của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên kéo dài đến Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắc Lắc gồm 20 dân tộc người cư trú.

6.Vùng văn hóa thứ 6: Là vùng văn hóa Nam Bộ bắt đầu từ Đồng Nai trở vào đến Cà Mau với các dân tộc chính: Kinh, Khơ me, H’Mông…

Sáu vùng văn hóa của Việt Nam được phát triển trong thống nhất đa dạng và mang bản sắc riêng của mỗi vùng.

Để khai sử dụng tốt những đặc trưng văn hóa của mỗi vùng cho công cuộc phát triển du lịch ở nước ta, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu của các cấp chính quyền và ý thức xây dựng của mỗi người dân. Và cần lưu ý đến mọi biểu hiện ly khai chia rẽ các nền văn hóa, các vùng văn hóa của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

I. Thực trạng việc quản lý khai khác các giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng văn hóa trong cơ chế thị trường hiện nay

Thành tựu: Trong công cuộc đổi mới ở nước ta từ Đại hội VI – 1986 đến nay, đất nước đã trải qua 16 năm đổi mới. Nền kinh tế của chúng ta đã có bước phát triển tăng trưởng. Sự phát triển nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa cộng với sự giao lưu quốc tế đã ảnh hưởng to lớn đến quá trình sử dụng các giá trị văn hóa đặc trưng ở mỗi vùng văn hóa. Góp phần quan trọng bồi dưỡng ý thức thẩm mỹ, lối sống mới cho nhiều thế hệ công dân. Sự giao lưu văn hóa giữa các vùng văn hóa với nhau thực sự làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc. Những giải pháp đồng bộ của Nhà nước Trung ương và các Nhà nước địa phương góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị tại các vùng văn hóa.

Với sáu vùng văn hóa trên, mỗi vùng có những biện pháp riêng để khai thác những giá trị văn hóa tiêu biểu.

Vùng văn hóa thứ nhất : Vùng văn hóa Tây Bắc: Chúng ta có thể khai thác những giá trị văn hóa cổ truyền như múa xòe, âm nhạc của các dân tộc như khèn, sáo…Việc quản lý ngoài pháp luật chung cũng phải dựa vào tập tục của các dân tộc tiêu biểu như các dân tộc Thái, Mường.

Vùng văn hóa thứ hai: Vùng văn hóa Việt Bắc: Chúng ta cần đi sâu khai thác hệ thống lễ hội lồng tang, hệ thống ngôn ngữ nôm Tày mà các dân tộc ở đây sử dụng.

Vùng văn hóa thứ ba: Vùng văn hóa Bắc Bộ: Chúng ta chú trọng khai thác các các lễ hội làng Gióng, lễ hội đền Hùng, lễ hội dân ca, chèo, rối nước ở các vùng đất Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa…

Vùng văn hóa thứ tư : Vùng văn hóa Trung Bộ khai thác văn hóa tập tục của người Chăm, đặc biệt các lễ hội mùa xuân, múa Chăm, dân ca Chăm, nghệ thuật dân gian Chăm, các trường ca đẻ đất đẻ nước…

Vùng văn hóa thứ năm : Vùng văn hóa Tây Nguyên với các trường ca Khan, Đam San, các thần thoại của các dân tộc và các lễ hội đâm trâu, những dàn cồng chiêng và hệ thống văn hóa dân gian lưu truyền trong 20 tộc người. Quản lý khai thác văn hóa ở đây dựa vào các già làng, tại các nhà rông với những trò chơi dân gian mang đầy ý nghĩa văn hóa truyền thống.

Vùng văn hóa thứ sáu: Vùng văn hoá Nam Bộ với các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khơ me, Xtiêng, Ma, Chơ ro, Mơ nông với các phong tục lễ hội mang tới từ các vùng văn hóa gốc ở Bắc Bộ và Quảng Đông Trung Hoa, đã nhanh chóng hoà nhập vào khu vực đa dân tộc thì các giải pháp khai thác ở đây cũng phải đa dạng phong phú kết hợp với pháp luật của Trung ương với các quy định của địa phương.

Quán triệt mục tiêu phát triển văn hóa và kinh tế phải gắn liền với nhau, tạo tiền đề rất lớn cho quá trình đổi mới của tong vùng văn hóa phát triển đồng bộ, đa dạng, sử dụng văn hóa làng du lịch, làm giàu, nhưng không phải làm giàu bằng mọi giá mà phải có văn hóa điều hành cho sự phát triển kinh tế du lịch ở mỗi vùng văn hoas. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới nếu chỉ phát triển kinh tế mà tách rời văn hóa sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Đúng như Tổng giám đốc UNESCO EMayo nhận định: “Hễ nước nào tự đặt cho mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách rời môi trường văn hóa thì nhất định sẽ xảy ra sự mất cân đối nghiêm trọng cả về mặt kinh tế lẫn văn hóa, và tiềm năng sáng tạo của nước ấy sẽ bị suy yếu rất nhiều. Từ nay trở đi văn hóa cần coi mình như một nguồn cổ súy trực tiếp cho phát triển và ngược lại phát triển cần thừa nhận văn hóa giữ một vị trí trung tâm, một vai trò điều tiết xã hội”.

Trong thời gian qua chúng ta đã thu được những thành tựu đáng tự hào về việc tiến hành các giải pháp quản lý và khai thác những giá trị văn hóa đặc trưng ở các vùng văn hóa.

Thành tựu thứ nhất: Tổ chức sưu tầm, xuất bản, lưu truyền các giá trị văn hóa đặc trưng ở sáu vùng văn hóa như: Văn hóa dân gian, những điệu múa xòe, những trò diễn, những lễ hội văn hóa, lễ hội lồng tang xuống đồng, các làn điệu chèo, tuống, các trường ca cổ, lễ hội cồng chiêng… và các giá trị văn hóa đặc trưng đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Thành tựu thứ hai: Tạo điều kiện để các vùng văn hóa giao lưu với nhau tạo thành những giá trị văn hóa vừa mang giá trị đặc sắc của vùng, lai tạo với những giá trị văn hóa mới trên cơ sở những giá trị văn hóa của mỗi vùng như các loại bài hát tân cổ giao duyên, hát dặm dân ca Nghệ Tĩnh theo các tích hiện đại.

Thành tự thứ ba: Tạo ra những khởi đầu quan trọng hội nhập với các nền văn hóa khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và thế giới. Đó là giao lưu của văn hóa Chăm, văn hóa Khơ me, văn hóa Tày Nùng, H’mông dọc biên giới Việt – Trung, Việt – Lào, Việt – Căm Phu Chia vv…

Thành tựu thứ tư: Tạo ra một lớp khán giả mới thưởng thức các giá trị văn hóa đặc trưng, nhằm phát huy những giá trị văn hóa của mỗi vùng, và toàn quốc.

Thành tựu thứ năm: Tạo ra nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng với tinh thần yêu nước, thương nòi, ý thức xây dựng quốc gia hùng mạnh, từ những giá trị văn hóa địa vùng, mang đậm bản sắc dân tộc, tạo ra lối sống xã hội chủ nghĩa “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, tạo ra phong trào xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn và thành thị ngày một phát triển kịp với thời đại.

Thành tự thứ sáu: Phục hồi những giá trị văn hóa dân gian phù hợp với tâm thức của con người mỗi vùng, mở rộng các vùng văn hóa tạo ra sự phong phú, làm cho các vùng du lịch được mở rộng.

Ngược lại với những thành tựu kể trên là những yếu kém về quản lý đã kéo theo hàng loạt vấn đề có tính chất dây chuyền trong cộng đồng.

Một là: Khai thác các nền văn hóa đặc trưng ở các vùng văn hóa quá mức, biến nó thành những giá trị hàng hóa thực dụng, làm biến dạng các chủ trương tốt của Đảng và Nhà nước ta, làm biến dạng lối sống của một bộ phận thanh niên nước ta.

Hai là: Các địa phương chỉ chú trọng đến khai thác các giá trị văn hóa đặc trưng mà không sử dụng vào nhu cầu phát triển văn hóa của mỗi vùng.

Ba là: Từ bản sắc văn hóa mỗi vùng cần phải biết kết hợp với nhau, cần quản lý khai thác các giá trị văn hóa đặc trưng trên cơ sở tôn trọng pháp luật và quản lý bằng pháp luật. Những điều này đang là điểm nóng bởi các luật của ta được ban hành nhiều nhưng lại không đi vào đời sống nó bị một bộ phận lãnh đạo, hoặc nhân dân vùng đó vô hiệu quá, hoặc không thực hiện nó.

Bốn là: Xuất hiện sự lợi dụng sự đầu tư của Nhà nước vào các vùng văn hóa làm biến dạng các loại hình văn hóa đặc trưng của mỗi vùng

II. Những Mục Tiêu Cơ Bản Của Việc Xây Dựng Một Nền Văn Hóa Việt Nam – Phục Vụ Cho Việc Phát Triển Kinh Tế Ở Nước Ta

Quản lý và phát triển văn hóa và kinh tế phải đúng quy luật, thể hiện những giá trị tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

Các định hướng chính cho các giải pháp là văn hóa Việt Nam phải là nền văn hóa xã hội chủ nghĩa mang tính dân tộc, khoa học, lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin là kim chỉ nam, kết hợp với những giá trị văn hóa kết kinh từ tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bồi dưỡng giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam sống tốt đẹp, có lý tưởng, lý tưởng thẩm mỹ chân chính phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng đến thế kỷ 21, đến tương lai.

Định hướng thứ hai cho các giải pháp là xây dựng và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ mai sau, phải thỏa mãn phục vụ đầy đủ nhân dân lao động, phục vụ những người ngày ngày hàng giờ làm giàu cho đất nước.

Định hướng thứ ba các giải pháp đó phải tiêu biểu cho sự phát triển đa dạng của các vùng văn hóa, nhưng vẫn mang đặc thù riêng của từng vùng, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng, nhưng phải kết hợp với giao lưu văn hóa, để tiếp thu những giá trị văn hóa của nhân loại.

Định hướng thứ tư: Các giải pháp kiên trì quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng lối sống mới cho mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi dân tộc và mỗi cộng đồng. Nền văn hóa đó do dân vì dân và quay lại phục vụ nhân dân.

III. Những giải pháp cơ bản

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở tất cả các cấp các ngành, các địa phương để làm chuyển biến cho được nhận thức của toàn doân về các vấn đề bảo tồn – khai thác các di sản văn hóa phi vật thể – tuyên truyền vận động để các cấp các ngành các địa phương các cá nhân tham gia vào quản lý các giá trị văn hóa đặc trưng ở các vùng văn hóa và cả quốc gia

2. Xây dựng các bộ luật mang tính chất quốc gia và văn hóa, để bộ luật đó đi vào đời sống cần có sự hướng dẫn thật cụ thể sinh động, để cho các cấp, các tầng lớp trong xã hội hiểu được và thực thi pháp luật một cách nhanh chóng và công bằng để người dân tự nguyện thực thi pháp luật.

3. Xã hội, nhà nước cần xã hội hóa các hoạt động văn hóa thực hiện khẩu hiệu “Nhà nước và nhân dân cùng làm văn hóa” đặc biệt chống các biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lợi dụng văn hóa tín ngưỡng để buôn bán thần thánh, đấu thầu tiền công đức, ăn cắp công quỹ, để cho đóng góp của nhân dân cho sự nghiệp bảo tồn các di sản văn hóa của cha ông thực sự hiệu quả.

4. Tạo ra một lối sống lành mạnh, tiếp thu những giá trị văn hóa tín ngưỡng, từ các giá trị văn hóa, góp phần chống lại mọi biểu hiện vi văn hóa, lối sống tư sản, làm cho đời sống tinh thần của nhân dân lành mạnh, chống lại nguy cơ xâm thực của các loại văn hóa phi lý, phi văn hóa tư sản trá hình dưới mọi hình thức.

5. Nhà nước cũng cần đầu tư thích đáng cho công tác sưu tầm, phổ biến, bảo tồn gìn giữ các giá trị văn hóa phi vật thể còn lưu giữ ở mỗi vùng văn hóa, mỗi cộng đồng, góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng. Múa nhạc cung đình, ca trù, nhạc tài tử, hát xẩm v.v… từ đó tạo ra các ngân hàng dữ liệu bằng các phương tiện nghe nhìn hiện đại để có thể lưu giữ lâu dài cho các thế hệ.

6. Các giá trị văn hóa tiêu biểu được sử dụng sinh lợi cho kinh tế du lịch những cũng phải thu và đầu tư trở lại cho văn hóa phát triển.

7. Xây dựng các trung tâm văn hóa dân gian truyền thống tại các tỉnh và các vùng phổ biến rộng rãi trong các trường học phổ thông để lưu giữ và phát triển những giá trị văn hóa của quá khứ.

8. Tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân dân bằng các hình thức phong danh hiệu, khen thưởng, lưu truyền các phong cách biểu diễn mẫu tại các vùng và cả quốc gia.

9. Giới thiệu những di sản văn hóa đặc trưng tiêu biều của Việt Nam ra thế giới trong dịp giao lưu văn hóa quốc tế, ngày văn hóa Việt Nam tại các nước.

10. Có chiến dịch lâu dài bảo tồn lưu giữ phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng trong mỗi vùng cho các thế hệ hôm nay và mai sau bằng các hình thức bảo tồn lưu giữ hiện tại như băng, hình, đĩa tại các khu vực bảo tàng quốc gia.

Những giải pháp cơ bản trên chỉ đúng và thực hiện nghiêm túc ở các ngành các cấp các địa phương khi chúng ta có quan niệm đúng về phát triển kinh tế du lịch và tiếp thu những giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng văn hóa Việt Nam. Những lễ hội dân gian bao gồm những tín ngưỡng, tôn giáo, văn nghệ dân gian phản ánh tâm hồn, sức sống của người Việt Nam.

Ngành du lịch cần gắn kết chặt chẽ với các giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng để tạo nên sự hấp dẫn cho khách như lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên, Chùa Hương ở Bắc Bộ, tục thờ thần Yang ở Tây Nguyên v.v… Lễ hội dân gian Việt Nam có những đặc thù riêng của các dân tộc Việt và có những đặc trưng tiếp thu được từ văn nghệ dân gian các nước trong khu vực. Nhiều hướng dẫn viên, tuyên truyền viên chưa am hiểu toàn bộ các trò diễn dân gian, chưa am hiểu lễ hội. Cần có sự giới thiệu một cách phong phú hơn từ phim ảnh cho đến thực tiễn để giới thiệu cho được hoàn cảnh văn hóa đặc trưng tiêu biểu của mỗi vùng văn hóa, giúp cho ngành du lịch phát triển và mỗi du khách và mỗi người Việt Nam mở mang phát triển thực hiện cho được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh – dân chủ và văn minh.

Trải qua hơn 58 năm xây dựng và phát triển từ một nhà Nhà nước nhỏ yếu không có tên trên bản đồ thế giới, sao 80 năm chìm đắm trong nô lệ nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chúng ta đã “giũ bùn đứng dậy sáng loà” chúng ta đã thắng Pháp và thắng Mỹ chính là truyền thống văn hóa của chúng ta đã chiến thắng những kẻ thù phản văn hóa, phản nhân loại. Nguyên nhân chính là chúng ta biết phát huy sức mạnh của toàn dân, sức mạnh hiện tại và sức mạnh của truyền thống của quá khứ. Chúng ta biết bảo tồn phát huy những di sản văn hóa của 54 dân tộc anh em. Ngày nay khi đất nước chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới, một vận hội mới, việc đổi mới phương pháp quản lý lãnh đạo để khai thác những di sản văn hóa của các vùng văn hóa là một việc làm hết sức quan trọng, nó cần được quán triệt trong toàn dân từ người lãnh đạo cao nhất cho đến người dân bình thường. Có như vậy chúng ta mới có đủ tiềm lực và sức mạnh và sức mạnh để xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc như sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta từng mơ ước. Thực hiện cho được những yêu cầu cầu cơ bản mà Nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, “làm cho các chính sách văn hóa trong kinh tế đảm bảo cho văn hóa thể hiện rõ trong các hoạt động kinh tế, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế tạo điều kiện nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển văn hóa”.

 

 

Nguồn: http://vanhien.vn/


Các tin khác
Chuyên cung cấp, thiết kế, thi công cảnh quan sân vườn, chau composite, chậu composite, chậu cây kiểng, chau cay kieng, chậu cây cảnh, chau cay canh, cham soc san vuon, chăm sóc sân vườn, thiết kế cảnh quan, thiet ke canh quan, công ty cảnh quan, công ty thiết kế cảnh quan, cong ty canh quan, cong ty thiet ke canh quan, thi công sân vườn, thiet ke san vuon dep, thiết kế sân vườn đẹp, san vuon, thiết kế sân vườn, sân vườn đẹp, san vuon dep, thiet ke san vuon, sân vườn, vườn đẹp, vuon dep, tiểu cảnh sân vườn, thiet ke canh quan, thiết kế sân vườn biệt thự, sân vườn biệt thự, thiet ke san vuon biet thu, tieu canh san vuon, thi cong san vuon, thiet ke thi cong san vuon, thiết kế thi công sân vườn, san vuon biet thu, thiết kế hồ cá koi, hồ cá koi nhật bản, ho ca koi nhat ban, ho ca koi, hồ cá koi, ho ca koi dep, hồ cá koi đẹp, thiet ke ho ca koi, thi công hồ cá koi, thi cong ho ca koi, vuon treo, vườn treo, vườn treo tường, vườn trên tường, vườn thẳng đứng, vườn đứng, vuon thang dung, tường cây xanh, tường cây, trồng cây trên tường, vườn tường, vuon tuong, trong cay tren tuong, tường cây xanh, tuong cay xanh, thi công vườn đứng, thi cong vuon dung, thiết kế quán cafe sân vườn, thiet ke quan cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon dep uy tín, chất lượng, giá rẻ nhất tphcm.
Công ty làm bảng hiệu giá rẻ HCM. Xưởng lam bang hieu đẹp hcm. Công ty in standee giá rẻ hà nội hcm. Cong ty in viet nhat giá rẻ hcm. Công ty in việt nhật giá rẻ HCM Công ty in phú quốc giá rẻ HCM Công ty quảng cáo phú quốc giá rẻ HCM Công ty in hiflex giá rẻ HCM Bán thi công backdrop giá rẻ HCM Làm in backdrop giá rẻ HCM Cung cap cho thue backdrop giá rẻ HCM Xuong in backdrop giá rẻ HCM Xuong máy in hiflex giá rẻ HCM Xuong máy in pp giá rẻ HCM Xuong máy in decal giá rẻ HCM Xuong máy in bạt giá rẻ HCM Ban máy in kỹ thuật số giá rẻ HCM Cung Cap máy in khổ lớn giá rẻ HCM Xuong may in hiflex giá rẻ HCM Xuong may in pp giá rẻ HCM Xuong may in decal giá rẻ HCM Xuong may in bat giá rẻ HCM Xuong may in ky thuat so giá rẻ HCM Xuong may in kho lon giá rẻ HCM
Dịch vụ làm đẹp, spa lam dep chất lượng với ưu đãi thường xuyên
Bí quyết Chăm Sóc Da - Dưỡng Da hiệu quả tại nhà. Chia sẻ Cách cham soc da cải thiện làn da đơn giản từ các nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm.
Cách điều trị mụn triệt để, dieu tri mun tận gốc công nghệ Blue Light tại trexanhspa.vn, đặc trị các loại mụn không để lại sẹo và vết thâm
Triệt lông vĩnh viễn với New Elight OPT tại trexanhspa.vn. Dịch vụ triet long vinh vien hiệu quả 100%, không đau, tiết kiệm 50% chi phí, bảo hành trọn đời
Tắm trắng toàn thân theo chuẩn Hàn Quốc, tam trang toan than mang lại hiệu quả trắng da đến 90%, giải pháp tắm trắng da an toàn mà tiết kiệm
Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, khẩu trang 3m, thang dây thoát hiểm, khau trang 3m, thang day thoat hiem, mặt nạ chống độc, găng tay bảo hộ lao động, kinh bao ho lao dong, dây đai an toàn, gang tay bao ho, day dai an toan, găng tay bảo hộ, gang tay bao ho lao dong, mat na chong doc, kính bảo hộ lao động, quan ao cong nhan, khau trang hoat tinh, thiết bị phòng sạch, ủng bảo hộ lao động, nut tai chong on, day an toan, dây an toàn, khẩu trang hoạt tính, quần áo công nhân, đồng phục công nhân, ung bao ho lao dong, nút bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, dong phuc cong nhan, găng tay cao su, gang tay cao su, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, thiet bi phong sach, nón bảo hộ lao động, bịt tai chống ồn, non bao ho lao dong, nut bit tai chong on, mat na phong doc, mặt nạ phòng độc, giày bảo hộ lao động, bit tai chong on, giay bao ho, giày bảo hộ, giay bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, khau trang y te, ao bao ho lao dong, khẩu trang y tế, khau trang hoat tinh, máy sấy công nghiệp, may say cong nghiep, nut tai chong on, bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, bit tai chong on, tu say cong nghiep, máy sấy nông sản, may say nong san, tủ sấy công nghiệp, mặt nạ chống độc, mat na chong doc, dây đai an toàn, mat na phong doc, day an toan, mặt nạ phòng độc, day dai an toan, dây an toàn, giay bao ho, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, khau trang 3m, bao tay bao ho lao dong, gang tay bao ho lao dong, gang tay lao dong, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, tủ sấy thực phẩm, máy sấy rau quả, may say thuc pham, máy sấy cá khô, máy sấy cá khô, máy sấy trái cây, máy sấy trái cây, thiết bị sấy, sấy nông sản, tủ sấy công nghiệp, máy sấy hoa quả giá rẻ, điện trở công nghiệp, máy sấy khô hoa quả chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.
Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm,
Chuyên in ấn, thiết kế thi công quảng cáo, Cong ty in, dich vu in, in bang ron, in bang ron gia re, in decal, in decal gia re, in decal gia re hcm, in decal giay, in co phuon, treo bang ron gia re, treo bang ron, standee, in standee, in folder, in poster, in lich tet, in lich tet gia re, in bao thu, in bao thu gia re, in to roi, in to roi gia re, in to roi gia re hcm, in catalogue, in catalogue tphcm, in catalogue gia re, in ky thuat so, in ky thuat so gia re, in ky thuat so kho lon, lam bang hieu, thi cong bang hieu, lam ban hieu led, lam ban hieu alu, in card visit, in card visit hcm, in card visit gia re, in name card, in name card gia re, in danh thiep, in phieu thu, in phieu chi, in tem nhan, in tem nhan gia re, in tem nhan tphcm, ke standee, ke x, ke chu x, standee, in backdrop, in backdrop gia re, in hiflex, in hiflex gia re, in hiflex gia re hcm, in pp, in pp gia re, in pp gia re hcm, lam bang hieu, thi cong bang hieu, thi cong backdrop, in canvas, in vai silk, in brochure, in bao bi giay, in tui giay tại tphcm và các tỉnh lân cận.
thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.
Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.
balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.
Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau
Chuyen thi cong lap dat phong net, thanh ly phong net, bao tri phong net, cung cap linh kien phong net, ban ghe phong net, ghe phong net, ghe phong game, ban phong net, tu van lap dat phong net, lap dat phong net, chuyen lap dat phong net, lap dat phong net, thanh ly phong net uy tin gia re nhat tphcm
Chuyên thiết kế thi công hạ tầng xây dựng, chống thấm, sơn sửa nhà ở sửa cửa cuốn, sua cua cuon, sửa nhà, sua nha, sua nha gia re, sửa nhà giá rẻ, sua nha tron goi, sửa nhà trọn gói, sua chua nha, sửa chữa nhà, dich vu sua nha, sửa nhà cấp 4, sua nha cap 4, cải tạo nhà, cai tao nha, dịch vụ sửa chữa nhà, dich vu sua chua nha, sua nha chung cu, sửa nhà chung cư, sua chua nha tphcm, sửa chữa nhà tphcm, sua nha dep, sửa nhà đẹp, cải tạo nhà cũ, cai tao nha cu, sua chua nha dep, sửa chữa nhà trọn gói, sua chua nha gia re, sửa nhà chuyên nghiệp, sửa chữa nhà tphcm, dịch vụ sửa nhà tphcm, sua chua chung cu, sua nha gia re tphcm, dich vu sua chua nha tai tphcm, sua chua nha pho, sửa chữa nhà phố, sua chua nha hcm, dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói, sơn nhà, son nha, son nha dep, sơn nhà đẹp, dich vu son nha, dịch vụ sơn nhà, son tuong nha, dịch vụ sơn nhà giá rẻ, sơn sửa nhà, dịch vụ sơn nhà tphcm, làm mái tôn, thi công mái tôn, lam mai ton, chống thấm nhà xưởng, chong tham, chống thấm, chống thấm nhà, chong tham dot, chong tham nha ve sinh, chong tham nha, chong tham tuong, chong tham san thuong, chong dot mai ton, chống thấm nhà vệ sinh, chong tham dot, chống thấm tường, chong tham nha ve sinh, dịch vụ chống thấm, chống thấm trần nhà, dich vu chong tham, thi công chống thấm, cong ty chong tham uy tín giá rẻ chuyên nghiệp hcm.
thanh lý đồ cũ, thanh ly cong ty, thanh ly hang cu, thanh lý hàng cũ, thanh ly hang cu sai gon, thanh ly hang cu hcm, dich vu thanh ly, thanh ly may lanh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh, thanh lý máy lạnh, thanh ly tu lanh, thanh ly tu dong, thanh ly tu mat, thanh ly may giat, thanh ly dien lanh, thu mua laptop cu, thu mua laptop cu hcm, thu mua iphone, thu mua ipad, thanh ly laptop, thanh ly laptop cu, thanh ly iphone, thanh ly ipad, thanh ly loa, thanh lý loa, thanh lý loa máy tính, thanh lý màn hình máy tính, thanh ly may tinh ban, thanh lý máy tính bàn, thanh ly phong net, Thanh lý bàn ghế, thanh ly ban ghe, thanh ly ban ghe cu, thanh lý bàn ghế cũ, thanh lý bàn ghế cũ hcm, thanh ly ban ghe go, thanh lý bàn ghế gỗ cũ, thanh ly ban ghe nha hang, thanh lý bàn ghế nhà hàng, thanh ly ban ghe phong khach, thanh lý bàn ghế phòng khách, thanh lý bàn ghế sofa, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn làm việc, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý bộ bàn ghế phòng khách, thanh ly ghe giam doc, thanh lý ghế gỗ, thanh lý ghế quán nét, thanh ly ghe salon, thanh lý sofa, thanh lý ghế văn phòng hcm, thanh ly van phong, thanh lý văn phòng, thanh lý văn phòng hcm, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý đồ văn phòng, thanh lý tủ văn phòng, thanh lý thiết bị văn phòng, thanh ly do dung van phong, thanh lý đồ dùng văn phòng, thanh lý máy tính văn phòng, thanh ly noi that van phong, thanh lý nội thất, thanh ly noi that, thanh lý đồ dùng gia đình, thanh ly do noi that, thanh lý đồ nội thất, thanh lý đồ nội thất gia đình, thanh lý đồ bếp, thanh ly do dung gia dinh, thanh ly do go noi that, thanh lý khách sạn, thanh ly khach san, thanh ly nha hang, thanh lý nhà hàng, thanh lý nhà hàng quán ăn, thanh ly nha hang quan an, thanh lý đồ dùng nhà hàng, thanh ly do dung nha hang, thanh lý đồ dùng quán cafe, thanh ly do dung quan café, thanh lý đồ bán cafe, thanh ly do ban café, thanh lý phòng karaoke, thanh ly phong karaoke, thanh lý quán ăn, thanh ly quan an, thanh lý quán bar, thanh ly quan bar, thanh ly quan cafe, thanh lý quán cafe, thanh lý quán karaoke, thanh ly quan karaoke, thanh ly quay bar, thanh lý quầy bar, thanh ly quay bar café, thanh lý quầy bar cafe, thanh lý shop thời trang, thanh ly shop thoi trang, thanh ly cua hang, thanh lý cửa hàng, thanh lý cửa hàng điện thoại, thanh ly cua hang dien thoai, thanh ly cua hang quan ao, thanh lý cửa hàng quần áo, thanh ly tu ban hang, thanh lý tủ bán hàng, thanh lý tủ cũ, thanh ly tu cu, thanh lý tủ bếp cũ, thanh ly tu bep cu, thanh ly tu kinh, thanh lý tủ kính, thanh ly tu quan ao cu, thanh lý tủ quần áo cũ, thanh lý ô tô, thanh ly o to, thanh lý ô tô cũ, thanh ly o to cu, thanh lý xe máy cũ, thanh ly xe may cu, thanh ly hang ton kho, thanh lý hàng tồn kho, thanh lý nhà xưởng, thanh ly nha xuong, thanh lý máy móc xưởng gỗ, thanh ly may moc xuong go, thanh ly may nen khi, thanh lý máy nén khí, thanh ly xuong co khi, thanh lý xưởng cơ khí, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, bao tri may lanh, bảo trì máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, may lanh cu toshiba, may lanh cu panasonic, may lanh cu hitachi, may lanh cu lg, may lanh cu reetech, may lanh cu sharp, may lanh cu national, laptop cu sony vaio, laptop cu dell, laptop cu asus, laptop cu acer, laptop cu hp, laptop cu lenovo, laptop cu toshiba, macbook cu, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh cũ, sua may lanh quan 1, sửa máy lạnh quận 1, sua may lanh quan 2, sửa máy lạnh quận 2, sua may lanh quan 3, sửa máy lạnh quận 3, sua may lanh quan 4, sửa máy lạnh quận 4, sua may lanh quan 5, sửa máy lạnh quận 5, sua may lanh quan 6, sửa máy lạnh quận 6, sua may lanh quan 7, sửa máy lạnh quận 7, sua may lanh quan 8, sửa máy lạnh quận 8, sua may lanh quan 9, sửa máy lạnh quận 9, sua may lanh quan 10, sửa máy lạnh quận 10, sua may lanh quan 11, sửa máy lạnh quận 11, sua may lanh quan 12, sửa máy lạnh quận 12, sửa máy lạnh quận thủ đức, sua may lanh quan thu duc, sửa máy lạnh quận bình thạnh, sua may lanh quan binh thanh, sửa máy lạnh quận tân bình, sua may lanh quan tan binh, sửa máy lạnh quận tân phú, sua may lanh quan tan phu, sửa máy lạnh quận phú nhuận, sua may lanh quan phu nhuan, sửa máy lạnh quận bình tân, sua may lanh quan binh tan, sửa máy lạnh quận hóc môn, sua may lanh, sua chua may lanh, sửa máy lạnh, sửa chữa máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, bảo trì máy lạnh, bao tri may lanh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn, dich vu may lanh, dịch vụ máy lạnh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn
Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua laptop cu, thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
20/11
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch