Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện / Tin hoạt động khoa học- công nghệ
Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện NQTW5 khóa VIII
Ngày đăng: 06/03/2013

 Ngày 30/5, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Các đồng chí Nguyễn Văn Thử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Bốn, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngô Thanh Danh, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam; đại diện một số cơ quan văn hóa Trung ương; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã, lực lượng vũ trang và các nghệ nhân dân gian trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị.


 


 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung của nghị quyết bằng chương trình hành động cụ thể. Nhờ đó, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng đời sống văn hóa.

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển mới, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đề cao giá trị đạo đức, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam…

 

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của tỉnh được quan tâm đúng mức, đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt, đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ đã tích cực, tự giác giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tọc mình.

 

Sự nghiệp văn học-nghệ thuật được đầu tư đúng mức và từng bước phát triển. Hoạt động khoa học-công nghệ đã bám sát các yêu cầu thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Nông…

 

 


 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nghị quyết vẫn còn những hạn chế nhất định như: tiềm năng văn hóa chưa được khai thác, phát huy một cách hiệu quả; môi trường văn hóa mặc dù được cải thiện, nhưng chưa đủ sức điều chỉnh nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hành động, đạo đức, lối sống của cá nhân.

 

Trong đời sống xã hội, “cái đẹp” về nhân phẩm, lối sống đã được tôn vinh, biểu dương,  nhưng chưa đủ sức “dẹp cái xấu, cái ác”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển chủ yếu theo bề rộng, có biểu hiện chạy theo thành tích,  chưa chú ý đến chiều sâu...

 

Trong báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy, báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các báo cáo tham luận của tập thể, cá nhân đều đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và đề xuất kiến nghị... để trong thời gian tới, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), tạo nền tảng tinh thần cho xã hội phát triển.


 


 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thử đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5; đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung nghị quyết.

 

Các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân phải thật sự xem nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, góp phần làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, từng người, gia đình, địa bàn dân cư….


 

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 19 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

 

 

 

Phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Văn Thử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

 

 

Thưa quý vị đại biểu!

 

Thưa các đồng chí!

 

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Thưa toàn thể Hội nghị!

 

Qua tổng kết, Hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết TW5 (khóa VIII) đề ra; trong đó chú trọng gắn kết nhiệm vụ phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, ý thức trách nhiệm về tham gia xây dựng đời sống văn hóa được nâng lên rõ rệt; đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ tích cực, tự giác giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trở thành phong trào rộng khắp, lan tỏa, từng bước hình thành nếp sống văn minh ở khu dân cư; việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống được chú trọng và mang lại hiệu quả thiết thực. Các báo cáo tham luận tại Hội nghị đã phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo cần phát huy, nhân rộng và những kiến nghị thiết thực, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm của Đảng về văn hóa, tạo bước chuyển biến rõ nét trong đời sống tinh thần, đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho nền văn hóa của tỉnh nhà.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cần thẳng thắn nhận thấy rằng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức việc triển khai, thực hiện Nghị quyết; trong quá trình thực hiện còn lúng túng, chưa phối hợp lồng ghép tốt với các phong trào thi đua khác; chưa gắn với chương trình, kế hoạch cụ thể nên kết quả đem lại chưa cao; việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống chưa được quan tâm đúng mức, do đó có hiện tượng một bộ phận lớp trẻ xa rời văn hóa truyền thống; công tác quản lý nhà nước về văn hóa có lúc còn buông lỏng, nên để cho các luồng văn hóa đồi trụy du nhập và tác động vào đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển chưa có chiều sâu, có nơi còn mang tính hình thức; mức hưởng thụ văn hóa giữa đô thị và nông thôn còn có khoảng cách lớn; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và văn nghệ sỹ còn hạn chế về trình độ, năng lực công tác và sáng tạo, nên thiếu những nghệ sỹ lớn và tác phẩm chất lượng cao, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa chưa đúng mức và thiếu đồng bộ,…

 

Từ kết quả và hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

 

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tư tưởng, quan điểm về văn hóa và đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan truyền thông cần bám sát thực tiễn, kịp thời biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến, cổ vũ các phong trào văn hoá, giới thiệu người tốt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc; phê phán mạnh mẽ các hành vi tiêu cực, phản văn hoá, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan… cản trở quá trình phát triển văn hoá.

 

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trên lĩnh vực văn hóa; coi nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng địa bàn dân cư, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế -  xã hội phát triển. Đồng thời, gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

 

Ba là, nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc vận động, giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với các phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện NQTW 5 (khóa VIII) gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ....

 

Bốn là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá; phát huy vai trò của nghệ nhân trong việc bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp phát triển văn hoá, tạo môi trường sinh hoạt văn hoá lành mạnh. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực về văn hóa, văn hóa lai căng, độc hại trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 

Năm là, tăng cường bố trí các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thưởng thức văn hoá ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nay đến năm 2020, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện thành công Chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2012 - 2020 và các đề án về văn hóa đã được HĐND tỉnh thông qua. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), gắn với thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương (khóa IX); chương trình hành động của Tỉnh ủy, và các đề án, kế hoạch xây dựng đời sống văn hóa trong thời kỳ CNH, HĐH và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020.

 

Sáu là, phát huy vai trò vận động, đoàn kết, tập hợp của Mặt trận và các đoàn thể; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá; đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.Chú trọng hướng mạnh về cơ sở, rà soát, đánh giá lại thực chất các mô hình văn hóa để rút ra những vấn đề cần tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng phong trào, phù hợp với thực tiễn, thực sự tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân trong tình hình mới.

 

Kính thưa các đồng chí!

 

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII). Xin nhiệt liệt biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Nghị quyết.

 

Chân thành cảm ơn và biểu dương các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc tổng kết Nghị quyết TW5 (khóa VIII) cấp tỉnh đã cố gắng, nỗ lực chuẩn bị, góp phần vào thành công của Hội nghị hôm nay. Xin cảm ơn các cơ quan báo, đài đã đến tham dự, đưa tin về Hội nghị.

 

Phát huy những kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hoá trong 15 năm qua, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đăk Nông trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW5 (khóa VIII), làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, thực sự là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQTW 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin khác
Chuyên cung cấp, thiết kế, thi công cảnh quan sân vườn, chau composite, chậu composite, chậu cây kiểng, chau cay kieng, chậu cây cảnh, chau cay canh, cham soc san vuon, chăm sóc sân vườn, thiết kế cảnh quan, thiet ke canh quan, công ty cảnh quan, công ty thiết kế cảnh quan, cong ty canh quan, cong ty thiet ke canh quan, thi công sân vườn, thiet ke san vuon dep, thiết kế sân vườn đẹp, san vuon, thiết kế sân vườn, sân vườn đẹp, san vuon dep, thiet ke san vuon, sân vườn, vườn đẹp, vuon dep, tiểu cảnh sân vườn, thiet ke canh quan, thiết kế sân vườn biệt thự, sân vườn biệt thự, thiet ke san vuon biet thu, tieu canh san vuon, thi cong san vuon, thiet ke thi cong san vuon, thiết kế thi công sân vườn, san vuon biet thu, thiết kế hồ cá koi, hồ cá koi nhật bản, ho ca koi nhat ban, ho ca koi, hồ cá koi, ho ca koi dep, hồ cá koi đẹp, thiet ke ho ca koi, thi công hồ cá koi, thi cong ho ca koi, vuon treo, vườn treo, vườn treo tường, vườn trên tường, vườn thẳng đứng, vườn đứng, vuon thang dung, tường cây xanh, tường cây, trồng cây trên tường, vườn tường, vuon tuong, trong cay tren tuong, tường cây xanh, tuong cay xanh, thi công vườn đứng, thi cong vuon dung, thiết kế quán cafe sân vườn, thiet ke quan cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon dep uy tín, chất lượng, giá rẻ nhất tphcm.
Công ty làm bảng hiệu giá rẻ HCM. Xưởng lam bang hieu đẹp hcm. Công ty in standee giá rẻ hà nội hcm. Cong ty in viet nhat giá rẻ hcm. Công ty in việt nhật giá rẻ HCM Công ty in phú quốc giá rẻ HCM Công ty quảng cáo phú quốc giá rẻ HCM Công ty in hiflex giá rẻ HCM Bán thi công backdrop giá rẻ HCM Làm in backdrop giá rẻ HCM Cung cap cho thue backdrop giá rẻ HCM Xuong in backdrop giá rẻ HCM Xuong máy in hiflex giá rẻ HCM Xuong máy in pp giá rẻ HCM Xuong máy in decal giá rẻ HCM Xuong máy in bạt giá rẻ HCM Ban máy in kỹ thuật số giá rẻ HCM Cung Cap máy in khổ lớn giá rẻ HCM Xuong may in hiflex giá rẻ HCM Xuong may in pp giá rẻ HCM Xuong may in decal giá rẻ HCM Xuong may in bat giá rẻ HCM Xuong may in ky thuat so giá rẻ HCM Xuong may in kho lon giá rẻ HCM
Dịch vụ làm đẹp, spa lam dep chất lượng với ưu đãi thường xuyên
Bí quyết Chăm Sóc Da - Dưỡng Da hiệu quả tại nhà. Chia sẻ Cách cham soc da cải thiện làn da đơn giản từ các nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm.
Cách điều trị mụn triệt để, dieu tri mun tận gốc công nghệ Blue Light tại trexanhspa.vn, đặc trị các loại mụn không để lại sẹo và vết thâm
Triệt lông vĩnh viễn với New Elight OPT tại trexanhspa.vn. Dịch vụ triet long vinh vien hiệu quả 100%, không đau, tiết kiệm 50% chi phí, bảo hành trọn đời
Tắm trắng toàn thân theo chuẩn Hàn Quốc, tam trang toan than mang lại hiệu quả trắng da đến 90%, giải pháp tắm trắng da an toàn mà tiết kiệm
Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, khẩu trang 3m, thang dây thoát hiểm, khau trang 3m, thang day thoat hiem, mặt nạ chống độc, găng tay bảo hộ lao động, kinh bao ho lao dong, dây đai an toàn, gang tay bao ho, day dai an toan, găng tay bảo hộ, gang tay bao ho lao dong, mat na chong doc, kính bảo hộ lao động, quan ao cong nhan, khau trang hoat tinh, thiết bị phòng sạch, ủng bảo hộ lao động, nut tai chong on, day an toan, dây an toàn, khẩu trang hoạt tính, quần áo công nhân, đồng phục công nhân, ung bao ho lao dong, nút bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, dong phuc cong nhan, găng tay cao su, gang tay cao su, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, thiet bi phong sach, nón bảo hộ lao động, bịt tai chống ồn, non bao ho lao dong, nut bit tai chong on, mat na phong doc, mặt nạ phòng độc, giày bảo hộ lao động, bit tai chong on, giay bao ho, giày bảo hộ, giay bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, khau trang y te, ao bao ho lao dong, khẩu trang y tế, khau trang hoat tinh, máy sấy công nghiệp, may say cong nghiep, nut tai chong on, bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, bit tai chong on, tu say cong nghiep, máy sấy nông sản, may say nong san, tủ sấy công nghiệp, mặt nạ chống độc, mat na chong doc, dây đai an toàn, mat na phong doc, day an toan, mặt nạ phòng độc, day dai an toan, dây an toàn, giay bao ho, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, khau trang 3m, bao tay bao ho lao dong, gang tay bao ho lao dong, gang tay lao dong, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, tủ sấy thực phẩm, máy sấy rau quả, may say thuc pham, máy sấy cá khô, máy sấy cá khô, máy sấy trái cây, máy sấy trái cây, thiết bị sấy, sấy nông sản, tủ sấy công nghiệp, máy sấy hoa quả giá rẻ, điện trở công nghiệp, máy sấy khô hoa quả chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.
Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm,
Chuyên in ấn, thiết kế thi công quảng cáo, Cong ty in, dich vu in, in bang ron, in bang ron gia re, in decal, in decal gia re, in decal gia re hcm, in decal giay, in co phuon, treo bang ron gia re, treo bang ron, standee, in standee, in folder, in poster, in lich tet, in lich tet gia re, in bao thu, in bao thu gia re, in to roi, in to roi gia re, in to roi gia re hcm, in catalogue, in catalogue tphcm, in catalogue gia re, in ky thuat so, in ky thuat so gia re, in ky thuat so kho lon, lam bang hieu, thi cong bang hieu, lam ban hieu led, lam ban hieu alu, in card visit, in card visit hcm, in card visit gia re, in name card, in name card gia re, in danh thiep, in phieu thu, in phieu chi, in tem nhan, in tem nhan gia re, in tem nhan tphcm, ke standee, ke x, ke chu x, standee, in backdrop, in backdrop gia re, in hiflex, in hiflex gia re, in hiflex gia re hcm, in pp, in pp gia re, in pp gia re hcm, lam bang hieu, thi cong bang hieu, thi cong backdrop, in canvas, in vai silk, in brochure, in bao bi giay, in tui giay tại tphcm và các tỉnh lân cận.
thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.
Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.
balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.
Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau
Chuyen thi cong lap dat phong net, thanh ly phong net, bao tri phong net, cung cap linh kien phong net, ban ghe phong net, ghe phong net, ghe phong game, ban phong net, tu van lap dat phong net, lap dat phong net, chuyen lap dat phong net, lap dat phong net, thanh ly phong net uy tin gia re nhat tphcm
Chuyên thiết kế thi công hạ tầng xây dựng, chống thấm, sơn sửa nhà ở sửa cửa cuốn, sua cua cuon, sửa nhà, sua nha, sua nha gia re, sửa nhà giá rẻ, sua nha tron goi, sửa nhà trọn gói, sua chua nha, sửa chữa nhà, dich vu sua nha, sửa nhà cấp 4, sua nha cap 4, cải tạo nhà, cai tao nha, dịch vụ sửa chữa nhà, dich vu sua chua nha, sua nha chung cu, sửa nhà chung cư, sua chua nha tphcm, sửa chữa nhà tphcm, sua nha dep, sửa nhà đẹp, cải tạo nhà cũ, cai tao nha cu, sua chua nha dep, sửa chữa nhà trọn gói, sua chua nha gia re, sửa nhà chuyên nghiệp, sửa chữa nhà tphcm, dịch vụ sửa nhà tphcm, sua chua chung cu, sua nha gia re tphcm, dich vu sua chua nha tai tphcm, sua chua nha pho, sửa chữa nhà phố, sua chua nha hcm, dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói, sơn nhà, son nha, son nha dep, sơn nhà đẹp, dich vu son nha, dịch vụ sơn nhà, son tuong nha, dịch vụ sơn nhà giá rẻ, sơn sửa nhà, dịch vụ sơn nhà tphcm, làm mái tôn, thi công mái tôn, lam mai ton, chống thấm nhà xưởng, chong tham, chống thấm, chống thấm nhà, chong tham dot, chong tham nha ve sinh, chong tham nha, chong tham tuong, chong tham san thuong, chong dot mai ton, chống thấm nhà vệ sinh, chong tham dot, chống thấm tường, chong tham nha ve sinh, dịch vụ chống thấm, chống thấm trần nhà, dich vu chong tham, thi công chống thấm, cong ty chong tham uy tín giá rẻ chuyên nghiệp hcm.
thanh lý đồ cũ, thanh ly cong ty, thanh ly hang cu, thanh lý hàng cũ, thanh ly hang cu sai gon, thanh ly hang cu hcm, dich vu thanh ly, thanh ly may lanh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh, thanh lý máy lạnh, thanh ly tu lanh, thanh ly tu dong, thanh ly tu mat, thanh ly may giat, thanh ly dien lanh, thu mua laptop cu, thu mua laptop cu hcm, thu mua iphone, thu mua ipad, thanh ly laptop, thanh ly laptop cu, thanh ly iphone, thanh ly ipad, thanh ly loa, thanh lý loa, thanh lý loa máy tính, thanh lý màn hình máy tính, thanh ly may tinh ban, thanh lý máy tính bàn, thanh ly phong net, Thanh lý bàn ghế, thanh ly ban ghe, thanh ly ban ghe cu, thanh lý bàn ghế cũ, thanh lý bàn ghế cũ hcm, thanh ly ban ghe go, thanh lý bàn ghế gỗ cũ, thanh ly ban ghe nha hang, thanh lý bàn ghế nhà hàng, thanh ly ban ghe phong khach, thanh lý bàn ghế phòng khách, thanh lý bàn ghế sofa, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn làm việc, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý bộ bàn ghế phòng khách, thanh ly ghe giam doc, thanh lý ghế gỗ, thanh lý ghế quán nét, thanh ly ghe salon, thanh lý sofa, thanh lý ghế văn phòng hcm, thanh ly van phong, thanh lý văn phòng, thanh lý văn phòng hcm, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý đồ văn phòng, thanh lý tủ văn phòng, thanh lý thiết bị văn phòng, thanh ly do dung van phong, thanh lý đồ dùng văn phòng, thanh lý máy tính văn phòng, thanh ly noi that van phong, thanh lý nội thất, thanh ly noi that, thanh lý đồ dùng gia đình, thanh ly do noi that, thanh lý đồ nội thất, thanh lý đồ nội thất gia đình, thanh lý đồ bếp, thanh ly do dung gia dinh, thanh ly do go noi that, thanh lý khách sạn, thanh ly khach san, thanh ly nha hang, thanh lý nhà hàng, thanh lý nhà hàng quán ăn, thanh ly nha hang quan an, thanh lý đồ dùng nhà hàng, thanh ly do dung nha hang, thanh lý đồ dùng quán cafe, thanh ly do dung quan café, thanh lý đồ bán cafe, thanh ly do ban café, thanh lý phòng karaoke, thanh ly phong karaoke, thanh lý quán ăn, thanh ly quan an, thanh lý quán bar, thanh ly quan bar, thanh ly quan cafe, thanh lý quán cafe, thanh lý quán karaoke, thanh ly quan karaoke, thanh ly quay bar, thanh lý quầy bar, thanh ly quay bar café, thanh lý quầy bar cafe, thanh lý shop thời trang, thanh ly shop thoi trang, thanh ly cua hang, thanh lý cửa hàng, thanh lý cửa hàng điện thoại, thanh ly cua hang dien thoai, thanh ly cua hang quan ao, thanh lý cửa hàng quần áo, thanh ly tu ban hang, thanh lý tủ bán hàng, thanh lý tủ cũ, thanh ly tu cu, thanh lý tủ bếp cũ, thanh ly tu bep cu, thanh ly tu kinh, thanh lý tủ kính, thanh ly tu quan ao cu, thanh lý tủ quần áo cũ, thanh lý ô tô, thanh ly o to, thanh lý ô tô cũ, thanh ly o to cu, thanh lý xe máy cũ, thanh ly xe may cu, thanh ly hang ton kho, thanh lý hàng tồn kho, thanh lý nhà xưởng, thanh ly nha xuong, thanh lý máy móc xưởng gỗ, thanh ly may moc xuong go, thanh ly may nen khi, thanh lý máy nén khí, thanh ly xuong co khi, thanh lý xưởng cơ khí, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, bao tri may lanh, bảo trì máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, may lanh cu toshiba, may lanh cu panasonic, may lanh cu hitachi, may lanh cu lg, may lanh cu reetech, may lanh cu sharp, may lanh cu national, laptop cu sony vaio, laptop cu dell, laptop cu asus, laptop cu acer, laptop cu hp, laptop cu lenovo, laptop cu toshiba, macbook cu, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh cũ, sua may lanh quan 1, sửa máy lạnh quận 1, sua may lanh quan 2, sửa máy lạnh quận 2, sua may lanh quan 3, sửa máy lạnh quận 3, sua may lanh quan 4, sửa máy lạnh quận 4, sua may lanh quan 5, sửa máy lạnh quận 5, sua may lanh quan 6, sửa máy lạnh quận 6, sua may lanh quan 7, sửa máy lạnh quận 7, sua may lanh quan 8, sửa máy lạnh quận 8, sua may lanh quan 9, sửa máy lạnh quận 9, sua may lanh quan 10, sửa máy lạnh quận 10, sua may lanh quan 11, sửa máy lạnh quận 11, sua may lanh quan 12, sửa máy lạnh quận 12, sửa máy lạnh quận thủ đức, sua may lanh quan thu duc, sửa máy lạnh quận bình thạnh, sua may lanh quan binh thanh, sửa máy lạnh quận tân bình, sua may lanh quan tan binh, sửa máy lạnh quận tân phú, sua may lanh quan tan phu, sửa máy lạnh quận phú nhuận, sua may lanh quan phu nhuan, sửa máy lạnh quận bình tân, sua may lanh quan binh tan, sửa máy lạnh quận hóc môn, sua may lanh, sua chua may lanh, sửa máy lạnh, sửa chữa máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, bảo trì máy lạnh, bao tri may lanh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn, dich vu may lanh, dịch vụ máy lạnh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn
Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua laptop cu, thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
khẩu hiệu thi đua
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch