Tiếp tục tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng

22/06/2021 | 10:00

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1894/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch tiếp tục tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Kế hoạch nhằm tiếp tục tuyên truyền các nội dung về Bộ tiêu chí ứng xử đến người dân trên cả nước, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu, thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; việc thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong thời gian qua. Theo đó, kế hoạch đặt ra 3 nội dung chính như sau:

1.Tiếp tục xây dựng chuyên trang/chuyên mục “Ứng xử trong gia đình” tuyên truyền trên Báo Văn hóa, Báo Phụ nữ Việt Nam. Nội dung bao gồm Các tiêu chí ứng xử trong gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình và các thành viên trong gia đình; những kết quả đạt được và hạn chế, khó khăn sau 2 năm thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử; những mô hình, kinh nghiệm hay, hiệu quả 2 trong việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí tại địa phương. Các bài viết phù hợp, tập trung hướng đến đối tượng chính của mỗi báo.

Tiếp tục tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng - Ảnh 1.Ảnh minh họa

Các bài tuyên truyền được đăng tải trên bản giấy và đăng tải trên bản điện tử của các Báo; có tranh, hình ảnh minh họa phù hợp. Các chân trang báo đăng bài, tin tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”. Thời lượng tuyên truyền trên Báo Văn hóa, dự kiến: 21 bài viết, 14 tin, 11 ảnh; Báo Phụ nữ Việt Nam, dự kiến: 07 bài viết, 07 ảnh, dung lượng 06 trang, đăng tải trên 07 số báo và 05 bài trên báo điện tử. Thời gian tuyên truyền: quý III và IV năm 2021. Tập trung tuyên truyền cao điểm trong thời gian diễn ra tổng kết, đánh giá việc thí điểm Bộ tiêu chí.

2. Tuyên truyền trên Đài Truyền hình Việt Nam. Xây dựng nội dung tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, về việc thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí tại địa phương; phối hợp tuyên truyền trên chương trình “Người phụ nữ hạnh phúc” phát sóng trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam. Nội dung chính kể về những người phụ nữ đại diện tiêu biểu cho việc thực hiện các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Từ đó họ đã xây dựng gia đình ứng xử văn hóa, hạnh phúc và lan tỏa đến cộng đồng.

Bên cạnh nội dung chính, mỗi số bao gồm 01 phóng sự ngắn (5-7 phút) về tiêu chí ứng xử chung và các tiêu chí cụ thể; việc thí điểm Bộ tiêu chí; một số mô hình, kinh nghiệm hay trong việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí. Số lượng và kênh phát sóng: 04 số chương trình, mỗi số dự kiến khoảng 25 phút được phát trên Kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam. Thời gian phát sóng: Quý III, IV năm 2021. Đơn vị thực hiện gồm Vụ Gia đình và các đơn vị liên quan.

Xây dựng nội dung tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, chủ đề “Giữ sức khỏe tinh thần – Giữ gia đình hạnh phúc”; phối hợp tuyên truyền trên chương trình “Vì sức khỏe người Việt” phát sóng trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam. Nội dung chính về việc giữ gìn, chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất của các thành viên gia đình trong phòng, chống dịch bệnh, tác động đến mối quan hệ 3 ứng xử trong gia đình. 

Bên cạnh nội dung chính, số phát sóng bao gồm 01 phóng sự ngắn (5-7 phút) về việc xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình vui vẻ, tích cực; đưa các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào cuộc sống trong lúc dịch bệnh diễn ra phức tạp. Số lượng và kênh phát sóng: 01 số, dự kiến khoảng 20 phút, phát sóng trên Kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam. Đơn vị thực hiện gồm Vụ Gia đình và các đơn vị liên quan. Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021.

3. Tiếp tục tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về gia đình (http://www giadinh.bvhttdl.gov.vn). Các cơ quan, đơn vị báo chí, Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí trên các ấn phẩm báo chí của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu nội dung tuyên truyền tập trung vào đến những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên gia đình. Những kết quả, hạn chế, khó khăn trong việc thí điểm; bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả của các đơn vị, địa phương và việc triển khai Bộ tiêu chí trong những năm tiếp theo.

Việc tuyên truyền đa dạng, phong phú, tiếp cận được nhiều đối tượng; đảm bảo về dung lượng, thời gian theo đúng kế hoạch. Các bài viết, chương trình tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đông đảo người dân; nêu bật được vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về công tác gia đình các cấp trong việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí.

Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch này. Các cơ quan, đơn vị báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng tin bài tuyên truyền nội dung về tổng kết thí điểm Bộ tiêu chí.

Nguồn: bvhttdl

https://bvhttdl.gov.vn/tiep-tuc-tuyen-truyen-bo-tieu-chi-ung-xu-trong-gia-dinh-tren-cac-phuong-tien-truyen-thong-dai-chung-20210621163954828.htm

Bài viết liên quan

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023

Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 874/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Giáo dục con trẻ từ lời hát ru

“Tôi rất thích hát ru con, ru cháu; những lời ru của bà, của mẹ, của chị, kể cả của ông, của cha như dòng sữa mát lành nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giúp củng cố sợi dây liên kết vững bền giữa các thế hệ. Qua lời ru, đứa trẻ cảm nhận được sự quan tâm, bao bọc, chở che, nhờ đó nó sẽ lớn lên với một tâm hồn cao đẹp, hành vi văn hóa, ứng xử nhân văn… Tôi rất buồn là hiện nay, nhiều người mẹ trẻ lại không biết ru con, nhiều người không chịu mua những cuốn sách hay cho con mình đọc…”.

Xem thêm

Gia đình là một thành tố bảo đảm cho sự gắn kết xã hội và phát triển bền vững của đất nước

Năm 2022, lĩnh vực Gia đình có rất nhiều điểm sáng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo lĩnh vực này sẽ có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, tạo ra nhiều “tế bào của xã hội” lành mạnh trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Xem thêm

Nâng cao “quyền năng” kinh tế cho phụ nữ DTTS

Hơn 2.600 phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số (DTTS) trong 1.550 hộ gia đình sống ở vùng sâu vùng xa thuộc 9 xã của huyện Tam Đường (Lai Châu) và Quang Bình (Hà Giang) được hưởng lợi từ dự án Nâng quyền kinh tế của phụ nữ DTTS tại Việt Nam (AWEEV). Dự án không chỉ giúp cải thiện kinh tế cho người dân mà còn nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình, xã hội.

Xem thêm

Truyền thông góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Truyền thông vẫn được coi là giải pháp tập trung để chấm dứt tình trạng lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và mất cân bằng giới tính khi sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, công tác truyền thông cần đa dạng hình thức, mở rộng đối tượng và ứng dụng công nghệ để đạt hiệu quả.

Xem thêm