THÔNG TIN CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2020

14/09/2020 | 8:09

 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 bao gồm: + Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương + Lớp BDKT quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp + Lớp BDKT quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính + Lớp BDKT quản lý nhà nước ngạch Chuyên […]

 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 bao gồm:

+ Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương

+ Lớp BDKT quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp

+ Lớp BDKT quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

+ Lớp BDKT quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên 

+ Lớp Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính

+ Lớp BDKT quản lý nhà nước ngạch Giảng viên chính

+ Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương

+ Lớp Bồi dưỡng kiến thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế

+ Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quảng bá và xúc tiến du lịch

+ Lớp BDKT quản lý nhà nước về Thể dục thể thao

+ Lớp BDKT quản lý nhà nước về Gia đình

+ Các lớp bồi dưỡng tiếng anh cấp độ A2, B1

+ Các lớp bồi dưỡng tin học nâng cao

Mọi thông tin chi tiết đăng ký tham gia các khóa học vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng:   đ/c Xuân Phương: 0989.059.087

Trung tâm THNN và LKĐTBD: đ/c Thanh Huyền: 0969.636.988

Trung tâm BD nghiệp vụ và Dịch vụ VHTTDL (TP. HCM): đ/c Hữu Đạt: 0903.705.869

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021.

Xem thêm

Hồ sơ đăng ký tham gia học các lớp ĐTBD tại Trường

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo hồ sơ đăng ký các lớp ĐTBD của Nhà trường.

Xem thêm