Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

27/12/2019 | 7:04

Liên hệ đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37630.691 – 024.37640.103 Di động: 0989.059.087 (đ/c Xuân Phương);   0964.383.429 (đ/c Thùy Dung).  Mọi thông tin chi tiết về các lớp đào tạo, bồi dưỡng vui lòng xem văn bản dưới đây. Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

Liên hệ đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng:

Điện thoại: 024.37630.691 – 024.37640.103

Di động: 0989.059.087 (đ/c Xuân Phương);   0964.383.429 (đ/c Thùy Dung).

 Mọi thông tin chi tiết về các lớp đào tạo, bồi dưỡng vui lòng xem văn bản dưới đây.

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021.

Xem thêm

Hồ sơ đăng ký tham gia học các lớp ĐTBD tại Trường

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo hồ sơ đăng ký các lớp ĐTBD của Nhà trường.

Xem thêm