THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI SAI LỆCH THÔNG TIN CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐTBD

17/11/2021 | 11:20

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

THÔNG BÁO KHẨN

Về việc đăng tải sai lệch thông tin chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng

của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 9/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Nhà trường hiện đang triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, văn bản hướng dẫn đảm bảo tính pháp lý của Bộ Nội vụ và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, hiện nay Nhà trường phát hiện có một số tổ chức và cá nhân đã lợi dụng danh nghĩa của Nhà trường để chiêu sinh, quảng cáo với các thông tin sai sự thật về thời gian đào tạo, hình thức đào tạo và thu học phí quá cao so với mức quy định của Nhà trường. Nguy hiểm hơn, các thông tin sai lệch này được đăng tải tràn lan trên các trang tuyển sinh cá nhân, trang mạng xã hội và thu hút số lượng người theo dõi lớn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của Nhà trường.

Vậy, Nhà trường thông báo tới tất cả các đối tượng học viên nâng cao cảnh giác, cẩn trọng với các nguồn thông tin không chính thống, bởi những lớp học sai quy định là hành vi vi phạm pháp luật và văn bằng, chứng chỉ được cấp sẽ không có giá trị pháp lý. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những vấn đề này.

Mọi thông tin về vấn đề tuyển sinh vui lòng liên hệ:

Hotline: (024). 3792. 1489     –     0355. 389. 866

Website: www.smot.bvhttdl.gov.vn

Email: smot.gov.vn@gmail.com

                                                                                                                         Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                      Nguyễn Quang Hùng

Bài viết liên quan

Thông báo tổ chức lớp BD ngạch Chuyên viên, chuyên viên chính và lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương năm 2023

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo mở lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương, lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023.

Xem thêm

THÔNG BÁO mở lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XX năm 2023

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo mở lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XX năm 2023.

Xem thêm

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021.

Xem thêm