Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng khai giảng tháng 9 năm 2021

08/09/2021 | 20:38

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng khai giảng tháng 9 năm 2021.

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

Bài viết liên quan

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng tháng 8/2021.

Xem thêm

Hồ sơ đăng ký tham gia học các lớp ĐTBD tại Trường

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo hồ sơ đăng ký các lớp ĐTBD của Nhà trường.

Xem thêm

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LIÊN TỤC TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo Liên tục chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Xem thêm

Thông báo tổ chức lớp BDKT ngạch Chuyên viên năm 2021 tại Hà Nội

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo mở lớp BDKT ngạch Chuyên viên năm 2021 tại Hà Nội.

Xem thêm

THÔNG BÁO CHIÊU SINH lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 – lớp B tại TP. Hồ Chí Minh

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 – lớp B tại TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết vui lòng xem văn bản dưới đây:

Xem thêm