Thẩm định, nghiệm thu “Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ văn hóa – xã hội xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

24/07/2018 | 10:54

Chiều ngày 22/7/2018, tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã diễn ra buổi đánh giá, nghiệm thu “Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ văn hóa – xã hội xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh buổi thẩm định, nghiệm thu (Ảnh BH)

Thực hiện Quyết định số 2806/QĐ-BNV ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa cho công chức văn hóa – xã hội xã thực hiện theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai Hợp đồng giữa Văn phòng, Bộ Nội vụ với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ký ngày 30/11/2017 về việc biên soạn 2 bộ chương trình, tài liệu chuyên sâu về “Văn hóa cơ sở và Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”; “Tổ chức và quản lý lễ hội”.

PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng – phản biện 1, nhận xét, góp ý về 02 bộ tài liệu (Ảnh BH)

Ngày 22/7/2018, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức thẩm định và thực hiện nghiệm thu “Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ văn hóa – xã hội xã. Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến phản biện và luận cứ khoa học, góp ý, bổ sung về kết cấu, nội dung nhằm hoàn thiện bộ chương trình, tài liệu. Kết luận buổi làm việc, các ý kiến thống nhất: 02 bộ tài liệu này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thiết thực nâng cao năng lực tổ chức, quản lý về lễ hội và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của đội ngũ công chức văn hóa – xã hội xã hiện nay và đề nghị Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định ban hành, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch sớm bàn giao bộ chương trình, tài liệu theo thời gian đã ký kết với Bộ Nội vụ

TT

Bài viết liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

Chiều ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê – Giảng viên Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp Bộ  đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 22/11/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ

Chiều ngày 3/10/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê, làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 30/9/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi Tự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm