Sinh hoạt liên chi bộ quý II năm 2021

15/07/2021 | 16:10

Ngày 15/7/2021, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường

quán triệt một số điểm cơ bản trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Buổi sinh hoạt liên chi bộ quý II được tổ chức theo hình thức trực tuyến với hai điểm cầu: Hà Nội gồm 03 chi bộ và TP. Hồ Chí Minh gồm 01 chi bộ với sự tham dự của toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Trong chương trình sinh hoạt, các đảng viên được lắng nghe và trao đổi 2 nội dung gồm:

+) Học tập, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

+) Sinh hoạt chuyên đề: “Vai trò của văn hóa công sở đối với việc nâng cao hoạt động của Trường Cán bộ quản lý VHTTDL trong bối cảnh dịch Covid-19”.

Tại nội dung thứ nhất, các đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt một số điểm cơ bản trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, mỗi đảng viên đều nhận thức rõ về ý chí cách mạng và tư tưởng xuyên suốt của Bác trong quá trình lãnh đạo đất nước ta tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội. Bài viết của Tổng Bí thư như một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục hành trình và vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19

Chuyển sang nội dung thứ hai, các đảng viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về vai trò của văn hóa công sở. Qua 10 ý kiến tham luận với những nội dung rất thiết thực, hữu ích nhằm nâng cao hơn nữa văn hóa công sở trong triển khai các hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ, đặc biệt là bối cánh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp.

Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt liên Chi bộ, đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao sự chuẩn bị về mặt nội dung của chi bộ 2. Với chủ đề thảo luận mang tính thời sự, cấp thiết để các đảng viên có thời gian suy nghẫm lại về cách giao tiếp, ứng xử và các hành vi trong môi trường hành chính công. Qua đó, mỗi đảng viên tự nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa công sở và nỗ lực làm tốt hơn nữa để xứng đáng là người cán bộ văn minh, mẫu mực./.

BH

Bài viết liên quan

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

Ngày 17/09/2021, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo phương thức trực tuyến cho đội ngũ học viên là cán bộ, viên chức, y, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai.

Xem thêm

Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để thanh niên không nghe theo, không làm theo và không bị lừa gạt bởi những thông tin phản động, chống phá, việc quan trọng nhất cần thực hiện là phải nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, ý thức cảnh giác của thanh niên hiện nay.

Xem thêm

Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên

Gương mẫu là trách nhiệm, danh dự, tiêu chí của người đảng viên. Hành động gương mẫu của đảng viên góp phần củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng Đảng phải đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; thông qua công tác tư tưởng và tổ chức làm cho “nêu gương phải thực sự trở thành một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng”(1).

Xem thêm

Giữ gìn tiếng hát ru trong đời sống xã hội đương đại hiện nay

Cùng với các giá trị văn hóa truyền thống vẫn tồn tại, liên tục phát triển trong đời sống xã hội. Từ lâu đời, tiếng hát ru đã đồng hành trong đời sống sinh hoạt của nhân dân ta, tạo nên một ký ức văn hóa đẹp đẽ. Theo dòng chảy của thời thời gian, hát ru đã trở thành một loại hình nghệ thuật đặc trưng với những làn điệu trữ tình, sâu lắng, lời ca mộc mạc, giản dị, thiết tha, chân tình, bắt nguồn từ cuộc sống lao động cần cù, gian lao của nhân dân ta, nhưng lại có sức lay động lòng người tha thiết. Tiếng hát ru đã góp phần bồi dưỡng nên nhân cách, tâm hồn cao đẹp của các thế hệ con người Việt Nam trong quá khứ và hôm nay. Bài viết nhận diện về giá trị của tiếng hát ru và những biến đổi, cùng những thách thức đang đặt ra làm tiếng hát ru có nguy cơ sẽ biến mất trong cuộc sống thường ngày, từ đó đề xuất một số giải pháp để giữ gìn tiếng hát ru trong đời sống xã hội hiện nay.

Xem thêm