Sinh hoạt liên chi bộ quý II năm 2021

15/07/2021 | 16:10

Ngày 15/7/2021, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường

quán triệt một số điểm cơ bản trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Buổi sinh hoạt liên chi bộ quý II được tổ chức theo hình thức trực tuyến với hai điểm cầu: Hà Nội gồm 03 chi bộ và TP. Hồ Chí Minh gồm 01 chi bộ với sự tham dự của toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Trong chương trình sinh hoạt, các đảng viên được lắng nghe và trao đổi 2 nội dung gồm:

+) Học tập, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

+) Sinh hoạt chuyên đề: “Vai trò của văn hóa công sở đối với việc nâng cao hoạt động của Trường Cán bộ quản lý VHTTDL trong bối cảnh dịch Covid-19”.

Tại nội dung thứ nhất, các đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt một số điểm cơ bản trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, mỗi đảng viên đều nhận thức rõ về ý chí cách mạng và tư tưởng xuyên suốt của Bác trong quá trình lãnh đạo đất nước ta tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội. Bài viết của Tổng Bí thư như một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục hành trình và vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19

Chuyển sang nội dung thứ hai, các đảng viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về vai trò của văn hóa công sở. Qua 10 ý kiến tham luận với những nội dung rất thiết thực, hữu ích nhằm nâng cao hơn nữa văn hóa công sở trong triển khai các hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ, đặc biệt là bối cánh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp.

Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt liên Chi bộ, đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao sự chuẩn bị về mặt nội dung của chi bộ 2. Với chủ đề thảo luận mang tính thời sự, cấp thiết để các đảng viên có thời gian suy nghẫm lại về cách giao tiếp, ứng xử và các hành vi trong môi trường hành chính công. Qua đó, mỗi đảng viên tự nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa công sở và nỗ lực làm tốt hơn nữa để xứng đáng là người cán bộ văn minh, mẫu mực./.

BH

Bài viết liên quan

Tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 

Văn hóa là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy những năm qua Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Xem thêm

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Sáng ngày 30/08/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Xem thêm

Khai mạc giải thể thao Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2022

 Sáng ngày 25/8, tại Trung tâm Thể thao Ba Đình đã diễn ra giải Thể thao Công đoàn Bộ VHTTDL 2022.

Xem thêm

Hội nghị tập huấn công tác Đảng Bộ VHTTDL năm 2022

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022 nhằm quán triệt, phổ biến, cập nhật các văn bản mới của Trung ương và hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy trong toàn Đảng bộ.

Xem thêm

Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 16/8/2022, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Xem thêm