Hướng dẫn Số 614-HD/HVCTQG ngày 26/12/2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính

Số/Ký hiệu 614/HD-HVCTQG
Ngày ban hành 26/12/2018
Người ký Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyễn Xuân Thắng
Trích yếu Hướng dẫn Số 614-HD/HVCTQG ngày 26/12/2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính
Cơ quan ban hành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu đính kèm

614-HVCTQG.pdf

Contact Me on Zalo
0355 389 866