Nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

06/03/2021 | 7:18

Ngày 6/3/2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Căn cứ Quyết định số 07b-QĐ/HVCTQG ngày 02/01/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị); nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giáo trình Trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

Thực hiện theo Hướng dẫn số 313-HD/HVCTQG ngày 18 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn biên soạn học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức biên soạn hoàn chỉnh tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Ngày 6/3/2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng theo Quyết định số 636-QĐ-HVCTQG ngày 22 tháng 02 năm 2021.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc (Phó Giám đốc Học viện CTQG HCM) – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Lý Việt Quang (Học viện CTQG HCM) – Phản biện, PGS.TS. Phạm Đức Kiên (Học viện CTQG HCM)  – Phản biện, PGS.TS. Lê Văn Cường (Học viện CTQG HCM) – Phản biện, PGS.TS. Phạm Minh Anh (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tp Hà Nội) – Ủy viên, TS. Nguyễn Thu Huyền (Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên) – Ủy viên và TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Học viện CTQG HCM) – Ủy viên, thư ký.

 Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao việc Nhà trường tổ chức biên soạn tập bài giảng một cách nghiêm túc, công phu, trách nhiệm, bài bản và khoa học. Tập bài giảng gồm 4 chuyên đề và 3 báo cáo, đảm bảo kết cấu theo đúng hướng dẫn của Học viện, nội dung phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện tập bài giảng: Thống nhất kết cấu bài giảng theo hướng dẫn của Học viện; Rà soát lại toàn bộ các chuyên đề và các báo cáo lược bỏ phần trùng lặp giữa các chuyên đề; Cập nhật thông tin, bám sát văn kiện đại hội Đảng bộ của Ngành, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, cập nhật thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và các chiến lược phát triển Ngành trên tất cả các lĩnh vực.

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, Thể thao và du lịch biên soạn.

PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận 

Kết luận tại Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Nhà trường tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đề nghị nghiêm túc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tập bài giảng, tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng để tập bài giảng hoàn thiện đưa vào giảng dạy trong thời gian sớm nhất./.

Thu Hà

Bài viết liên quan

Cần có cách nhìn “động” hơn về các giá trị gia đình

Tại Hội thảo “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống – Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam: Nhận diện và giải pháp” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức, rất nhiều đại biểu đều có chung nhận định cần gợi mở các tiêu chí để xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ mới.

Xem thêm

Những giá trị văn hóa phải được lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông

Sáng 25/6, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, báo chí của Bộ VHTTDL.

Xem thêm

Thách thức của lưu trữ nghe nhìn trong thời đại thay đổi

Ngày 23/6, Hội nghị Hiệp hội các Viện Lưu trữ nghe nhìn Đông Nam Á – Thái Bình Dương (SEAPAVAA) lần thứ 25 do Viện Phim Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề “Lưu trữ nghe nhìn trong thời đại thay đổi” đã khai mạc tại Hà Nội.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 – 2022 tại tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh

Từ ngày 26/4/2021, Đoàn công tác của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài nhánh thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực văn hóa: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2022.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 – 2022 tại tỉnh Điện Biên, Lai Châu

Nhằm mục đích thu thập thông tin, nghiên cứu thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới phục vụ công tác điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nhánh khoa học, công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới”, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực văn hóa: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2022, từ ngày mùng 4 – 8/4/2021, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn.

Xem thêm