Nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

06/03/2021 | 7:18

Ngày 6/3/2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Căn cứ Quyết định số 07b-QĐ/HVCTQG ngày 02/01/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị); nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giáo trình Trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

Thực hiện theo Hướng dẫn số 313-HD/HVCTQG ngày 18 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn biên soạn học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức biên soạn hoàn chỉnh tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Ngày 6/3/2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng theo Quyết định số 636-QĐ-HVCTQG ngày 22 tháng 02 năm 2021.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc (Phó Giám đốc Học viện CTQG HCM) – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Lý Việt Quang (Học viện CTQG HCM) – Phản biện, PGS.TS. Phạm Đức Kiên (Học viện CTQG HCM)  – Phản biện, PGS.TS. Lê Văn Cường (Học viện CTQG HCM) – Phản biện, PGS.TS. Phạm Minh Anh (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tp Hà Nội) – Ủy viên, TS. Nguyễn Thu Huyền (Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên) – Ủy viên và TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Học viện CTQG HCM) – Ủy viên, thư ký.

 Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao việc Nhà trường tổ chức biên soạn tập bài giảng một cách nghiêm túc, công phu, trách nhiệm, bài bản và khoa học. Tập bài giảng gồm 4 chuyên đề và 3 báo cáo, đảm bảo kết cấu theo đúng hướng dẫn của Học viện, nội dung phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện tập bài giảng: Thống nhất kết cấu bài giảng theo hướng dẫn của Học viện; Rà soát lại toàn bộ các chuyên đề và các báo cáo lược bỏ phần trùng lặp giữa các chuyên đề; Cập nhật thông tin, bám sát văn kiện đại hội Đảng bộ của Ngành, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, cập nhật thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và các chiến lược phát triển Ngành trên tất cả các lĩnh vực.

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, Thể thao và du lịch biên soạn.

PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận 

Kết luận tại Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Nhà trường tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đề nghị nghiêm túc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tập bài giảng, tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng để tập bài giảng hoàn thiện đưa vào giảng dạy trong thời gian sớm nhất./.

Thu Hà

Bài viết liên quan

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

Chiều 12/7/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo hình thức trực tuyến kết nối các điểm cầu trên toàn quốc.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 tại tỉnh Ninh Bình

Từ ngày 21/6 đến ngày 23/6/2023, tại tỉnh Ninh Bình, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Sáng ngày 16/6/2023, Hội đồng thẩm định Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức thẩm định Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”.

Xem thêm

Tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành VHTTDL

Chiều ngày 16/6/2023, Hội đồng thẩm định Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức thẩm định Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành VHTTDL”.

Xem thêm

Thẩm định “Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức, quản lý lễ hội”

Sáng ngày 15/6/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức, quản lý lễ hội dành cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị liên quan đến việc tổ chức, quản lý lễ hội lễ hội thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau một buổi làm việc nghiêm túc, kết quả thu được là 100% số phiếu của Hội đồng thẩm định đồng ý thông qua Chương trình.

Xem thêm