Nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

06/03/2021 | 7:18

Ngày 6/3/2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Căn cứ Quyết định số 07b-QĐ/HVCTQG ngày 02/01/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị); nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giáo trình Trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

Thực hiện theo Hướng dẫn số 313-HD/HVCTQG ngày 18 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn biên soạn học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức biên soạn hoàn chỉnh tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Ngày 6/3/2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng theo Quyết định số 636-QĐ-HVCTQG ngày 22 tháng 02 năm 2021.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc (Phó Giám đốc Học viện CTQG HCM) – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Lý Việt Quang (Học viện CTQG HCM) – Phản biện, PGS.TS. Phạm Đức Kiên (Học viện CTQG HCM)  – Phản biện, PGS.TS. Lê Văn Cường (Học viện CTQG HCM) – Phản biện, PGS.TS. Phạm Minh Anh (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tp Hà Nội) – Ủy viên, TS. Nguyễn Thu Huyền (Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên) – Ủy viên và TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Học viện CTQG HCM) – Ủy viên, thư ký.

 Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao việc Nhà trường tổ chức biên soạn tập bài giảng một cách nghiêm túc, công phu, trách nhiệm, bài bản và khoa học. Tập bài giảng gồm 4 chuyên đề và 3 báo cáo, đảm bảo kết cấu theo đúng hướng dẫn của Học viện, nội dung phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện tập bài giảng: Thống nhất kết cấu bài giảng theo hướng dẫn của Học viện; Rà soát lại toàn bộ các chuyên đề và các báo cáo lược bỏ phần trùng lặp giữa các chuyên đề; Cập nhật thông tin, bám sát văn kiện đại hội Đảng bộ của Ngành, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, cập nhật thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và các chiến lược phát triển Ngành trên tất cả các lĩnh vực.

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, Thể thao và du lịch biên soạn.

PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận 

Kết luận tại Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Nhà trường tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đề nghị nghiêm túc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tập bài giảng, tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng để tập bài giảng hoàn thiện đưa vào giảng dạy trong thời gian sớm nhất./.

Thu Hà

Bài viết liên quan

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 30/5 đến ngày 01/6/2022, tại tỉnh Kon Tum, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.

Xem thêm

Tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ  môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Sơn La năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An

Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức hoạt động khảo sát, điều tra nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát  nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng

Từ ngày 23 – 27/2/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin thực trạng, nhằm xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới hiện nay tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có ThS. Nguyễn Thanh Thủy chủ nhiệm đề tài và một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm