Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ

10/12/2016 | 8:42

Sáng 10/12/2016, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa về lễ hội dân gian” do TS. Trần Minh Chính (Hiệu trưởng Nhà trường) làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên gồm ThS. Thân Xuân Ân – Trường Cán bộ quản lý VHTTDL (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS. Bùi Hoài Sơn – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN (Phó Chủ tịch Hội đồng), TS. Nguyễn Viết Chức – Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long (Phản biện1), PGS.TS. Bùi Quang Thanh – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN (Phản biện 2), CN Phạm Xuân Phúc – Hàm Vụ trưởng, Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL (Ủy viên), ThS. Nguyễn Hoàng Tuyết Nga – Phó Hiệu trưởng,

Tại Hội đồng, PGS.TS Lê Ngọc Thắng đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, nội dung chính của đề tài, các sản phẩm kèm theo của đề tài. Sau 2 năm triển khai nghiên cứu, với sự cộng tác, tư vấn của đội ngũ chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành và sự nghiên cứu nghiêm túc, công phu, khoa học. Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã hoàn thành công trình NCKH cấp Bộ.

Hội đồng nghiệm thu đã phản biện, đánh giá cao công trình nghiên cứu của Nhà trường. Đây là đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn và được thực hiện một cách nghiêm túc, công phu, khoa học, có nội dung phong phú, kết cấu logic, hợp lý phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Những giải pháp đề xuất có giá trị ứng dụng đối với nhu cầu quản lý Lễ hội nói chung và lễ hội dân gian nói riêng. Bản khuyến nghị của nhóm nghiên cứu có địa chỉ, nội dung rõ ràng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người làm nghiên cứu, đồng thời có ý nghĩa quản lý nhà nước về lễ hội dân gian hiện nay. Bản báo cáo tóm tắt có nội dung trung với nội dung báo cáo tổng quan của đề tài nghiên cứu.

Tuy nhiên, Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau:

– Phần mở đầu của đề tào nên thực hiện đúng theo cấu trúc chung của một công trình khoa học: Tính cấp thiết; mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; Tổng quan tình hình nghiên cứu và Bố cục đề tài.

– Cấu trúc của đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phục lục, nội dung đề tài gồm 3 chương…

– Đề tài nên tập trung nhiều hơn vào năng lực đội ngũ cán bộ.

– Nên có khảo sát điều tra mẫu, phỏng vấn sâu để làm tăng tính khách quan cho kết quả của đề tài.

– Nên nhóm lễ hội phân loại gắn với nghề nghiệp

– Ghi rõ nguồn trích dẫn đã sử dụng trong các chương chính văn.

Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí 7/7 phiếu đạt yêu cầu, đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKHCN cấp Bộ trên cơ sở có chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ.

ThS. Thân Xuân Ân – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKHCN cấp Bộ tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng, đồng thời kết luận chỉ đạo chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục trình Bộ để nghiệm thu cấp Bộ.

Thu Hà 

Bài viết liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

Chiều ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê – Giảng viên Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp Bộ  đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 22/11/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ

Chiều ngày 3/10/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê, làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 30/9/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi Tự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm