Nghiệm thu cấp Bộ chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về “Xây dựng phong trào và tổ chức hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở”

24/12/2018 | 8:19

Chiều ngày 14/12/2018, tại Phòng họp B2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu cấp Bộ chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về “Xây dựng phong trào và tổ chức hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở” cho công chức văn hóa – xã hội xã do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch chủ trì biên soạn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên gồm: Ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ tịch Hội đồng), Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Cán bộ (Phó Chủ tịch), Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục, Thể thao Quần chúng (phản biện 1), Ông Lê Anh Thơ – Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể dục, Thể thao quần chúng (Phản biện 2), Bà Nguyễn Xuân Dung –  Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ (Ủy viên), Ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ủy viên), Ông Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL (Thư ký).

Tại Hội đồng, PGS.TS Lê Ngọc Thắng đại diện Ban biên soạn chương trình tóm tắt quá trình tổ chức biên soạn chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về “Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao ở cơ sở” cho công chức văn hóa – xã hội xã.

Hội đồng đánh giá cao việc Nhà trường tổ chức biên soạn chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức văn hóa – xã hội xã một cách nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản và khoa học. Bộ chương trình kết cấu theo đúng phom, rõ đối tượng, mục tiêu của tài liệu, cấu trúc phù hợp với đối tượng công chức văn hóa – xã hội xã. Nội dung phù hợp với thực tiễn. Phân chia số tiết về lý thuyết và thực hành tương đối hợp lý.

Tuy nhiên, Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với chương trình chuyên sâu như cần tập trung nhiều tiết cho phần kỹ năng tác nghiệp, thảo luận và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Với 3 chuyên đề, không nhất thiết phải tách thành hai phần lý thuyết và thực hành; Cân đối lượng kiến thức cho mỗi chuyên đề.

Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu Bộ chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về “Xây dựng phong trào và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở” cho công chức văn hóa – xã hội xã.

Ông Lê Khánh Hải – Chủ tịch Hội đồng kết luận chỉ đạo Ban biên soạn Nhà trường tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đề nghị nghiêm túc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bộ chương trình, chuẩn bị các thủ tục trình Bộ ra Quyết định ban hành sớm để Nhà trường tiến hành biên soạn tài liệu đúng tiến độ.

T.H

Bài viết liên quan

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 30/5 đến ngày 01/6/2022, tại tỉnh Kon Tum, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.

Xem thêm

Tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ  môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Sơn La năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An

Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức hoạt động khảo sát, điều tra nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát  nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng

Từ ngày 23 – 27/2/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin thực trạng, nhằm xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới hiện nay tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có ThS. Nguyễn Thanh Thủy chủ nhiệm đề tài và một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm