Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08/01/2019 | 12:02

Để đạt mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đã đặt ra, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đặc biệt chú trọng và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác […]

Để đạt mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đã đặt ra, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đặc biệt chú trọng và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; Đầu tư, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học; Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế.

Đây là những vấn đề có tính chiến lược của Nhà trường được ông Nguyễn Quang Hùng – Quyền Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Hùng – Quyền Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch trả lời phỏng vấn.

PV. Năm 2018 là một năm có nhiều thành công của Nhà trường, xin Ông cho biết những kết quả nổi bật nhất trong năm vừa qua?

Ông Nguyễn Quang Hùng: Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch là đơn vị duy nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành VHTTDL, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc hiện đại hóa đất nước và thời kỳ hội nhập quốc tế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường được xác định là hoạt động “xương sống”, đây là nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Trong những năm qua, Nhà trường đã tạo được những dấu ấn mới quan trọng. Mỗi năm, Nhà trường đào tạo, bồi dưỡng cho hàng nghìn lượt cán bộ, công chức trong toàn Ngành về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức quản lý ngành, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học. Trong đó, thành tựu nổi bật, lần đầu tiên Nhà trường được giao và hoàn thành xuất sắc việc tổ chức, triển khai thành công các Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Tùy viên văn hóa, cán bộ các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và nguồn nhân lực tham gia triển khai các hoạt động đối ngoại của Ngành. Bên cạnh đó, Nhà trường đã phối hợp với Tổng Cục Du lịch tổ chức liên tiếp nhiều lớp tiếng Nga, tiếng Trung cho cán bộ, hướng dẫn viên, thuyết minh viên và người lao động làm công tác du lịch trên địa bàn du lịch trọng điểm của các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Không chỉ đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của ngành, theo sự phân cấp và ủy quyền của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng với uy tín đã được khẳng định, Nhà trường tổ chức nhiều lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các địa phương và các Bộ, ngành khác nhau theo phương thức liên kết, phối hợp, góp phần không nhỏ trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nói chung trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác xã hội hóa được không ngừng đẩy mạnh với việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các học viện, trường đại học, cao đẳng, các cơ quan, tổ chức trong toàn quốc, góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Trường trong thời kỳ mới.

Đăc biệt, trong năm 2018, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do Bộ giao, Nhà Trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ được 17 lớp với số lượng 1.233 học viên tham gia, trong đó tổ chức, triển khai 04 Lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính/291 học viên, đây là số lượng học viên tham gia dự học nhiều nhất từ trước tới nay; 01 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2018/113 học viên; 01 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018/102 học viên; 02 Lớp Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương/96 học viên; 01 Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế/84 học viên; 01 Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp/cho 51 học viên; 01 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch/87 học viên; 01 lớp Bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2-khung 6 bậc châu Âu/33 học viên; 01 Lớp Bồi dưỡng kiến thức về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam/55 học viên; 01 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn/46 học viên và 01 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch/75 học viên; 02 lớp Tập huấn công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Gia Lai cho hơn 200 học viên.

Một thành tựu nổi bật nữa phải kể đến đó là hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường từng bước phát triển với kết quả đáng ghi nhận. Nhà trường rất coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Năm 2018, Nhà trường tổ chức triển khai thực hiện giai đoạn 1 đề tài NCKHCN cấp Bộ năm 2018-2019 “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc“; Hoàn thiện hồ sơ thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ” (Đề tài đã được phê duyệt và triển khai vào năm 2019-2020); Thực hiện, tổ chức nghiệm thu thành công 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các đề tài là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy nói riêng, công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành VHTTDL của Nhà trường nói chung.

Ngoài ra, phát triển và hội nhập là mục tiêu mà Nhà trường luôn hướng tới, hợp tác quốc tế sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Nhà trường, xác định được mục tiêu đó, năm 2018, Ban Giám hiệu cùng tập thể Nhà trường đã tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch với Học viện Cán bộ quản lý Trung ương Trung Quốc. Hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 12/9/2018. Bản ghi nhớ chính là mốc đánh dấu sự trở lại của mối quan hệ khăng khít giữa Nhà trường và Học viện Cán bộ quản lý văn hóa Trung ương Trung Quốc sau nhiều năm.

Năm 2018, Nhà trường đã tổ chức triển khai 04 Lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính với gần 300 học viên tham gia.

PV. Để đạt được kết quả đó, Nhà trường đã có những giải pháp gì mới so với những năm trước?

Ông Nguyễn Quang Hùng: Để đạt được những kết quả có tính đột biến theo hướng tăng cả về số lượng và chất lượng trên các mặt hoạt động của Nhà trường so với những năm trước đây, trước hết là được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự ủng hộ của các Cục, Vụ chức năng của Bộ trong các hoạt động. Căn cứ vào thực tình hình thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thống nhất quan điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý và có sự phân công, phân nhiệm cụ thể trong từng thành viên, đề ra các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn đặt ra trên từng mặt hoạt động. Phát huy vai trò nhất thể trong lãnh đạo (đảng và chính quyền) có tính xuyên suốt, đây là yếu tố quan trọng trong sự thống nhất về quan điểm, chủ trương có tính quyết định đến thành công của mọi hoạt động trong Nhà trường.

Bên cạnh đó, xây dựng được môi trường dân chủ thực sự trên cơ sở xác định vai trò quyền làm chủ và tự chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn trường đối với từng vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công và đảm trách. Đồng thời, gắn sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Bác vào từng nhiệm vụ, chức danh, công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ những vấn đề phát sinh, những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ của từng mặt công tác.

PV. Định hướng của trường trong năm 2019 là gì?

Ông Nguyễn Quang Hùng: Trên những kết quả đã đạt được trong năm 2018, thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Nhà trường luôn bám sát và quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị định của Chính phủ và sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ trong công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tập thể công chức, viên chức và người lao động của Nhà trường luôn chủ động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm, cải cách lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, cùng nhau nỗ lực phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2019.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch, nhiệm vụ Bộ giao; Phối hợp liên kết đào tạo, bồi dưỡng tổ chức các lớp học vượt mức kế hoạch; Thực hiện và triển khai đúng tiến độ các đề tài Khoa học Cấp Bộ, cấp Trường; Thực hiện nhiệm vụ môi trường năm 2019; Biên soạn các Bộ chương trình tài liệu; Tổ chức Hội thảo, Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế có hiệu quả.

Đặc biệt, trong công tác giảng dạy: Tăng cường tổ chức thẩm định bài giảng nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên Nhà trường. Các giảng viên chủ động nghiên cứu chương trình bồi dưỡng của các lớp trong kế hoạch của Nhà trường đăng ký biên soạn, thẩm định các chuyên đề mới phù hợp với chuyên môn và khả năng giảng dạy. Tham gia giảng dạy các chuyên đề đã được Hội đồng thẩm định bài giảng của giảng viên thông qua tại các lớp: Chuyên viên, chuyên viên chính, Trung cấp Chính trị-Hành chính, Bồi dưỡng cán bộ, công chức văn hóa-xã hội xã, phường, thị trấn và các lớp khác theo kế hoạch do Nhà trường tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị. Tổ chức học tập thực tế tại địa phương nhằm nâng cao kiến thức thực tế phục vụ công tác giảng dạy…

Trên tinh thần đổi mới, năng động và phát triển, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, đồng tâm, quyết tâm xây dựng Nhà trường ngày càng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh mọi hoạt động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019, từng bước khẳng định và trở thành một trong những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VHTTDL.

Xin chân thành cảm ơn Ông!

Theo bvhttdl.gov.vn

Bài viết liên quan

Tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 

Văn hóa là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy những năm qua Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Xem thêm

Xây dựng bản văn hóa gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch

Đó là cách làm không mới nhưng đã thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy, bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy lùi hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống cộng đồng, đồng thời hình thành nếp sống mới văn minh, lành mạnh, giầu bản sắc văn hóa để thu hút khách du lịch đến khám phá trải nghiệm mà Lai Châu đã làm được trong thời gian qua.

Xem thêm

Những vấn đề cấp bách trong xây dựng môi trường văn hóa

Xây dựng môi trường văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác xây dựng môi trường văn hóa cần căn cứ vào các đặc điểm riêng của từng địa phương. Những đặc điểm này đòi hỏi phải có chính sách, nguồn lực và phương thức phù hợp.

Xem thêm

Sức mạnh mềm văn hóa góp phần nâng cao vị thế đất nước

Phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Chắc chắn những giá trị vốn có ấy của dân tộc sẽ tiếp tục được giữ gìn, phát huy trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Xem thêm

Du lịch Phú Yên trải nghiệm vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh”

Phú Yên nằm trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi. Với vị trí địa lý đặc biệt, nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và hệ thống di sản văn hóa phong phú tạo tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển kinh tế du lịch. Thời gian qua, du lịch Phú Yên đang quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở, nỗ lực thực hiện xúc tiến, quảng bá du lịch, từng bước hình thành thương hiệu, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và du khách trong và ngoài nước. Vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh” hiện đang được ví như một “nàng công chúa đang thức giấc” với nhiều tiềm năng, lợi thế vốn có đang được khai thác, bảo tồn để phát triển du lịch. Hiện nay, Phú Yên đang là điểm đến được nhiều du khách chọn lựa trong hành trình du lịch vùng Nam Trung Bộ.

Xem thêm