Mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính K3 năm 2016 tại TP.HCM

10/05/2016 | 5:05

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ông Trần Minh Chính, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh, đây là khóa học thứ ba do nhà trường phối kết hợp tổ chức mở lớp tại TP.HCM trong năm 2016 cũng như thực hiện kế hoạch mà Bộ VHTTDL giao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành VHTTDL và tạo nguồn cán bộ cho tương lai trong giai đoạn mới.

Khóa học đã thu hút hơn 60 học viên là cán bộ, viên chức của các cơ quan đơn vị ngành VHTTDL trực thuộc Bộ VHTTDL tại TP.HCM.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ông Trần Minh Chính, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh, đây là khóa học thứ ba do nhà trường phối kết hợp tổ chức mở lớp tại TP.HCM trong năm 2016 cũng như thực hiện kế hoạch mà Bộ VHTTDL giao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành VHTTDL và tạo nguồn cán bộ cho tương lai trong giai đoạn mới.

Với 6 tháng học tập, nghiên cứu, các học viên sẽ phải hoàn thành 10 môn thi, 1 chương trình học tập thực tế và phần thi tốt nghiệp cuối khóa. Giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ, báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 2, Học viện Hành chính quốc gia cơ sở TP.HCM truyền đạt .

Đặc biệt nhà trường áp dụng phương thức học tập hướng tới mục tiêu tăng cường tính thực tiễn, giúp cho mỗi học viên có thể vận dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của mình tại cơ quan, đơn vị công tác.

Bài viết liên quan

Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng tháng 3 năm 2023

Chiều ngày 17/3/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 3 năm 2023 theo hình thức trực tuyến kết nối các điểm cầu tới học viên đăng ký theo học các lớp bồi dưỡng trên phạm vi toàn quốc.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023

Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương DNVN26 và DNVN27 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương năm 2023

Chiều ngày 10/3/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương V19, lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương V10, GDLV7 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Khai mạc Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn môn Yoga năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh – Lớp II

Sáng ngày 10/3/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp cùng Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn môn Yoga năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh – Lớp II theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng năm 2023

Chiều ngày 01/3/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm