Mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính K3 năm 2016 tại TP.HCM

10/05/2016 | 5:05

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ông Trần Minh Chính, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh, đây là khóa học thứ ba do nhà trường phối kết hợp tổ chức mở lớp tại TP.HCM trong năm 2016 cũng như thực hiện kế hoạch mà Bộ VHTTDL giao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành VHTTDL và tạo nguồn cán bộ cho tương lai trong giai đoạn mới.

Khóa học đã thu hút hơn 60 học viên là cán bộ, viên chức của các cơ quan đơn vị ngành VHTTDL trực thuộc Bộ VHTTDL tại TP.HCM.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ông Trần Minh Chính, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh, đây là khóa học thứ ba do nhà trường phối kết hợp tổ chức mở lớp tại TP.HCM trong năm 2016 cũng như thực hiện kế hoạch mà Bộ VHTTDL giao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành VHTTDL và tạo nguồn cán bộ cho tương lai trong giai đoạn mới.

Với 6 tháng học tập, nghiên cứu, các học viên sẽ phải hoàn thành 10 môn thi, 1 chương trình học tập thực tế và phần thi tốt nghiệp cuối khóa. Giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ, báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 2, Học viện Hành chính quốc gia cơ sở TP.HCM truyền đạt .

Đặc biệt nhà trường áp dụng phương thức học tập hướng tới mục tiêu tăng cường tính thực tiễn, giúp cho mỗi học viên có thể vận dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của mình tại cơ quan, đơn vị công tác.

Bài viết liên quan

Khai giảng các lớp BD đối với ngạch Chuyên viên và tương đương, lớp BD đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương

Chiều ngày 19/02/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp LV8, VN6; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp LV7 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 01 năm 2024

Chiều ngày 19/01/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp DN20, lớp tại Trường Đại học Mở Hà Nội; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – lớp DN7, LV6; Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – DN12 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương – Lớp L11

Chiều ngày 4/1/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023 – lớp L11 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024.

Xem thêm

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương năm 2023

Ngày 15/12/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương Lớp VN5, LV7, DN18; lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương Lớp DN6 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm