Lớp Kỹ năng thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận dự án đầu tư từ vốn ngoài ngân sách nhà nước

06/10/2015 | 17:27

   Ngày 06/10/2015, tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức khai giảng lớp Kỹ năng thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận dự án đầu tư từ vốn ngoài ngân sách nhà nước cho Lãnh đạo và các chuyên viên thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt N

          Ngày 06/10/2015, tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức khai giảng lớp Kỹ năng thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận dự án đầu tư từ vốn ngoài ngân sách nhà nước cho Lãnh đạo và các chuyên viên thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tới dự và khai giảng lớp học có Bà Nguyễn Hoàng Tuyết Nga, Phó Hiệu trưởng, Ông Nguyễn Đình Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam và Lãnh đạo các Phòng, Ban chức năng thuộc 2 đơn vị.

Tại Lễ Khai giảng, Lãnh đạo 2 đơn vị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay và mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa 2 đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Thanh Huyền

 

Bài viết liên quan

Lễ bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V

Ngày 23/07/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V.

Xem thêm

Khai giảng lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn yoga năm 2022 tại thành phố hồ chí minh – lớp v

Ngày 11/6/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên GDLV1, CVV11, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng DNVN3

Ngày 05/05/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên GDLV1, CVV11, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng DNVN3 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 26/4/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành Phố Hồ Chí Minh – Lớp III

Ngày 16/04/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp III theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm