Lớp cập nhật kiến thức cho Ban Giám hiệu các trường chính trị tỉnh, thành phố; trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

24/12/2020 | 8:08

Sáng ngày 24/12/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp cập nhật kiến thức cho Ban Giám hiệu các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (trường chính trị).

Tham dự buổi Lễ có PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị; Vụ Tổ chức – Cán bộ; Văn phòng Học viện và các học viên là lãnh đạo trường chính trị tỉnh, thành phố; trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tham gia lớp tập huấn có TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Toàn cảnh lớp Tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, đòi hỏi các trường chính trị phải đổi mới mạnh mẽ, trên tất cả các nội dung: công tác lãnh đạo, quản lý; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật… Trong đó, đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý ở trường chính trị có ý nghĩa then chốt, quyết định thành công của việc triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư.

Theo chương trình, học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được cập nhật những kiến thức mới trong công tác lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị cấp tỉnh; cập nhật kiến thức về quản trị toàn cầu và quản trị quốc gia trong thế giới ngày nay; cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Học viện và thông tin một số vấn đề thực tiễn trong công tác lãnh đạo, quản lý ở các trường chính trị hiện nay.

Để chương trình của Lớp đạt kết quả tốt, PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc đề nghị, các đồng chí học viên cần nêu cao tinh thần ý thức, trách nhiệm, tham gia tích cực , chủ động trao đổi những vấn đề vướng mắc với giảng viên và đồng nghiệp trong chương trình tập huấn; các đồng chí trong ban quản lý lớp học cần quan tâm, hỗ trợ tốt nhất các điều kiện cần thiết phục vụ lớp học; tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của các đồng chí lãnh đạo các trường, kịp thời báo cáo với Ban Giám đốc Học viện.

PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị tốt nhất về nội dung chương trình; với sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên; với sự quan tâm, sâu sát của Ban quản lý lớp; đặc biệt, với sự nỗ lực, cố gắng, cầu thị, quyết tâm cao nhất của các đồng chí học viên, lớp học sẽ hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Trung tâm TTTV 

Bài viết liên quan

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 30/5 đến ngày 01/6/2022, tại tỉnh Kon Tum, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.

Xem thêm

Tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ  môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Sơn La năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An

Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức hoạt động khảo sát, điều tra nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát  nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng

Từ ngày 23 – 27/2/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin thực trạng, nhằm xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới hiện nay tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có ThS. Nguyễn Thanh Thủy chủ nhiệm đề tài và một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm