Lớp cập nhật kiến thức cho Ban Giám hiệu các trường chính trị tỉnh, thành phố; trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

24/12/2020 | 8:08

Sáng ngày 24/12/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp cập nhật kiến thức cho Ban Giám hiệu các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (trường chính trị).

Tham dự buổi Lễ có PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị; Vụ Tổ chức – Cán bộ; Văn phòng Học viện và các học viên là lãnh đạo trường chính trị tỉnh, thành phố; trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tham gia lớp tập huấn có TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Toàn cảnh lớp Tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, đòi hỏi các trường chính trị phải đổi mới mạnh mẽ, trên tất cả các nội dung: công tác lãnh đạo, quản lý; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật… Trong đó, đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý ở trường chính trị có ý nghĩa then chốt, quyết định thành công của việc triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư.

Theo chương trình, học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được cập nhật những kiến thức mới trong công tác lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị cấp tỉnh; cập nhật kiến thức về quản trị toàn cầu và quản trị quốc gia trong thế giới ngày nay; cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Học viện và thông tin một số vấn đề thực tiễn trong công tác lãnh đạo, quản lý ở các trường chính trị hiện nay.

Để chương trình của Lớp đạt kết quả tốt, PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc đề nghị, các đồng chí học viên cần nêu cao tinh thần ý thức, trách nhiệm, tham gia tích cực , chủ động trao đổi những vấn đề vướng mắc với giảng viên và đồng nghiệp trong chương trình tập huấn; các đồng chí trong ban quản lý lớp học cần quan tâm, hỗ trợ tốt nhất các điều kiện cần thiết phục vụ lớp học; tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của các đồng chí lãnh đạo các trường, kịp thời báo cáo với Ban Giám đốc Học viện.

PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị tốt nhất về nội dung chương trình; với sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên; với sự quan tâm, sâu sát của Ban quản lý lớp; đặc biệt, với sự nỗ lực, cố gắng, cầu thị, quyết tâm cao nhất của các đồng chí học viên, lớp học sẽ hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Trung tâm TTTV 

Bài viết liên quan

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

Chiều 12/7/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo hình thức trực tuyến kết nối các điểm cầu trên toàn quốc.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 tại tỉnh Ninh Bình

Từ ngày 21/6 đến ngày 23/6/2023, tại tỉnh Ninh Bình, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Sáng ngày 16/6/2023, Hội đồng thẩm định Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức thẩm định Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”.

Xem thêm

Tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành VHTTDL

Chiều ngày 16/6/2023, Hội đồng thẩm định Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức thẩm định Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành VHTTDL”.

Xem thêm

Thẩm định “Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức, quản lý lễ hội”

Sáng ngày 15/6/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức, quản lý lễ hội dành cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị liên quan đến việc tổ chức, quản lý lễ hội lễ hội thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau một buổi làm việc nghiêm túc, kết quả thu được là 100% số phiếu của Hội đồng thẩm định đồng ý thông qua Chương trình.

Xem thêm