Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020

23/11/2020 | 9:41

Sáng 23/11, tại Bảo tàng lịch sử Quốc Gia, Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020.

              Toàn  cảnh lễ khai giảng lớp học

Tới dự Lễ khai giảng lớp học có: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Tạ Quang Đông; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Bộ VHTTDL – Nguyễn Tuấn Linh và hơn 100 đảng viên dự bị của 38 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL có 02 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Tạ Quang Đông – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh, nghiên cứu, tiếp cận và nắm bắt những nội dung trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị là một trong những điều kiện bắt buộc và cần thiết mà mỗi đảng viên dự bị cần trang bị, học tập trước khi trở thành đảng viên chính thức. Chính vì vậy, yêu cầu các giảng viên và toàn thể đảng viên dự bị tham gia Lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập; chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp, bảo đảm chất lượng giảng dạy và học tập.

Đồng chí Tạ Quang Đông – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy,

Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian từ ngày 23/11 – 27/11, các đảng viên sẽ được tiếp cận, nghiên cứu trao đổi nội dung 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển Kinh tế – Xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục đào tạo, KHCN, Xây dựng và phát triển Văn hóa con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về Đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động nhằm bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới. Thông qua đó giúp cho các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Phan Thanh Khôi

Bài viết liên quan

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Sinh hoạt Liên chi bộ quý IV năm 2023

Chiều ngày 22/11/2023, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý IV/2023 với sự tham dự và chủ trì của Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023.

Xem thêm

Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Xem thêm

Quán triệt Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL về giải pháp nhằm tăng tốc về đích toàn diện các mục tiêu năm 2023

Sáng 2/11, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/BCSĐ ngày 17/10/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL về giải pháp thực hiện nhằm tăng tốc về đích một cách toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Xem thêm