Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa cho công chức văn hóa – xã hội xã tại tỉnh Bạc Liêu năm 2019

08/08/2019 | 14:38

Đây là lớp thứ ba Nhà trường tổ chức theo Quyết định số 346/QĐ-BNV ngày 23/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán kinh phí tổ chức bồi dưỡng cho công chức xã theo các bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó, lớp thứ nhất tổ chức tại tỉnh Phú Thọ, lớp thứ hai tổ chức tại tỉnh Nam Định).

     Đây là lớp thứ ba Nhà trường tổ chức theo Quyết định số 346/QĐ-BNV ngày 23/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán kinh phí tổ chức bồi dưỡng cho công chức xã theo các bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó, lớp thứ nhất tổ chức tại tỉnh Phú Thọ, lớp thứ hai tổ chức tại tỉnh Nam Định).

Lớp học có sự tham gia của hơn 100 học viên là công chức làm công tác văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong chương trình học tập, các học viên được đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm giới thiệu, phổ biến, hệ thống những kiến thức về công tác chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho công chức văn hóa xã hội nhằm thực hiện tốt công tác trên địa bàn xã như: Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa ở cơ sở; công tác tổ chức hoạt động lễ hội; công tác tổ chức các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Bên cạnh đó, học viên còn được trang bị và giới thiệu Luật Di sản, các văn bản, quy định, hướng dẫn về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; thẩm quyền, trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn,làng, ấp, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

TS. Phạm Quế Anh – Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Phạm Quế Anh, Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của đội ngũ công chức cấp cơ sở trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Chính vì vậy, để làm tốt những nhiệm vụ này, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nói chung và công chức văn hóa – xã hội xã nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Riêng đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội, ngoài các kiến thức về quản lý nhà nước thì những kỹ năng cần thiết trong quá trình tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch trên địa bàn cũng là một nội dung quan trọng mà người công chức văn hóa – xã hội cần được trang bị trong quá trình công tác của mình. Đồng chí mong muốn sau khóa học, các học viên sẽ thu nhận được nhiều kiến thức thực tế bổ ích, phục vụ hoạt động chuyên môn trên lĩnh vực mà các học viên đang đảm nhận.

Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa cho công chức văn hóa – xã hội xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu lĩnh vực Quản lý nhà nước về văn hóa nói chung, các kỹ năng cụ thể nói riêng là vô cùng cần thiết góp phần nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ, công chức VHXH xã đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong thời đại mới./.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương năm 2023

Ngày 23/9/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương Lớp LTK4, lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương Lớp LV3 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 9 năm 2023

Ngày 20/9/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 9 năm 2023 gồm: Lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên, và tương đương – lớp DN9, lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – lớp DN4, VN2 và Lớp bồi dưỡng đối với Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – lớp DN6, theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 – năm 2023

Sáng ngày 15/9/2023, tại Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 năm 2023.

Xem thêm

Khai giảng Lớp BD đối với ngạch Chuyên viên và tương đương – Lớp VN3

Ngày 13/9/2023, tại Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – Lớp VN3 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tháng 8 năm 2023

Chiều ngày 25/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – Lớp LV4, DN7; lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – Lớp LV2; Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN5 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm