Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – khóa XVIII, năm 2021

15/11/2021 | 11:14

Sáng ngày 15/11/2021, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – Khóa XVIII, năm 2021 đảm bảo đúng quy trình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh buổi Lễ

Dự Lễ khai giảng có: TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường; lãnh đạo phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và các học viên là cán bộ, viên chức, lãnh đạo cấp phòng, dự nguồn và tương đương đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị – khóa XVIII được tổ chức nhằm triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Trường Cán bộ quản lý VHTTDL đã được Bộ VHTTDL phê duyệt. Lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa được tổ chức theo Hướng dẫn số 101-HD/HVCTQG ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị).  Lễ khai giảng được tổ chức đảm bảo đúng các quy định trong việc tổ chức lớp học và an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của Ngành. Tham dự lớp học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản nhất một cách có hệ thống về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và quy trình tác nghiệp nhằm phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí bày tỏ hy vọng, các học viên sau khi tham gia khóa học sẽ phát huy những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập; vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, phát huy hơn nữa tinh thần tự học không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và trở thành lực lượng nòng cốt tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Quang Hùng yêu cầu các học viên tham gia lớp học cần thể hiện thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định của lớp học.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị – Khóa XVIII, năm 2021  diễn ra trong 12 tháng, từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022./.

BH

Bài viết liên quan

Tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 

Văn hóa là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy những năm qua Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Xem thêm

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Sáng ngày 30/08/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Xem thêm

Khai mạc giải thể thao Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2022

 Sáng ngày 25/8, tại Trung tâm Thể thao Ba Đình đã diễn ra giải Thể thao Công đoàn Bộ VHTTDL 2022.

Xem thêm

Hội nghị tập huấn công tác Đảng Bộ VHTTDL năm 2022

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022 nhằm quán triệt, phổ biến, cập nhật các văn bản mới của Trung ương và hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy trong toàn Đảng bộ.

Xem thêm

Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 16/8/2022, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Xem thêm