Khảo sát chất lượng hoạt động và năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại tỉnh Đồng Tháp

26/04/2019 | 7:42

Từ ngày 20/4 đến 25/4/2019, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại tỉnh Đồng Tháp do TS. Nguyễn Quang Hùng, Q. Hiệu trưởng làm trưởng đoàn.

 Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-CBQL ngày 21 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL về điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ”, từ ngày 20/4 đến 25/4/2019, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại tỉnh Đồng Tháp do TS. Nguyễn Quang Hùng, Q. Hiệu trưởng làm trưởng đoàn.

Đoàn khảo sát làm việc tại UBND huyện Tân Hồng – tỉnh Đồng Tháp

Theo kế hoạch khảo sát, Đoàn đã có buổi làm việc đầu tiên tại huyện Tân Hồng (một trong những huyện biên giới thuộc tỉnh Đồng Tháp). Tham dự, cùng với các thành viên của Đoàn khảo sát còn có đại diện lãnh đạo UBND huyện Tân Hồng, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa – Thông tin, công chức Văn hóa – Xã hội xã thuộc huyện Tân Hồng. Tại buổi làm việc, Đoàn được nghe báo cáo và trao đổi về tình hình tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở tại địa phương trong những năm gần đây, về tình hình đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, về nhiệm vụ cụ thể của đội ngũ công chức Văn hóa – Xã hội xã khu vực biên giới đối với các hoạt động văn hóa địa phương và những kiến nghị của đội ngũ văn hóa cơ sở đối việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại huyện. Sau buổi làm việc đoàn cũng đã tham quan khảo sát thực tế hoạt động văn hóa, đời sống văn hóa đồng bào dân tộc vùng biên giới Việt Nam – Cam Pu Chia tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Tiếp đó Đoàn có buổi làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cùng với đại diện lãnh đạo Sở, cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ thuộc Sở. Tại đây, Đoàn đã có buổi trao đổi, tọa đàm, đánh giá tổng quan về thực trạng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở nói chung và đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các huyện, xã biên giới của tỉnh nói riêng, đặc điểm văn hóa vùng biên giới, mối quan hệ với quốc gia láng giềng, đánh giá về tình hình đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở vùng biên giới của tỉnh hiện nay và yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa vùng biên giới và những đề xuất kiến nghị của Sở đối với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở trong tình hình hiện nay.

Khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

Qua chuyến khảo sát, cho thấy tình hình đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở nói chung, cán bộ văn hóa cơ sở khu vực biên giới nói riêng của tỉnh Đồng Tháp còn nhiều bật cập do tính đặc thù vùng biên giới với những khó khăn như địa bàn phức tạp; nhiều dân tộc khác nhau dẫn đến sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa; đời sống kinh tế khó khăn; mối quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa nơi vùng biên; chế độ chính sách cho cán bộ văn hóa chưa thỏa đáng, cán bộ văn hóa cơ sở kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, đào tạo không đúng chuyên môn, lại thường xuyên biến động… vì vậy, tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở nói chung tại địa phương còn nhiều hạn chế.

Chuyến khảo sát thực tế tại tỉnh Đồng Tháp giúp cho các thành viên trong Đoàn nắm bắt và chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở vùng biên giới, từ đó nghiên cứu và đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại tỉnh Đồng Tháp nói riêng, các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ ở nước ta nói chung.

Thu Hà 

Bài viết liên quan

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 30/5 đến ngày 01/6/2022, tại tỉnh Kon Tum, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.

Xem thêm

Tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ  môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Sơn La năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An

Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức hoạt động khảo sát, điều tra nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát  nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng

Từ ngày 23 – 27/2/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin thực trạng, nhằm xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới hiện nay tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có ThS. Nguyễn Thanh Thủy chủ nhiệm đề tài và một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm