Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

21/04/2019 | 17:18

Lớp học được tổ chức nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu xã hội về việc chuẩn hóa ngạch, bậc, chức danh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Toàn cảnh buổi Lễ

Dự Lễ khai giảng về phía Học viện chính trị Quốc gia Hồ chí Minh có: PGS. TS Nguyễn Viết Thảo – Phó Giám đốc, cùng các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện. Về phía Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có: TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Nhà trường, và đặc biệt là sự có mặt của 66 học viên là cán bộ đến từ các đơn vị thuộc Học viện.

Lớp học được tổ chức nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu xã hội về việc chuẩn hóa ngạch, bậc, chức danh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phát biểu khai giảng lớp học, PGS. TS. Nguyễn Viết Thảo và TS. Nguyễn Quang Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị – hành chính trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của Ngành đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 26/NQ-TW, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Để khóa học đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, lãnh đạo hai đơn vị yêu cầu học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý, để đảm bảo hoàn thành tốt công việc được phân công theo vị trí công tác, đồng thời đảm bảo đầy đủ thời gian nghiên cứu, học tập theo chương trình đào tạo.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12/2019, trong chương trình học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức theo chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính. Cuối khóa, học viên sẽ tham gia chương trình học tập thực tế và thực hiện các bài thi tốt nghiệp./.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Lễ bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V

Ngày 23/07/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V.

Xem thêm

Khai giảng lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn yoga năm 2022 tại thành phố hồ chí minh – lớp v

Ngày 11/6/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên GDLV1, CVV11, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng DNVN3

Ngày 05/05/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên GDLV1, CVV11, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng DNVN3 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 26/4/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành Phố Hồ Chí Minh – Lớp III

Ngày 16/04/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp III theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm