Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính khóa XI năm 2014

16/04/2014 | 7:57

Tham dự lễ khai giảng có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ VHTTDL; đại diện Vụ các Trường chính trị – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Trần Minh Chính – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Bộ môn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cùng hơn 150 học viên.

Tham dự lễ khai giảng có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ VHTTDL; đại diện Vụ các Trường chính trị – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Trần Minh Chính – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Bộ môn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cùng hơn 150 học viên.
Trong 18 tháng học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Khoa học hành chính; Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; Quốc phòng – an ninh; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương và nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận, thi tốt nghiệp. Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn.Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, ông Trần Minh Chính đã nêu bật tính chất quan trọng của việc tham gia lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu để hiểu sâu sắc Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định, các đồng chí học viên là những người đã tích lũy được những kinh nghiệm nhất định trong hoạt động thực tiễn, tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân trên cơ sở sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên là điều kiện để cuối khóa học phấn đấu 100% học viên đều tốt nghiệp. Thay mặt Nhà trường, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ, sự cộng tác của các đơn vị thuộc Bộ và Học viện Chính Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời chúc cho khóa học thành công tốt đẹp.

Học viên các lớp chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, giảng viên Nhà trường

TT

Bài viết liên quan

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Sáng ngày 30/08/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Xem thêm

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/08/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại tỉnh Quảng Trị

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, ngày 02/8/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-BVHTTDL  ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL năm 2022, Ngày 20/7/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2022.

Xem thêm

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/7/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm