Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 năm 2020

21/05/2020 | 16:28

Từ những lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 đầu tiên Nhà trường tổ chức năm 2019 đã được Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội; BCH quân sự quận Cầu Giấy đánh giá cao, sáng ngày 21/5/2020, Bộ Tham mưu, Bộ tư lệnh Thủ đô tiếp tục phối hợp với Nhà trường triển khai tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 năm 2020.

Từ những lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 đầu tiên Nhà trường tổ chức năm 2019 đã được Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội; BCH quân sự quận Cầu Giấy đánh giá cao, sáng ngày 21/5/2020, Bộ Tham mưu, Bộ tư lệnh Thủ đô tiếp tục phối hợp với Nhà trường triển khai tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 năm 2020.

Đây là lớp thứ 2 được tổ chức trong năm 2020 nhằm triển khai toàn diện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên về nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức QPAN trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự gắn với thực hiện công tác theo chức trách tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Bộ VHTTDL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây đều là những kiến thức thiết yếu trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện nay.

Trong chương trình học tập, các học viên được tiếp cận, nghiên cứu 14 chuyên đề theo quy định của Bộ Quốc phòng, gồm những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; bên cạnh đó, học viên được tham gia thực hành bắn súng K54 bài 1; viết bài thu hoạch cuối khóa./.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Lễ bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V

Ngày 23/07/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V.

Xem thêm

Khai giảng lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn yoga năm 2022 tại thành phố hồ chí minh – lớp v

Ngày 11/6/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên GDLV1, CVV11, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng DNVN3

Ngày 05/05/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên GDLV1, CVV11, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng DNVN3 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 26/4/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành Phố Hồ Chí Minh – Lớp III

Ngày 16/04/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp III theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm