Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Du lịch và lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về xúc tiến Du lịch

12/10/2021 | 16:50

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi và Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, sáng ngày 12 tháng 10, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi và Trường Cán bộ quản lý VHTTDL  trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch và lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về xúc tiến du lịch 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Dự Lễ khai giảng có: TS. Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; TS. Nguyễn Anh Tuấn Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch; TS. Vũ Nam, Phó Vụ trưởng, Vụ Thị Trường Tổng cục Du lịch; các đồng chí Lãnh đạo phòng ĐTBD của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, cán bộ phòng Công chức, Viên chức Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, và đặc biệt là sự có mặt của các anh chị học viên.


TS. Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Trường CBQLVHTT&DL phát biểu khai giảng lớp học.

Trong thời gian diễn ra khóa học, học viên sẽ được trang bị và giới thiệu đầy đủ các nội dung chương trình theo yêu cầu đặt ra, bao gồm: những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về du lịch, giới thiệu Luật Du lịch, Tổng quan về tình hình phát triển của du lịch Việt Nam, Giới thiệu chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, phát triển du lịch Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh, quản lý điểm đến trong phát triển du lịch, thị trường du lịch và xúc tiến du lịch,… Bên cạnh đó, chúng ta được cập nhật, bổ sung những thông tin mới hữu ích mang tính khoa học, thời sự nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn trong quản lý nhà nước về du lịch, giúp cho mỗi đồng chí xác định rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ, chức năng và tầm quan trọng của người cán bộ, công chức, viên chức trước trọng trách của Đảng và nhân dân giao phó.

Toàn cảnh buổi lễ tại điểm cầu Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Du lịch và Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về xúc tiến Du lịch năm 2021 tuy chỉ học trong thời gian là 03 ngày, không dài về thời gian nhưng là một cơ hội để chúng ta nâng cao nhận thức, cập nhật những kiến thức cần thiết nhằm nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao. Trong quá trình học tập, đồng chí đề nghị các học viên phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình, chủ động nghiên cứu học tập, lĩnh hội đầy đủ những kiến thức được trang bị tại lớp học, vận dụng vào thực tiễn công việc, chung tay góp sức với tất cả các cấp, các ngành liên quan nhằm đưa du lịch trở ngành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, của đất nước.

TH

Bài viết liên quan

Tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 

Văn hóa là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy những năm qua Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Xem thêm

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Sáng ngày 30/08/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Xem thêm

Khai mạc giải thể thao Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2022

 Sáng ngày 25/8, tại Trung tâm Thể thao Ba Đình đã diễn ra giải Thể thao Công đoàn Bộ VHTTDL 2022.

Xem thêm

Hội nghị tập huấn công tác Đảng Bộ VHTTDL năm 2022

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022 nhằm quán triệt, phổ biến, cập nhật các văn bản mới của Trung ương và hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy trong toàn Đảng bộ.

Xem thêm

Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 16/8/2022, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Xem thêm