Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22/06/2016 | 5:00

Đến dự Lễ Khai giảng có ông Lê Duy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam; ông Trần Minh Chính, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang  có ông Nguyễn Ngọc Minh – Giám đốc Sở. […]

Đến dự Lễ Khai giảng có ông Lê Duy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam; ông Trần Minh Chính, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang  có ông Nguyễn Ngọc Minh – Giám đốc Sở.

Lớp học diễn ra từ ngày 22 – 30/6/2016. Các học viên sẽ được học 10 chuyên đề về quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch trong thời kỳ mới, các giải pháp, tình huống, công tác quản lý đối với từng lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra, các học viên còn được trang bị những kiến thức hữu ích trong công tác quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị như: Công tác cán bộ, kiểm soát thu – chi, trách nhiệm của chủ tài khoản đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp… Trong thời gian tham dự lớp học, các học viên sẽ đi học tập và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.

Lớp học diễn ra từ ngày 22 – 30/6/2016. Các học viên sẽ được học 10 chuyên đề về quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch trong thời kỳ mới, các giải pháp, tình huống, công tác quản lý đối với từng lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra, các học viên còn được trang bị những kiến thức hữu ích trong công tác quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị như: Công tác cán bộ, kiểm soát thu – chi, trách nhiệm của chủ tài khoản đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp… Trong thời gian tham dự lớp học, các học viên sẽ đi học tập và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.

Hồng Lam

Bài viết liên quan

Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng tháng 3 năm 2023

Chiều ngày 17/3/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 3 năm 2023 theo hình thức trực tuyến kết nối các điểm cầu tới học viên đăng ký theo học các lớp bồi dưỡng trên phạm vi toàn quốc.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023

Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương DNVN26 và DNVN27 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương năm 2023

Chiều ngày 10/3/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương V19, lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương V10, GDLV7 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Khai mạc Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn môn Yoga năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh – Lớp II

Sáng ngày 10/3/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp cùng Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn môn Yoga năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh – Lớp II theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng năm 2023

Chiều ngày 01/3/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm