KẾT QUẢ SAU 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

06/05/2014 | 1:56

Ngày 7 tháng 11 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng […]

Ngày 7 tháng 11 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong 2 năm qua, Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các đơn vị thuộc Bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như sau:

  1. Kết quả triển khai thực hiện.

1.1.  Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị

Từ đầu năm 2012, Đảng uỷ Bộ đã phổ biến toàn văn Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” đến các tổ chức đảng trực thuộc làm cơ sở hướng dẫn triển khai thực hiện.

Tháng 6 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phấn đấu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 5 nội dung cụ thể đối với Tổ quốc, với Đảng, với sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đối với cơ quan, đơn vị; đối với công việc; đối với đồng chí, đồng nghiệp và đối với bản thân, gia đình.

Chỉ đạo cấp uỷ các cấp căn cứ vào chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nói trên và căn cứ vào “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch” của Bộ, ban hành năm 2008 để xây dựng chuẩn mực, phương châm hành động cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Đến nay hầu hết các tổ chức Đảng trực thuộc đã ban hành chuẩn mực, phương châm hành động cụ thể, ngắn gọn để học tập và làm theo, như “Gương mẫu, tận tụy, chính xác, kịp thời“Đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tuân thủ kỷ cương, thực hành tiết kiệm”, “Trung thành, tận tụy, chuyên nghiệp, gương mẫu, hướng về cơ sở”, Tiết kiệm, giản dị, chống lãng phí, tận tụy trong công việc, hiệu quả trong công tác, thương yêu mọi người”.

           Tháng 12 năm 2012 tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” và Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụCó 48 cấp ủy gửi bài dự thi, Ban Tổ chức đã chọn 10 bài để thuyết trình và trao thưởng cho 5 bài xuất sắc, đồng thời tham gia Hội thi của Đảng ủy khối và đã đạt giải thưởng.

Gắn việc thực hiện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo sao chụp Quy định này gửi tới 200 Chi bộ trong toàn Đảng bộ, đồng thời yêu cầu các cấp ủy phổ biến quán triệt đến từng đảng viên trong sinh hoạt chi bộ để triển khai thực hiện cùng với Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 03 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Đến nay, toàn bộ các nội dung trong quy định nói trên đã được hầu hết cán bộ, đảng viên trong đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; đoàn kết, khiêm tốn, giản dị sâu sát thực tế, gần gũi quần chúng ở cơ quan, đơn vị cũng như nơi cư trú; tận tụy với công việc.

         Tháng 5 năm 2013 đã tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị, biểu dương khen thưởng đối với 19 tập thể và 63 cá nhân tiêu biểu.

1.2. Gắn thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ

          Hàng năm, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đều triển khai kế hoạch công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là giải pháp quan trọng nhất để giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất để xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Cụ thể:

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiều bộ phim với chủ đề về Bác, trong đó có những bộ phim được giải thưởng như: “Bác Hồ sự cảm hóa kỳ diệu”, “Ông Mười Khôi”, “Người là niềm tin tất thắng”…

– Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ đã xây dựng và dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: “Đài hoa dâng Bác”, “Đảng cho ta một mùa xuân”…; dàn dựng nhiều vở diễn đấu tranh chống tiêu cực, tiêu biểu như vở “Đường đua trong bóng tối”

– Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác trong 2 năm đã mở được 156 trại sáng tác thu hút hơn 2.000 văn nghệ sỹ tham gia, cho ra đời hơn 7.000 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề về Bác Hồ.

– Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm thường xuyên phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam phát động sáng tác với chủ đề về Bác; tổ chức nhiều cuộc triển lãm tranh biếm họa về đề tài chống tham nhũng; tranh cổ động về chân dung người tốt việc tốt.

– Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thường xuyên trình chiếu các bộ phim đặc sắc của Điện ảnh Việt Nam với chủ đề về Bác thu hút nhiều khán giả nhất là thế hệ trẻ như các phim: “Hồ Chí Minh – chân dung một con người”, “Vượt qua bến Thượng Hải”…

– Thư viện Quốc gia tổ chức nhiều cuộc thi kể chuyện, nói chuyện chuyên đề, triển lãm sách và tranh cổ động với chủ đề học tập và làm theo tấm gương của Bác như: “Chủ tịch Hồ Chí Minh câu chuyện nhỏ bài học lớn”, “Đọc thơ Hồ Chí Minh”, “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Bác Hồ viết di chúc”…

– Nhà xuất bản Văn học đã xuất bản 17 tác phẩm với hàng vạn bản in về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: “Hồ Chí Minh tinh hoa dân tộc”, “Hồ Chí Minh thơ và đời”, “Những câu chuyện đạo đức Hồ Chí Minh”…

– Tổng cục Thể dục thể thao đã chỉ đạo tốt “Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong toàn ngành; đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức cho huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao theo tinh thần “thể thao – trung thực – cao thượng” tới tất cả các cơ sở đào tạo vận động viên trong cả nước và các liên đoàn thể thao quốc gia.

– Tổng cục Du lịch phát động trong toàn ngành phong trào “Cải thiện môi trường du lịch thân thiện, an toàn, lịch sự” để khắc phục những hiện tượng tồn đọng trong ứng xử với khách du lịch trong nước và quốc tế.

– Vụ Gia đình đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo việc triển khai tốt “Năm gia đình Việt Nam – 2013” với tiêu chí gia đình “Năm không, ba sạch, đạt chuẩn gia đình văn hóa” khắc phục hiện tượng bạo lực trong gia đình.

– Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo Đoàn thanh niên triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên như: thanh niên tình nguyện làm theo lời Bác, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ di sản văn hóa, góp đá xây Trường sa, an toàn giao thông, hiến máu cứu người, đền ơn đáp nghĩa…

Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị khối các trường đào tạo, trung tâm huấn luyện, các Nhà hát, các đoàn nghệ thuật thuộc Bộ luôn tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, xung kích đi đầu trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bồi dưỡng tư tưởng cộng sản cho hàng ngàn đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên cho mỗi chi bộ.

Phương châm phấn đấu của hơn một vạn đoàn viên thanh niên Bộ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thường xuyên học tập và rèn luyện để có: tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn và có các kỹ năng: biết chào hỏi, biết tươi cười, biết cám ơn, biết xin lỗi để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin tuyên truyền

Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề tại 39/76 tổ chức đảng trực thuộc về tình hình triển khai Chỉ thị tại đơn vị như: việc xây dựng kế hoạch triển khai, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức và đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, việc phổ biến tuyên truyền, việc tự kiểm tra giám sát tại sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đồng thời chỉ đạo tất cả cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị.

Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy còn một số chi bộ và đảng viên chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc làm theo còn hình thức, chưa cụ thể, chưa thành thói quen.

          Các cấp ủy trực tiếp làm công tác tuyên truyền, thông tin, báo chí, nghiên cứu, xuất bản đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm hiệu quả như mở chuyên trang, chuyên mục, biểu dương gương người tốt, việc tốt, phổ biến cách làm hay của các địa phương, cơ quan, tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm. Điển hình như: Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tạp chí văn hóa nghệ thuật, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch… Các Cục, Vụ chức năng của Bộ thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tổ chức thành công các đợt phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm khuyến khích sức sáng tạo văn học, nghệ thuật, một mặt đảm bảo phục vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mặt khác đáp ứng nhu cầu thưởng thức các giá trị tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

  1. Đánh giá chung.

2.1. Ưu điểm

 Ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nâng cao, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch hàng năm của Bộ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Hầu hết cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề học tập hàng năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, cải cách hành chính, chấp hành kỷ cương, quy chế của cơ quan, đơn vị, tác phong quần chúng, dân chủ, nêu gương, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ.

2.2.  Hạn chế, tồn tại

Một số Cấp ủy, đảng viên chưa thực sự dồn hết tâm huyết vào nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chưa thường xuyên rèn luyện hàng ngày, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên chất lượng và hiệu quả công tác còn thấp.

          Hầu hết các Cấp ủy xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quá dài, khó nhớ và ôm đồm cả những vấn đề đã được quy định trong Luật Công chức, Luật Viên chức và những quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị.

           Một số Cấp ủy chưa thật sự chú trọng đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng để cán bộ, đảng viên thảo luận, góp ý xây dựng, tìm giải pháp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

          2.3. Bài học kinh nghiệm

 Phải đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau; đối với mình phải không tự cao, tự đại, luôn học tập cầu tiến bộ; đối với người phải luôn khiêm tốn, đoàn kết, chân thành; đối với việc phải tận tâm, tận lực, làm cho kỳ được”.

 Phải gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định khác của Trung ương như: quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, quy định về xử lý kỷ luật đảng viên và quy định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

         Tiếp tục rà soát để xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị; nên viết thành khẩu hiệu để nơi trang trọng tại cơ quan, đơn vị để phổ biến, giáo dục thường xuyên. Phải coi việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên; mỗi đảng viên nhất thiết phải có bản đăng ký làm theo; mỗi buổi sinh hoạt Chi bộ đều phải kiểm tra giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên trong từng tháng.

Tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên tạo ra ý thức tự giác, tự tu dưỡng rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nêu gương người tốt, việc tốt, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập và làm theo Bác Hồ.

 Phải gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Bộ với chủ đề “Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn kết với việc thực hiện chương trình “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại nói trên nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên một tầm cao mới là quyết tâm chính trị cao nhất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bộ trong năm mới Giáp Ngọ 2014.

TS. LÊ ANH THƠ

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bài viết liên quan

Tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 

Văn hóa là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy những năm qua Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Xem thêm

Xây dựng bản văn hóa gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch

Đó là cách làm không mới nhưng đã thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy, bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy lùi hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống cộng đồng, đồng thời hình thành nếp sống mới văn minh, lành mạnh, giầu bản sắc văn hóa để thu hút khách du lịch đến khám phá trải nghiệm mà Lai Châu đã làm được trong thời gian qua.

Xem thêm

Sức mạnh mềm văn hóa góp phần nâng cao vị thế đất nước

Phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Chắc chắn những giá trị vốn có ấy của dân tộc sẽ tiếp tục được giữ gìn, phát huy trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Xem thêm

Gắn kết di sản văn hóa với kinh tế du lịch

Một trong những giải pháp mà Lai Châu đã triển khai thực hiện hiệu quả trong việc bảo tồn di sản văn hóa chính là gắn kết di sản với phát triển kinh tế du lịch và khai thác bền vững các giá trị di sản bằng cách dựa vào cộng đồng. Bởi trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chúng ta phải biết cách biến di sản thành tài sản, biến tài nguyên thành tài chính, biến văn hóa thành hàng hóa, biến môi trường thành thị trường.

Xem thêm

Mở cửa du lịch: Vẫn cần thông thoáng hơn

Tất cả các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ VHTTDL và Tổng cục Du lịch đã rõ ràng, quan trọng là giờ phải làm sao để triển khai thực hiện và có khách đến thật”, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết tại phiên thảo luận với chủ đề “Việt Nam – Trải nghiệm trọn vẹn”.

Xem thêm